Reede, oktoober 14, 2016

Pullerits: Kuidas kaitseväe esindaja üritas mind spordirajalt nurka suruda?

Nagu Eesti vastupidavusalade harrastajad ja eriti suusatajad teavad, avaldasin tänavu 4. märtsil Postimehes loo «Kaitseväelased lõhkusid autoga suusarajad». Sellele järgnes loo peategelase, kaitseväelase nooremseersant Edgar Voiti kaebus minu peale Pressinõukogule, milles kaebaja heitis mulle ette ajakirjanduseetika koodeksi mitme punkti rikkumist. (Siin fotodel nähtavad kaitseväe masinad pole käsitletava juhtumiga üldse seotud. Fotod on illustratiivsed.)

Nagu te teate, pole see esimene kord, kui minu sporditeemaline kirjutis on sattunud Pressinõukogusse. Äsjamöödunud suvel sattus sinna mu Arteris ilmunud reportaaž «Alfaisaste verepulm» Tartu rattarallist, mille peale kaebas Klubi Tartu Maraton juhataja Indrek Kelk. Ja nagu te teate - sest siin sai seda juhtumist pikalt ja põhjalikult lahatud -, ei saavutanud ta Pressinõukogus minu üle võitu.

Kas kaitseväelasel, kelle selja taga seisavad ikkagi relvastatud üksused, läheb paremini sulega varustatud inimese vastu?

Kui rünnatakse, tuleb end kaitsta. Siin punktide kaupa mu kaitsetöö Voiti tehtud etteheidete vastu.  

Voit väitis, et olen rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, kuna avaldatud on ebatäpne, moonutatud ja eksitav informatsioon. Ta kaebas: «Sõjalise väljaõppe käigus mööda liikluseks avatud teed sõitva kaitseväelase kujutamine hoolimatult spordirajatisi lõhkuva vandaalina on otseselt vale ja avalikkust eksitav ning loob reaalsusest sügavalt moonutatud pildi, olles halvustav ning põhjendamatult solvav nii nimeliselt nimetatud kaitseväelasele kui tema väeosale pioneeripataljonile ja kaitseväele tervikuna.»

Minu vastus: «Etteheide on alusetu. Tõendiks on suusataja tehtud fotod, mis on loo juures, samuti on Postimehe käsutuses suusataja tehtud lühikevideosalvestis. Kuulasin üle nii suusataja kui ka kaitseväe. Kuna kaitseväes on selge ja range subordinatsioon, siis küsisin kommentaari kaitseväe pressiosakonnast ning sain selle kaitseväe teabeohvitseri ülesannetes ajateenijalt Sander Mändojalt. Tema vastus on lisatud siin [allpool]. Mul ei ole põhjust kahelda, et kaitsevägi edastas mulle ekslikku informatsiooni. Kasutasin seda oma loos, sh suusataja tehtud etteheidete kontrollimiseks.

Tere!
Edastan 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni ülema nimel teile ülevaate 1. märtsi õhupoolikul juhtunud sündmusest Valgehobusemäe terviserajal:
Valgehobusemäe terviserajal sõitnud autos olid kaks 1. jalaväebrigaadi ajateenijat, üks neist nooremseersant Voit, kes viisid kursuseülema käsul piirkonnas läbi maastikuluuret. Mõlemad intsidendis osalenud ajateenijad ja nende kursuseülem on kirjutanud juhtunu kohta seletuskirja.
Matkarajale sattusid ajateenijad eksikombel, eelnevalt liikusid nad mööda metsasihte ja väiksemaid kõrvalteid. Kummagi kaitseväelase sõnul ei märganud nad ühtegi viita ega silti, mis oleks rajal mootorsõidukitega liiklemise keelanud või tähistanud, et tegemist on matka- või terviserajaga. Kui ajateenijad märkasid rajal kulgevaid suusajälgi, said nad aru, et tegemist võib olla terviserajaga ning nad hakkasid kohe otsima sobivat võimalust sõiduki ümberpööramiseks või rajalt mõnele metsasihile lahkumiseks. Paraku oli rada kitsas ja auto ümber pööramine keeruline. Koht, kus oli esimene võimalus manööverdamiseks, avanes alles 1,5 kilomeetri kaugusel nende rajale keeramise kohast. Nooremseersant Voit peatas auto ning samal hetkel pöördus tema poole ka raja lõhkumise üle pahane suusataja. Nooremseersant Voidi seletuskirjas seisab, et ta nõustus kriitikaga ning pakkus suusatajale oma isikuandmeid, kuid viimane neid ei soovinud.
Terviserajal sõitmine ei olnud tahtlik ning kaitsevägi vabandab terviseraja kasutaja ja rajameistri ees selle kahjustamise pärast. Sarnaste juhtumite vältimiseks analüüsime tulevikus valitavaid marsruute ja nende lähiümbrust põhjalikumalt. Kaitseväelased on valmis tehtud kahjustused parandama ning on otsinud selleks kontakti raja omanikuga.
Lugupidamisega
Sander Mändoja
Reamees
1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri ülesannetes


*
Palusin täpsustust ja esitasin kaitseväele veel lisaküsimusi:

Tere!
Suur tänu põhjaliku vastuse eest.
Ühe asja kohta pean täpsustust küsima - see mu töökohus. Kirjutate: nooremseersant Voidi seletuskirjas seisab, et ta nõustus kriitikaga ning pakkus suusatajale oma isikuandmeid, kuid viimane neid ei soovinud.
Suusataja ütles, et see, millest siin juttu on, on see, kui Voit oli tal keelanud auto pildistamise ning oli öelnud, et ainus, mida teha võib, on tema nimi (mis on vormiriietusel) ja autonumber pastapliiatsiga oma käe peale kirjutada.
Kas see oli nii või on kaitseväelasel teistsugune versioon?
Ja kas vastab tõele, et metsa vahele eksinud kaitseväe autot ei tohi tõepoolest pildistada?
Lugupidamisega,
Priit Pullerits
Postimees


*
Sain vastuse:

Tõepoolest, nooremseersant Voit pakkus suusatajale võimalust enda nime ja sõiduki number üles kirjutada ning tegi paremate alternatiivide puudumisel ettepaneku, et suusataja kirjutaks andmed enda käele.
Kaitseväe sõidukite pildistamine ei ole, vähemalt selles olukorras, seaduse järgi keelatud. Ajateenija palus tõepoolest autot mitte pildistada, hinnates antud olukorras üle vajadust järgida alati oma tegevuses ka julgeolekuaspekte.
Lugupidamisega
Sander Mändoja


Lisasin oma seletuskirjas Pressinõukogule: «Rõhutan esitatud kaebuse peale, et tegin kõik, mis võimalik, kaitseväelaste pihta esitatud süüdistuste kontrollimiseks ning hankisin kaitseväelt ametliku vastuse. Samuti juhin tähelepanu, et uudises on mu sõnakasutus igati neutraalne, mistõttu kaebuses esitatud väited kaitseväelase hoolimatu vandaalina kujutamisest, halvustamisest ja solvamisest ei ole mitte millegagi põhjendatud.»

Voit: «P.4.2. Konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Antud juhul ei ole Pullerits pidanud vajalikuks võtta kontakti ega kuulanud ära ei suusaradade haldajat, Albu Vallavalitsuse Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskust ega tee haldajat RMK-d, lugedes «osapooleks» juhuslikku suusatajat.»

Minu vastus: «Kõik sündmusega seotud osalised on üle kuulatud ning nende seisukohad proportsionaalselt kajastatud. Kaitsevägi tunnistab oma vastuses kaitseväelase eksimust. Suusataja ei olnud loos juhuslik, vaid oli sündmuse vahetu tunnistaja ja osaline.»

Voit: «P.4.11 kinnitatud põhimõtet, mille kohaselt artiklite pealkirjad ei tohi auditooriumi eksitada.»

Minu vastus: «Pealkiri on neutraalne ja fakti konstateeriv, ei ole eksitav. Seda, et kaitseväelased (neid oli masinas kaks) rikkusid autoga suusarajad, möönis oma vastuses mulle ka kaitsevägi, samuti kinnitasid rikkumist pildid.»

Voit: «P.5.3. Ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada parandus.»

Minu vastus: «Kogu informatsioon on kontrollitud. Tegemist oli suusaradadega, neid radu lõhkusid kaitseväelased ja seda tunnistas ka kaistevägi oma vastuses.»

Nüüd, kui olete etteheidete ja vastuväidetega tutvunud, on teil võimalus otsustada, kummal poolal on õigus.

Pressinõukogu tegi oma otsuse ja see kõlas nii:

«Pressinõukogu arutas Edgar Voiti kaebust Postimehes 4. märtsil ilmunud artikli «Kaitseväelased lõhkusid autoga suusaraja» peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib vahejuhtumist Järvamaal Valgehobusemäe terviserajal, kuhu kaitseväelased olid eksikombel autoga sattunud ja kus neid peatas suusataja.

Edgar Voit kaebas Pressinõukogule, et artikli mõte oli kaitseväelasi halvustada ja hukka mõista. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjaniku tõttu määrati talle kui eeskujulikule kaitseväelasele alusetult distsiplinaarkaristus. Kaebaja märgib, et vaidlusalune metsatee ei olnud liikluseks suletud. Kaebaja hinnangul on artikkel faktiliselt väär, laimav ja avalikkust eksitav.

Postimees selgitas, et ajakirjanik kuulas üle nii suusataja kui ka kaitseväe esindaja. Leht märkis, et artiklis on kaitseväe teabeohvitseri kommentaar ja toimetusel ei olnud põhjust kahelda, et kaitsevägi edastab ekslikku infot. Postimees lisas, et artiklis on sõnakasutus igati neutraalne, mistõttu kaebaja väited halvustamisest või solvamisest ei ole põhjendatud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul said mõlemad osapooled - suusataja ja kaitsevägi – sõna. Pressinõukogu leiab, et kuna juhtunut kinnitas kaitsevägi, ei ole selles põhjust kahelda.»

Juhtum lõpetatud ja suletud. Taas võidukalt. Selle tähistamiseks tehkem üks ilus värvikas rahulik sõit.

Fotod 1, 2 ja 3: Eesti jalaväe lahingumasinad CV90 Tapal. Fotode autor: Eero Vabamägi, Postimees/Scanpix. Tähelepanu: neil fotodel nähtavad kaitseväe masinad pole sissekandes käsitletava juhtumiga üldse seotud. Fotod on pelgalt illustratiivsed.

69 Kommentaarid:

At 22:07, Anonymous Martin, kui vaja annab tibladele tina said...

TL;DR (guugeldage ja vaadake, mida see tähendab - kasulik teada):
Kaitseväelane Voitk ei olnud rahul talle määratud distsiplinaarkaristusega.
Solvunud kaitseväelane otsustas kaevata Pressinõukogule. ÜRO-sse oleks võinud ka kaevata.
Distsiplinaarkaristus oli määratud õiglaselt. Seda leidis ka Pressinõukogu. Case closed.

Muide, USAs on Obama esinenud viimasel järjest väga närviliste, lausa hüsteeriliste Putini-vastase avaldustega. Neegril paistab ametiaja lõpus üle viskama. Kriiskamine aga vaevalt Putinit heidutab. Välisminister Lavrov, Tuva sõjapealikute hõimust pärit kaitseminister Šoigu... selle kamba ohjeldamiseks on vaja mõjusamat lähemist.

 
At 22:35, Anonymous Anonüümne said...

Maanteeratas on parim vahend enesest mehe kasvatamiseks.
Õigete arusaamade kujundamiseks.
Noortele meestele, ka kaitseväelastele, tuleks maanteeratast soovitada.

 
At 22:46, Anonymous Anonüümne said...

Maanteerattaga suusarada lõhkudes saab päris tugevaks!

 
At 23:36, Anonymous Anonüümne said...

Mehed, võhmamehed, teeksin siinkohal väikse remargi - kui lubate. Aga päevakohase!

Mida rohkem Johaug & Co suud avavad, seda rohkem saab selgeks, et täielikku kämarajura, maakeeles paska, aetakse välja. Asi on muutunud juba ülimalt naeruväärseks ja nii jätkates pole neil peagi enam ka kodumaal mainet norra krooni eestki mitte (Norra laiem üldsus on teatavasti dopingu suhtes oluliselt resoluutsem kui valdavalt tuimad eestlased).

Kogu selle sealt kostva kämara kõrval olid omal ajal meie Andu ja Mati jutustused kui rahulikud õdusad õhtujutud, kui Schilleri poeesia, kui... ah nimetage vaid!
Taaskord tuleb tõdeda, et härrasrahval tuleks maarahvalt õppida, mitte vastupidi.

Kokkuvõte: a) med teenistuse poolt armetu möödalask, b) patsiendi poolt äärmine lohakus saatekirja lugemisel ja/või med.atribuutika käsitlemisel.

"Pakendil olevat dopingumärki arst aga enda sõnul tähele ei pannud." Jee right!! :))

 
At 23:51, Anonymous Martin said...

Eks seda kaebekirja kirjutati kasarmus ikka hulgakesi. Vast oli isegi mõni ajateenistuses juuratudeng või isegi ajakirjanikuhakatis nõu andmas. Aga võta näpust!
Indrek Kelk, laiemad finantsilised võimalused, palka kasvõi Aivar Pilv. Arvas vist, et hoiab raha kokku, paneb kaebuse ise kokku. Aga taas - võta näpust!
Sellist meest ei ole veel sündinud, kes Pressinõukogus Pulleritsu suudaks seljatada!
Braavo, hr Pullerits!

 
At 23:58, Anonymous Anonüümne said...

Nüüd mil suusatamine Johaugilt käest ära võetakse, võiks küll lavakasse proovida.
Sellist ümberkehastumise ja võõrasse rolli sisseelamise võimet ning esialgset menu (ka ju meie dopinguspetsi Pordi pettis ära) kohtab harva isegi professionaalide hulgas.

 
At 00:07, Anonymous Anonüümne said...

Praeguses õrnas geopoliitilises olukorras me vajame just taolist juhti, meest, kes sammub võidult võidule.

 
At 00:18, Anonymous Anonüümne said...

Võit teeb rinna kaunikesti rõõmsaks, 00:07.
Ja sealt edasi: rõõmsa mehe tegudel pole äärt!

 
At 01:11, Anonymous M. said...

Kinnitamata teade vene meediast: Putin andis käsu reservväelaste teenistussekutsumiseks.
Homme kõigil suurendada valvsust! Trenni tegemist mitte katkestada!
Uued teadaanded Pulleritsu blogis

 
At 01:56, Anonymous M. said...

Kas Eestis võidakse rünnata jalgratastel? Arenenud kergliiklusteede võrgustik, RMK tähistatud matkarajad piirist piirini, maastikurattavõistlustelt tuttavad varjulised metsarajad...
Kas rünnak võidakse ajastada UCI 2016 Maanteesõidu maailmameistrivõistlustega Dohas 15-16.10? Sellist sigadust ei saa välistada!

 
At 02:11, Anonymous Anonüümne said...

Siinkohal on paslik meenutada, kuidas Pullerits kaotas Kanepile ASNis
http://www.asn.org.ee/asn_lahendid.php?action=view&num=456

 
At 02:24, Anonymous Martin said...

02:11, "eidele" kaotamine ei loe. Fakt on, et hr Priit Pullerits ei ole Avaliku Sxõna, Pressi- jm nõukogudes, arbitraaži jm kohtuinstantsides ühelegi mehele - ja neid üritajaid on aastate jooksul mitmeid olnud - kaotanud.

 
At 03:06, Anonymous Martin said...

Märkigem siinkohal, et KAHE võiduga Pressinõukogus lühikese aja jooksul on "Postimehe" ajakirjanik Priit Pullerits väga tõenäoliselt ka 2016. a edukaim ajakirjanik võidetud protestide kategoorias.

 
At 11:37, Blogger Priit Pullerits said...

Ega need võidud muidu oleks tulnud, kui Eesti vastupidavusmehed poleks mind mitte ainult moraalselt, vaid ka tegudega ja sisuliselt toetanud, näiteks saatnud videos ja fotodel tõestusmaterjali suusaraja käkkimise juhtumis ning jaganud oma muljeid ja kogemusi Tartu rattaralli liha hakkimise juhtumis. Nagu öeldakse: kollektiivis peitub jõud. Tänan, vastupidavusmehed.

(Tollest eide juhtumist: nagu näete, oli mu vastuargumentatsioon nii põhjalik, tugev ja veenev, et argumentatsiooni tasemel ei olnud otsustajatel mitte midagi vastu väita ja nii sealt tuligi hädine, et jah, kõik on õige, mida kostja räägib, no aga ikkagi... Ehk siis sama, kui kohtus on kaitse oma argumendid ära esitanud ja kohtunik ütleb, et jah, igati tummised ja veenvad argumendid, aga mis siis, ikkagi süüdi. On see õigusriigile kohane käitumine? Ei ole. See on Putini Venemaale omane käitumine. Mõni ime siis, nagu mõned mehed siin viitavad, et Putin ja Venemaa tunnevad siiamaani meie suhtes teatavat ülemvõimu, mis ju tugineb, nagu näete, juriidilise oportunismi ja voluntarismi hingesugulusele.)

 
At 12:04, Anonymous Martin, Tallinn City University said...

Kanepi juhtumis toimis avaliku sõna nõukogu omaenda põhimõtete vastupidiselt. Kellegi kohta "eit" (=vana naine, eesti keeles) öelda võib olla hinnanguline ja kanda üht või teist seisukohta. Kindlasti ei saa aga selle eest kedagi süüdi mõista ja sõnu tagasi võtma sundida. Sest siis tuleks ka need, kes nt Taavi Rõivase kohta "vanamees" ütlevad, süüdi mõiste ja nende suu sulgeda. Nõukogu, pidades sõna "eit" solvavaks, rakendas soolist ja vanuselist diskriminatsiooni. "Hüsteeriline" on aga epiteet, mida kasutatakse kõige kõrgemal poliitilisel tasandil oponentide suhtes. Vene välisminister Sergei Lavrov kasutab vahel veel palju krõbedamaid sõnu, Washingtoni neegerpresident ega ka Saudi kunigas pane sellepärast veel pommitajaid Moskva poole teele.

 
At 13:43, Anonymous Anonüümne said...

Kas Te Priit saite ka nende jalaväe lahingumasinate esitlusel käia ja sõita?

Väga ägedad, kuigi ma arvan, et oleks pidanud Soomlastest ette trügima ja hoopis Leopardid Hollandist ära tooma.


P

 
At 14:47, Blogger Priit Pullerits said...

Martin 12:04 räägib väga arukalt argumenteeritult. Liiati oli tegemist arvamuslooga. See, et arvamusloos avaliku tegelase kohta hinnangute andmise eest karistatakse, on demokraatlikes riikides ennekuulmatu. ASN tegi sügavalt kallutatud ja eksliku otsuse, mis ka heidab valgust sellele, miks ASN kui säärane peagi oma tegevuses ummikusse ja n-ö moraalsesse pankrotti jõudis.

P., 13:43, mulle piisas vene armees puskovaja ustanovkadest küll ja veel, pärast seda jätavad igasugused lahingumasinad külmaks. Jätsid muidugi ka enne okupatsiooniarmeesse võtmist.

 
At 17:30, Anonymous Anonüümne said...

Ja ja, Savisaar ei pea ka meie kohtusüsteemi usaldusväärseks, kallutatud mis muud ja tugevalt.

Lööge Savisaar punti ja tehke omad nn neutraalsed süsteemid, nii nagu Putinil on.

 
At 19:10, Anonymous Kilvaklubi "Hellad pead" said...

Mehed, kilba ka.

Kui pikk saab Johaugi karistus olema?
A) 1 aasta
B) 2 aastat
C) 4 aastat
D) 2 kuud suvel
E) ei saa karistust

 
At 21:46, Anonymous Anonüümne said...

Huulepuna eest pole ju võimalik karistada.

 
At 23:06, Anonymous Anonüümne said...

Noolel on õigus, et parim sportlane ei anna bussis istet?

 
At 23:19, Anonymous Martin said...

Nool ütleb ka, et kui vaja, tuleb molli anda. Kuid ärgem olge Noole vastu liiga karmid. Vanasti antigi - ja saadi - molli. Istet ei pakkunud keegi. Polnud bussegi. Eestlased on olnud maarahvas. See istub meil sügavalt sees. See-eest saadeti meile Ameerikast peen president. Kes nüüdseks on küll maalt lahkunud. Asemel on Kaljulaiud, Sarapuud ja SiiriOviirid. Kas see on halb või hea? Ei tea. Matsirahvas jääb matsirahvaks. Linnar Priimägi, Goethe, Hölderlin... Unustage ära. Putin tuleb, siis on venkudele vaja molli anda.

 
At 23:37, Anonymous Anonüümne said...

Sõprade Sõit Tartus.

http://kuku.postimees.ee/?pid=24&nid=19307&lang=1

Kas PP on joonel?

 
At 23:43, Anonymous Anonüümne said...

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14424740_1082835805157359_8474600809948249113_o.jpg

 
At 23:46, Anonymous Anonüümne said...

Martin ütleb karmilt, aga seekord ka hästi. Noormees, paistab, hakkab mehestuma lõpuks. Tubli!
Matsirahvas küll, aga see ei tähenda, et peaks selg küürus pea maas alaväärsuskompleksis ringi käima. Vastupidi!
Tuleb olla ja jääda endas kindlaks, hoida selg sirge ja teha oma asju kottimata, mida mujal sellest arvatakse.
Ja kui keegi ikka tuleb ja norib tüli, siis tulebki molli anda ja nii kõvasti, et edaspidi kaoks igasugune soov vaenulikku aktsiooni uuesti korrata.
Mitte aga tõmmata saba jalge vahele, keerata teine põsk ette (loe: ennast täis lasta, igas mõttes) ning hakata soiguma mingit pseudo vasakliberaalset-võrdõiguslikkuse-tolerastia-jura...

Kuidas see nüüd oligi... ja et järjepidevus ei katkeks...
ELAGU EESTI! HOIAME EESTIT!

 
At 00:09, Anonymous Võhmamehed Harjust said...

23:37, kindlasti tuleb teil väärt üritus, ei kahtle, kuid toimumispaik jääb paraku vähe kaugeks. Kuid umbes sama pikk distants on meil samuti homme plaanis, küll siis natuke põhja pool.
PP vedage aga muidugi kaasa, sest seda pehmorattal kruisimist on ju suisa valus vaadata. Trenni tuleb hakata ka lõpuks tegema!

Tervitame siis kaasteelisi Lõunas ja anname tuld!

 
At 01:54, Anonymous Hannes said...

Aasta 2016 Nobeli kirjanduspreemia sai Theresa Johaug.

 
At 11:35, Anonymous Anonüümne said...

Lisaks Kanepile ja Evelinile on PP ju Ekspressi-poistel samamoodi saanud: 02.04.08 ja 22.01.09 otsused http://www.eall.ee/pressinoukogu/kaebused.php

Statistiliselt võidab PP pressinõukogu-laadsetes organites sama tõenäoliselt nagu Tartu Maraton ära jääb - igal neljandal korral.

 
At 12:03, Blogger Priit Pullerits said...

17:30, siin teile autoriteetne seletus, kui te mind ei usu. Mart Kadastik kirjutab oma elutööraamatus "Nüüd ma siis kirjutan" lk 131: "ASN [Avaliku sõna nõukogu], paraku, kaaperdati kümme aastat hiljem ja seetõttu tuli luua uus organisatsioon - Pressinõukogu -[,] mida väljaanded tunnustasid."

Samas kirjutab ta leheküljel 127 Tartus toimunud ilmselt ajaloo suurim pealtvaatajate arvuga suusavõistlusest, kus ta mainib kolme osalejat: Andrus Veerpalu, Jaak Mae ja ... kes on kolmas?

Ja 12:02 - olge ikka täpne ja lugege otsust: Evelin Ilvest ma võitsin. Pressinõukogu mõistis tema käitumise minu kaebuse põhjal hukka.

 
At 12:07, Anonymous Martin said...

"Popalsa, komandir!"
"Eštšo zalp!"
"Tak totšno, komandir!
Leekides lahingumasina taga ukerdavad CV-90s urrasid ja üritasid siia-sinna pöörata. Kitsas metsatee seda aga ei võimaldanud.
Ei olnud ka enam kedagi, kes käsklusi annaks.
Rühmaülem Nool, vägilasekasvu Tõrva mees, endine spordipoiss, oli metsateede ristmikule jõudes ettevaatamatult ülakehaga esimese soomuki luugist end välja upitanud, et RMK matkaraja silti lähemalt uurida. Garmineid uute (s.t Hollandi vanade) masinatega kaasas ei olnud. Seal teda Dragunovski 12,4 mm snaiperpüssi valang tabaski.
Puudus juhtimine.
"Khorošo gorjat, svolotši!"
"Molodets! Eštšo zalp!"

 
At 12:15, Anonymous M said...

Soundtrack jäi maha. https://youtu.be/MJQ3c_gd6HQ

 
At 14:43, Anonymous Anonüümne said...

Väljaanne Lehtilehti avaldas oma veebileheküljel loo sellest, kuidas Ala-Tikkurilas asuvast Shelli bensiinijaamast olla leitud Johaugile kuuluv meigikott.

«Kotist leiti muuhulgas Itaalia huulekreemi, Saksamaalt pärit hambapastat, üks Soome banaan ja pooleliitrine pudel põhjendamatut ülbust,» kirjutab Lehtilehti. Koti eest olla vastutuse võtnud Norra murdmaakoondise arst Hg Eposen.

«Ma ei vaadanud pakendit ja seetõttu ei märganud, et sinna on trükitud samas kirjas tekst nagu Bjørn Dæhlie 1990ndate aastate hemoglobiinipakkidele. Uurisin küll tuubi pealt kreemi koostisosi, aga ei taibanud, et tekst «tuntud Ida-Saksamaalt» võiks dopingule viidata,» pajatas doktor Eposen ajalehele. «Tavaliselt kontrollib Therese küll kõik ravimid ise üle, aga seekord jäi see tal kahe sinisilma vahele,» lisas doktorihärra.

Artiklis on kommentaariks sõna antud ka teisele dopinguga pahuksisse sattunud Norra suusatähele Martin Johnsrud Sundbyle, kellel oli Lehtilehtile öelda järgmist: «Hhhhhhhnnn khööh khähh». Lõpetuseks lisab oma lühiarvamuse ka FISi peasekretär Sarah Lewis, kes töötavat parajasti Johaugile järgmiseks suveks võistluskeelu määramise kallal.

Doktor Eposen annab aru

 
At 15:17, Anonymous Anonüümne said...

Hr Pullerits, kas teil ei ole kiusatust tunnustada oma kaasvõitlejaid Schibstedi päevilt, kes hagijatena toovad päevavalgele kaunissuusataja dopingujuhtumi üksikasju. Nemad teid meie dopingusaaga puhul küll kiitsid. Miks mitte lihtsalt lakooniline „Good work!“ või „Lykke til!“. Mõelge kasvõi nondele kontserni ametiühingukogunemistele (või mis nood iganes ka olid), kus teile hõõruti AV lugu nina alla enne aperatiivi, söögikordade ajal ja peale digestiivi, ja patrioodina olite sunnitud asuma meie meest kaitsma, kuigi teema oleks vajanud põhjalikumatki uurimist ja avalikustamist. Kaaluge asja!

 
At 22:07, Anonymous Kuz zee Evelin eksinud on? Kõik on õige rohkem kui Ärmas said...

Kaebaja: Priit Pullerits
Kaebuse sisu: 29.09.09
Evelin Ilvese intervjuu saates Ringvaade
Otsus: Õigeksmõistev: Rahvusringhääling ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest on teinud kõik, et Priit Pulleritsule enda kaitseks sõna anda. Priit Pullerits sai oma seisukoha esitada raadiosaates.

---
Kaebaja: Priit Pullerits
Kaebuse sisu: Eesti Ekspress 23.12.08 Areeni aabits
Otsus: Õigeksmõistev: Pressinõukogu hinnangul on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga, mille kohta ei saa rakendada uudisteajakirjandusele omast faktide järgimise vajadust.

---
Kaebaja: Priit Pullerits
Kaebuse sisu: Eesti Ekspress
21.02.08
Eesti Vabariigi ajaloo 90 kõige kultuurivaenulikumat tegu
Otsus: Õigeksmõistev: Ajakirjanduseetika koodeksist lähtuvalt ei ole antud loo puhul tegu konfliktse materjaliga ning selle þanr välistab osapoolte kommetaarid ja vastulause. Pressinõukogu meelest on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga või edetabeliga ning maitseküsimusega.

 
At 22:17, Anonymous skankhunt42 said...

PP uus üllitis mahtus juutuubi. Teekond raekoja platsilt ERMini. Kui eelmine teos Jänese rajalt oli kui "Aastavahetus Kinoteatriga", siis käesolev lühifilm on pigem nagu "Vaprad ja ilusad", kust filmi esimeses pooles on liiklusrikkumised osavalt välja lõigatud, teises pooles aga ...

 
At 22:48, Anonymous Anonüümne said...

Teada ammu ja kõigile, et satiirilisemas võtmes kirjutised ajavad Pulleritsul harja punaseks.

 
At 23:11, Anonymous Martin said...

"Tuumalöök Tartule"
pildikesi tulevasest sõjast
Miks peaks aatomipilv Tartu kohale kerkima? Putini isikliku nõuniku, Venemaa kaitse- ja välispoliitilise doktriini peaautori Sergey Karaganovi intervjuus "Spiegelile" (millest Eesti peavoolumeedia mingitel põhjustel on pidanud paremaks vaikida) on sellise õõvastava stsenaariumi võimalikkus selgelt välja loetav. Miks siis venelased ei põruta Tallinnale? Tõenäoliselt nad ei taha oma Lasnamäe družiinadele - küll need soodsatel oludel ka tekivad - pihta panna. Tartu, majanduslik ja poliitiline keskus, raud-, maan- ja rattateede ristumispunkt... Sellest aga juba tuleval nädalal, kui Linnar Priimägi praktikumiks õppimisest kirjatööks aega peaks jääma. Olge tugevad, mehed! Tehke trenni ja hoidke kõrgel Eesti lippu!

 
At 08:27, Anonymous Anonüümne said...

Ajakirjanikele ja muidu "uurijatele" - meedia on eksinud, pidades Johaugi tšeki peal oleva keratoplastica labiale lihtsaks "nahakreemiks". Järjekordne juhtnöör.

 
At 08:32, Anonymous Anonüümne said...

"Üks ilus, värvikas, rahulik, sõit."
Mees, see video on juba olnud?

 
At 09:29, Anonymous Mart Kliistri (Transpersonaalse hüpno- ja psühhoteraapia kool) said...

Vaatasin soome ja rootsi suusatajate meediakanaleid ja kohe jäi silma, et miks üksi meie meeste või naiste koondise suusataja ei ole selle norra sünteetilise meessuguhormoon-tarvitajast raketi vastu sõna võtnud? Postimehe toimendus, kas olete koondisega rääkinud, kes on suusaliidu kommunikatsioonijuhi rollis, miks üksiküritajad ja tiimid vaikivad? Näevad, aga ei karju!? Lasevad sellisel süstemaatilisel petmisel rahulikult olla?

Seljad on vaja kokku panna ja häält tõsta!

 
At 09:35, Anonymous Anonüümne said...

PP kihutab taaralinnas.
https://m.youtube.com/watch?v=HNjGoPlECnQ

 
At 09:35, Anonymous Anonüümne said...

Vähegi silmi lahti hoidev ajakirjanik Jaan Martinson "versiooni järgi ei suutnud Johaug tugevatest treeningutest taastuda, tekkis üleväsimus, mistõttu tuli hooaja päästmiseks kasutada nn dopingukokteili, kus mindi klostebooli doseerimisega liiale. Selleks et puhtalt välja tulla, tormati nahakreemi ostma."

http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/ilma-naljata-norral-ongi-omad-dopingureeglid?id=75934555

See on veel tagasihoidlik versioon. Seda, et süstemaatiliselt kogu ettevalmistuse ajal DDRi-aegseid raske kiirendusega hormoone pannakse ja võistlushooaja tihedamate testide perioodil rahulikumate "astmarohtude" peal ollakse, ei taha ikka keegi välja öelda.

08:27 vihje annab selles suunas samuti noole. Selles suunas juba ühe teadusuuringuga varem näidati.

 
At 10:26, Anonymous Anonüümne said...

9:35....
Tuleb vaid imestada ,et üks mees juba oma otsa autorataste all pole leidnud või mõnd kaasliiklejat surnuks sõitnud.. :(


 
At 10:52, Anonymous Anonüümne said...

10:26, norra meetod on natuke teine asi kui Teie kirjeldatav vene meetod. Proovige uuesti.

 
At 10:56, Anonymous Anonüümne said...

Puiesteega ristumisel on punasega ristmiku ületus nii kenasti välja lõigatud :)

 
At 11:37, Blogger Priit Pullerits said...

Kuulge, kessee viitsib vaadata punase tule all passimist? Kindlasti on välja lõigatud ka see, kuidas kass alla jäi ja kuidas keegi vanake ette hüppas ja pikali lendas kuidas lapsed said kahte lehte sõidetud ja kuidas ühel mehel sai üle varvaste sõidetud ja kuidas üks naine leistangiga paugu sai.

Materjali tihendamisest ja toimetamisest olete midagi kuulnud.

 
At 11:53, Anonymous Anonüümne said...

Oleme kuulnud ja näinud informatsiooniga manipuleerimist. Muide, see on igapäevane praktika ohvrite ajupesuks. Meetodit on tunnustanud nii venelased kui jänkid. Väga tõhus ja aitab valitseda impeeriumit.

 
At 12:55, Anonymous Anonüümne said...

PP, jutt pole mitte "punase tule all passimisest" vaid "punase tulega ristmiku ületamisest" :)

 
At 13:08, Anonymous Anonüümne said...

Materjali toimetamisest oleme kuulnud küll. Kuid pilt võiks jääda objektiivseks, mitte muutuda subjektiivseks. Näitan seda mis minu arvates vaataja peaks nägema ja eemaldan selle mis minu tegevust-isikut kuidagi mustaks, halvustaks.
Tallinna televisiooni on ju ka mingi aeg lõbus vaadata, kuid ühel hetkel hakkab see kallutatud/ poolik info ennast kordama ja tüütama.

 
At 13:10, Anonymous Anonüümne said...

Kas keegi tunneb kedagi, kes on nõus Pulleritsuga rääkima ja nõu andma - ei ole vaja neid lapsikuid viidikuid üles vinnata. Isegi mitte manipulatsiooni meistriklassi õppevideona.

 
At 13:13, Anonymous Anonüümne said...

Just antud dopingu lool pole kuulnud eestlaste häält. Ei ole midagi et las olla. Kui norrakatel oli põhjust lärmata , siis nemad küll ennast tagasi ei hoidnud. Eesti meedia ja suusaliit peaks täiega praegu rauda taguma.
See sama mis vene meedia rünnakute peale vaid pead vangutada, et oi-oi ma kül nii ei teeks ega ütleks..ja näe ei ütle ka.
Kui venelased tahavad teada kas me olime venelaste Olümpialt eemladamise poolt?
Jahh olin, sest te olete kaabakad! Ei huvita mind te poliitiline surve, kui ikka riiklik dopingu süsteem siis ka riiklik bänn teie riigile.

 
At 13:16, Anonymous Anonüümne said...

to 11:37
btw-laululava ülemise sissekäigu juures on lastel pisike liikluslinnak, vahel tehakse koolitust ja võetakse eksameid vastu- haagi end sappa - tundub et päris A-st ja B-st tuleks uuesti pihta hakata, ratturi-spetsiifilistest ohutusnõksudest rääkimata.

 
At 13:16, Anonymous Anonüümne said...

Lapsevanker andis teed Pulleritsule.

 
At 13:19, Anonymous Anonüümne said...

Möödus ERM-i ees olevatest inimestest kiirendades.

 
At 13:49, Blogger Priit Pullerits said...

12:55, kus te näete punase tulega ristmiku ületamist? Ärge kujutage endale asju ette. Veel kord: ristmikul foori taga passimist ei ole videos kellelgi huvitav vaadata. Nagu ka ERMi ees aeglasi ümber keeramisi, pöördeid jms - sealgi on kõvasti materjali lõigatud ja lühendatud. Mis te arvate, miks? Aga seepärast, et ei ole mõtet teiste aega raisata sellega, kus midagi kõne-, info- ega vaatamisväärset ei ole.

 
At 14:04, Anonymous Anonüümne said...

http://sport.postimees.ee/v2/3875411/tartu-maratoni-korraldajad-ootavad-fisilt-selgitust-skandaalsele-suusakepireeglile?_ga=1.87034776.1840390504.1476255210

 
At 14:11, Anonymous Anonüümne said...

Kas PC-lihas reageerib, kui möödute jalakäijast 0,5m kauguselt ca 30km/h?

 
At 14:16, Anonymous Anonüümne said...

2:32 liigud punasega vähemalt 10 meetrit üle stoppjoone, siis video katkeb. 2:35 oled ristmiku peaaegu ületanud, punane tuli ikka põleb samal sõidusuunal.

PP - lepi, sa ei saa kunagi enam lahti sellest mainest, mis sul linna peal liigeldes endale tekitatud on.

 
At 14:20, Anonymous Anonüümne said...

Kas eestlaste häälte puudumine tuleb sellest, et sportlased on pandud alaliitude sõna kuulama, alaliidud aga olümpiakomitee ning rahvusvahelise alaliidu surve all? Ma ei usu, et meie sportlased vaikiks selle alusel, et "küll soomlased räägivad, kõigile niigi selge lugu, mis meie siin ikka," vaid asja kohta oleks öelda küll.

 
At 14:44, Anonymous Anonüümne said...

Kui nüüd Suurelt Meistrilt endalt õppida, võiks väita et ajakirjanikud on alustanud sihikindlat väikelaste terroriseerimist ja samuti tegelevad nad Tartus mõõdutundetult liiklushuligaansustega.

Lugedes Teie artikli pealkirja "Kaitseväelased lõhkusid autoga suusarajad", jääb mulje kaitseväe sihikindlast tegevusest Eesti suusaradade vastu. Sisuga tutvudes selgub siiski, et tegemist oli tavalise jobuga, kes ei saanud aru kuhu ta sattunud on ja siis kui talle seda selgitati, hakkas eneseõigustamisega tegelema. Selmet tunnistada oma viga, vabandada ja proovida tegu heastada. Enese vigade tunnistamine tundub olevat raske ka vist Teie jaoks hr Priit Pullerits. Või väidate vastupidist? 
At 15:06, Anonymous Anonüümne said...

Tähenärijatele: olen käinud Tartu meestega trennis, kus on massiliselt punase tulega ristmikku ületatud ja muid liiklusseaduse eiramisi tehtud, näiteks sõidetud maanteel paaris ja küljejoonest kaugemal kui poolteist meetrit, nii et isegi politsei on pidanud hoiatuse tegema, aga ega see midagi muutnud. Fakt on see, et kõik jalgratturid rikuvad liiklusseadust. Jah, mina ka. Tüüpiline viga on see, et ei näidata käega pidurdamist ja sõidusuuna muutmist, sõidetakse kergliiklusteel lubatust suurema kiirusega. Seetõttu on kõik need noomivad sõnavõtud siin silmakirjalikud ja variserlikud.

 
At 15:27, Anonymous Anonüümne said...

15:05, faktid peavad olema omavahel kausaalselt seotud, muidu on väljendi "seetõttu" kasutamine puhas Siim-Martinlik EHIstamine. Teisisõnu, tooge nüüd päris asjade seosed välja ja rääkige uuesti.

 
At 15:28, Anonymous skankhunt42 said...

Mina ilmselt võin noomida küll.
Nimelt mina jalgrattaspordilaadse mugavusspordialaga ei tegele, seega olen puhas.
Kui vahel rattaga tööle sõidan, näiten käga pidurdamist ja sõidusuuna muutmist, kui juhtun jalgrattateel sõites sebral sõiduteed ületama, tulen rattaseljast maha, et saada endale eesõigus. Lisaks möödun jalakäijatest suure külgvahega või aeglaselt. 30 alas kiirust ei ületa, kuigi füüsiliselt olen selleks võimeline.

Seega - Priit Pullerits, ära rohkem liiklusseadust ratta seljas riku. Sina oled autoga kokkupõrgates nõrgem pool, eriti kui 30 alas kihutada mäest alla, tegemata välja parema käe reegliga ristmikest. Ka su vasakult poolt tulevad autod ei pruugi aru saada, et tegelikult proovid sa parajasti oma maksimaalset kiirust ja ei plaanigi veenduda, kas su parem käsi on vaba.
Ka jalakäijaga kokkupõrgates võid lausa rangluu ja mõne roide murda.

 
At 03:29, Blogger Theresa williams said...

Tere, olen Theresa Williams Pärast olles suhted Anderson juba aastaid, et ta mind maha jättis, tegin kõik, mis võimalik, et too teda tagasi, kuid kõik oli asjata, ma tahtsin teda tagasi nii palju, sest minu armastust tema jaoks ma palusin teda kõike, ma lubadusi, kuid ta keeldus. Ma selgitasin minu probleem, et minu sõber ja ta soovitas mul tuleks pigem pöörduda õigekirja ratas, mis võiks mind aidata võluge teda tagasi tooma, kuid Ma olen tüüp, mis kunagi uskunud õigekirja, ma ei olnud muud valikut kui seda proovida, ma postiga õigekirja ratas, ja ta ütles mulle ei olnud probleemi, et kõik saab korda, enne kolm päeva, et minu ex naaseb mulle enne kolme päeva, ta cast õigekirja ja üllatavalt teisel päeval oli umbes 04:00. Minu ex helistas mulle, ma olin nii üllatunud, ma kõnele vastanud ja kõik ta ütles oli, et ta oli nii kahju kõik, mis juhtus, et ta tahab mind tagasi tema juurde, et ta armastab mind nii palju. Ma olin nii õnnelik ja läksin talle, et oli, kuidas me hakkasime koos elama õnnelikult uuesti. Sellest ajast alates olen teinud lubaduse, et keegi ma tean, et on suhe probleemi, ma oleks abiks selline inimene, viidates tal ainuke reaalne ja võimas õigekirja Ratas, kes aitas mul minu enda probleem. e-post: drogunduspellcaster@gmail.com e-posti teda kui teil on vaja oma abi oma suhe või muu.

1) Love Loitsud
2) Kaotatud Love Loitsud
3) Lahutus Loitsud
4) Abielu Loitsud
5) Köitmine Spell.
6) väljasõit Loitsud
7) välja saata minevik Lover
8.) Sa tahad edendada oma kontoris
9) tahavad, et rahuldada oma väljavalitu
Võta see suur mees, kui sul on mingi probleem püsiva lahenduse
läbi drogunduspellcaster@gmail.com

 
At 07:14, Blogger Unknown said...

canada goose outlet
dior sunglasses
valentino outlet
ugg boots
adidas trainers
canada goose outlet
nike roshe
oakley sunglasses wholesale
uggs outlet
ugg boots
chanyuan11.18

 
At 03:19, Blogger Unknown said...

cheap oakley sunglasses
north face outlet
jimmy choo
nike blazer
bears jerseys
canada goose outlet
michael kors uk
toms shoes
michael kors handbags wholesale
cheap jordans free shipping

 
At 08:19, Blogger Unknown said...

michael kors handbags
polo ralph lauren
beats by dre
cheap ray bans
gucci bags
longchamp outlet
hollister clothing
tiffany jewellery
nike free run
oakley sunglasses
20170214lck

 
At 10:22, Blogger raybanoutlet001 said...

packers jerseys
coach outlet store
michael kors uk
fitflops sale clearance
broncos jerseys
tennessee titans jersey
ravens jerseys
cheap nhl jerseys
cheap oakley sunglasses
michael kors handbags wholesale
2017.3.29

 
At 08:50, Blogger Unknown said...

zzzzz2018.7.13
christian louboutin shoes
canada goose outlet
golden goose sneakers
adidas nmd
christian louboutin shoes
ralph lauren uk
mbt shoes outlet
ugg boots on sale 70% off
skechers outlet
ugg boots clearance

 

Postita kommentaar

<< Esileht