neljapäev, juuni 26, 2014

Pullerits: Kuidas Eesti valis Ameerika?

Enne jaaniaega küsisin, kas peaks siin avaldama ajalooliselt äärmiselt kõneka kirjutise sellest, mida Eesti ajakirjandus omal ajal mulle teadmata põhjusel ei avaldanud, ja milles lahkasin küsimust, kas omaaegne peaminister Siim Kallas oli ookeanitaguse võõrvõimu teener või tulevikku vaatav patrioot. Blogi lugejate valdav vastus oli, et peaks avaldama küll. Siin tulebki lugu, mille kohta võib ühte filmipealkirja ümbersõnastades öelda: The Greatest Story Never Told. Aga ükskord sai see räägitud niikuinii!
*
Signaal selle kohta, et tulemas on tähtis kõne, jõudis keset üheteist aasta tagust talve tollase peaministri Siim Kallase kõrvu veebruari algul, tema ametliku visiidi aegu Iirimaale. Aga millal see täpselt tuleb, jäi lahtiseks.

Ja üleüldse, miks peaks too telefonikõne nii tähtis olema, mõtles Kallas endamisi, kui lubatud helistamine pikkamisi edasi lükkus.

Kuni veebruari keskel, järjekordse töönädala viimasel päeval, mil kellaosutid liginesid poole kahele, saabus hoiatus, et tunni aja pärast helistatakse Washingtonist Valgest Majast.

Helistatigi. Teisel pool liini ja teisel poole maakera istus Ovaalkabinetis oma tumepruuni töölaua taga Ühendriikide president George W. Bush. Mees, kes oli valmis minema sõtta.

Too kõne reedab paljutki, võisid järeldada sõja- ja Ameerika-vastased. Nüüd on siis selge, miks Kallas on viimasel ajal esinenud jõuliselt USA-meelsete seisukohtadega, sattudes vastakuti nii Euroopa suurriikide kui Eesti avaliku arvamusega. Ju on ta tõmmatud Bushi ja Ühendriikide lõa otsa. Seda enam, et NATO ittalaienemine ootas tol ajal ju veel USA Senati heakskiitu.

Ega Kallas, keda mõned päevad pärast tähtsat kõne tema kabinetis usutlesin, sugugi varjanud, et tal olid Bushiga kujunenud head isiklikud suhted, mistõttu tema suhtumine USA presidenti on küllap sama soe ja mõistev nagu tema Inglise ametivennal Tony Blairilgi. 2002. aasta sügisel, vahetult enne 9/11 terrorirünnaku aastapäeva, mil Saddam Hussein nihkus üha selgemalt USA märklaua keskmesse, oli Bush leidnud tervelt kolmveerand tundi, et Kallast oma Washingtoni residentsis vastu võtta.

«Jutuajamine oli meil väga vaba ja kuna meil pole mingisuguseid omavahelisi suuri probleeme, siis meie puhul näidati välja sellist ehtameerikalikku suurejoonelist sõbralikkust,» meenutas Kallas meie intervjuu käigus rõõmuga toda neljasilmakohtumist.

Üsna lahe, kui tsiteerida Kallase hinnangut, oli ka tema veebruarikuine telefonivestlus Bushiga. Talle oli see heade suhete märk. Tema oponentidele, alates intellektuaal Rein Rauast ja lõpetades Rahvaliiduga, aga tähistas Kallase Ameerika-sõbralikkus midagi kahtlast, koguni ohtlikku. Professor Raud tembeldas Ühendriike toetava Eesti valitsuse 2002. aasta sügisel Eesti Päevalehes ilmutatud artiklis võõrvõimu teenriks ja lakeiks. Rahvaliit hoiatas 2003. aasta hakul Kallasele saadetud avalikus kirjas, et Ameerika-meelse välispoliitilise joone tõttu võib Eestit tabada koguni terrorirünnak.

Kuid on ekslik arvata, et Kallas ilmutas USA-sõbralikkust Washingtonist lähtuvate telefonikõnede ja Valges Majas peetud kohtumiste survel. Tema Ameerika-meelsuse juured peituvad tegelikult Teise maailmasõja eelses ajas, mil ta veel ilmalegi polnud tulnud.

Erudeeritud mehena, kes nõukogude ajal sai tuntuks raadio «Mnemoturniiri» saatejuhina, on Kallas enda kinnitusel lugenud läbi kõik emakeelsed raamatud, mis kirjeldavad Eesti saatust ilmasõja künnisel. Nende toel jõudis ta arusaamiseni, et äraootav taktika, kus riigid ei söanda astuda maailma ohustajate vastu otsustavaid samme, kuni surmaoht neid ennast otseselt ei kummita, puhub agressorile üksnes tuult tiibadesse. Olgu selleks kallaletungijaks hitlerlik Saksmaa, stalinlik Nõukogude Liit või Saddam Husseini valitsetav Iraak.

Kui Kallas oli läbi lugenud ka USA endise riigisekretäri Henry Kissingeri 1088-leheküljelise suurteose «Diplomaatia», aitas see kinnistada tema veendumust, et pärast Teist maailmasõda saavad Eesti-sugused väikeriigid maailmas loota peamiselt vaid Ühendriikidele. Kissingeri kirjeldatud president Woodrow Wilsoni maailmapoliitika moraaliprintsiibid tõid Kallase silme ette selge tõdemuse, et ükski teine riik maailmas ei asu nii kindlalt demokraatlike väärtuste kaitsel ja ükski teine riik ei ole valmis nende väärtuste kaitseks jõudu rakendama – ka väljaspool oma riigipiire – kui Ameerika Ühendriigid.

«Kui mõelda sellele, et on olemas riik, kes ei kõhkle oma inimesi saata [sõtta] rahvaste enesemääramisõiguse kaitsele, riskeerides nende surma saamisega, siis see on Eestile hirmus suur julgeoleku garantii,» selgitab Kallas üheteist aasta taguses usutluses USAle viidates.

Tõestuseks, et Ühendriigid pole Eesti julgeoleku turvajad ainult sõnades, vaid ka tegudes, oli Kallasele 1990. aastal Kuveidiga juhtunu. Saddam Husseini väed vallutasid väikse emiiririigi. Mis oleks juhtunud, kui Ameerika poleks rusikaga lauale löönud ja seadnud Saddami valiku ette, kas ta lahkub Kuveidist ise või USA lööb ta sealt jõuga välja, küsis Kallas me vestluse ajal. Ja vastas ise: «Kui Ameerika poleks pannud oma sõjamasinat mängu, oleks Kuveit tänaseks unustatud. Tõenäoliselt poleks enam Kuveidi rahvastki, mitte ainult riiki.»

Samas lisas Kallas, et USA pole oma abi ja toetust jaganud üksnes naftarikkale Kuveidile, vaid ka eriliste maavaradeta ja strateegiliselt väheolulisele Eestile. Teisedki Eesti tollased tipp-poliitikud eesotsas Jüri Luigega olid korduvalt märkinud, et USA pakkus Eestile kõige järjekindlamat tuge väljamurdmiseks Nõukogude Liidu köidikuist. Washingtoni roll oli oluline, et NSV Liit tunnistas 6. septembril 1991 Eesti iseseisvust. Kuid mis veelgi tähtsam: Vene vägede väljaviimine Eestist 1994 sai teoks eeskätt Ühendriikide pealekäimisel. Rääkimata sellest, et USA oli võtmeotsustajaks küsimuses, kas kutsuda Eesti NATOsse või mitte.

Neist tõsiasjadest kasvaski välja Kallase tõdemus, et «vastutus kogu maailma arengu eest on praegu omane ainult Ameerika Ühendriikidele».

Ent Kallase Ameerika-meelsus ei tähendanud, et ta olnuks Euroopa vastane. Ei, kaugel sellest. Kuid nagu näitasid 1990. aastate brutaalsed sündmused Vana Maailma tagahoovis, Balkani poolsaarel, ei saanud Euroopa riikidest eks-Jugoslaavia verevalamise peatajat. Alles Ühendriikide pommituslennukite sekkumine tõmbas sealseile tapatalgudele piiri.

«Euroopa välispoliitikat sümboliseerib keeruline ja kaval kombinatoorika, mitte jõulised moraalsed väärtused,» nentis Kallas. «Läheb veel aega, enne kui Euroopa riikidel kujuneb ühine välispoliitika.»

Just seetõttu, et Vana Maailma suurriikide omavahelistele suhetele ja otsustamistele vajutavad pitseri nende ajaloost tulenevad liidud ja hõõrumised, ei maksagi Eestil loota, et ta neilt häda korral abi saaks, jäi Kallase jutust kõlama. «Oletame, et midagi juhtub,» arutles ta. «Mis siis ikkagi saab? Ma ei ole veendunud, et Euroopa riigid tulevad [meile] appi – ütleme otse. Ma olen veendunud, et Ameerika Ühendriigid tulevad appi, kui vaja. Ameerika on kindel partner, tema peale võib kõige rohkem loota.»

Tõsi, mitte sada protsenti, ei unustanud Kallas lisamata. Seda näitavad kas või Jalta lepped 1945. USA presidendi Franklin D. Roosevelti tervis olnud väidetavalt äärmiselt kehv, mistõttu ta soovis, et kõik nõupidamised kiiresti ühele poole saaksid. Nõnda olnudki ta valmis Staliniga kõiges ruttu kokku leppima. Ja niiviisi läksidki Balti riigid lõplikult Nõukogude Liidule.

Seega, nagu näha, polnud Kallase Ameerika-meelsus pime ja piiritu. Kui küsisin talt, kas kõike, mis Ameerika tänapäeval teeb, peab ta sajaprotsendiliselt õigeks, kuulsin vastuseks, et ei pea.

Kallas ei pigistanud silma kinni tõsiasjade ees, et Ameerika võimud toetavad kõikvõimalike poliitiliste vahenditega ja ilma tseremoonitsemata oma kompaniisid välismaal. Liberaalse majandusmehena teadis ta, et ettevõtluse riiklikus reguleerimises annavad ameeriklased mõneski asjas eurooplastele silmad ette. Samuti, kui vaadata elu-olu, tunnistas Kallas, ei meeldi talle ookeanitagune elamuehitus, mis jääb kvaliteedilt alla isegi Eestile, autod, mis on liiga suured, ja söömakultuur, mis on tagasihoidlikult öeldes kehvapoolne.

«Aga ma ei saa öelda seda,» märkis ta, «et kuna ameeriklased söövad väga kehva toitu, siis see sunnib mind julgeolekupoliitikas võtma hoopis teistsuguseid seisukohti.»

See oleks lapsik. Nagu oli toona lapsik Eestis pead tõstnud arvamus, et sama hästi kui peatse NATO liikmena võiks välja tulla seisukohaga, et kuna Ameerika hoiakud enam paljudele ei meeldi, tuleks Ameerikale selg keerata.

«Ameerika on alati olnud see, kes pole oma abistavat kätt kunagi keelanud ja kelle juurde on alati saanud minna oma hädasid kurtma,» lausus Kallas. «Kui me nüüd petaks Ameerika Ühendriike, ja homme tuleks kriis, siis kelle juurde minna?»

Miks mitte Brüsselisse minna? Või pöörduda Prantsusmaa poole? Või minna Saksamaa jutule?

Asjatu lootus. Kallase selgitus:

«Kui ma Ameerika poolt olen, siis kujutan väga selgelt ette, mis moodi asjad toimuma hakkavad. Kui ma valin poole, et olen koos Euroopa riikidega Ameerika vastu, siis ma ei tea, mida see täpselt tähendab.»

Jah, lisas Kallas pärast sekundilist järelemõtlemist. Selles ongi kogu asja essents. Ehk tuum.
******
Lion's Back (centre) seen from Sand Flats Road, Moab, Utah, 24. aprill 2012. Pildistanud Priit Pullerits. (Suuremalt vaatamiseks klikkida pildile.)

Foto 1: Siim Kallas, Priit Pullerits ja Mart Kadastik 2005. aasta veebruaris Tallinnas Radisson SAS hotellis nõu pidamas. Foto autor: Peeter Langovits, Postimees/Scanpix

74 Kommentaarid:

At 21:45, Anonymous Anonüümne said...

Toimetaja, kes selle oopuse avaldamata jättis, oli terk mees.

 
At 21:45, Anonymous Anonüümne said...

Neh, tark ikke.

 
At 21:47, Anonymous Anonüümne said...

Lp 18.21 Igal inimesel, kaasa arvatud Piibe Pulleritsul, on õigus oma isiklikule arvamusele ja õigus selle arvamuse väljaütlemisele ning see arvamus ei pea ühtima tema isa arvamusega.
Kui sul, 18.21, on probleeme, siis selliseid foobiaid saab ravida Raja tänava haiglas.

aink
P.P.- sul ei ole põhjust esimese kommentaari kustutamiseks, sest häbeneda ega varjata ei ole siin midagi. Äkki siis vend rahuneb maha, mine tea, mida veel oma sundmõtete mõju all ette võtab.

 
At 21:54, Anonymous Anonüümne said...

Hea, et selle kümne aasta taguse loo oma blogisse üles riputasid. Hoiatavaks eeskujuks noorele ajakirjanike põlvkonnale. Agentide teemal olid ja oled täielik 0. Jah, nullimees. Meie teame seda, noor põlvkond aga veel ei tea. Täna oma teisi talente, et Kdastikult kinga ei saanud.
Ära topi oma nina asjadesse, millest sa midagi aru ei saa ega kirjutada suuda. Kadastik võib oma vea veel parandada. Sinu puhul seda lootust ei ole.

 
At 22:10, Anonymous Anonüümne said...

21:47 - nii on.

Vaatame kiirelt, mida Priit ise asjast arvab:

Sellise (homopropaganda) propaganda keelustamine saab olla ainult tervitatav ning sellise propaganda keelustamise vastu protestimine on haiglane, väärastunud ja perversne. - Allikas: Seesama blogi siin.

 
At 22:10, Anonymous Anonüümne said...

Ärge olge Pulleritsu vastu liiga karmid. Salingeri või Hemingway'ga ga tegu pole, see on selge. Arvestagem aga üldist taset.

Spordiblogija reegel nr 1:
Kui millestki kirjutada pole, kirjuta kuidas tualetis käisid.
"Buss oli mugav, ilm oli ilus ja sõit hea kiirusega. Keskmiselt iga 4 tunni tagant oli söögi-joogi ja WC peatus, kusjuures suurem enamus peatusi toimus maja juures, mida kaunistab suur kollane M-täht." - A. Keba, "Ostrava-reisi kokkuvõte"

 
At 22:24, Anonymous Anonüümne said...

22:10 - kui blogilugu, millele viitate, tundub mõttetu ja tühi, siis miks sellele siin üldse viitate? Ja miks üldse loete blogi, millel sisu ei ole? Kui suudate leida blogiloost, milles on päris detailideni kirjeldatud MK-etappi, üles leida ainult WC-ga seonduva, siis kas see ei tundu kuidagi kummaline?

 
At 22:29, Anonymous Anonüümne said...

22:24,
Pedagoogilistel kaalutlusel. Selle maa keel väärib paremat kui "võitluspaika jõudnult tegime kerge soojenduse ja seisime WC-järjekorras"

 
At 22:49, Anonymous Anonüümne said...

Õhtust! Eelmise blogiloo kommentaarides kirjutatakse kellestki Maano-Andresest, mehest, kes juba 47-ndat päeva väldib peavoolumeediat ja saab kogu informatsiooni Priit Pulleritsu blogist. 8) Temast peaks Pealtnägijas loo tegema. Aga ta jääb elust väga maha, kui Pullerits 10 aasta vanuseid artikleid siin avaldab .)))

 
At 22:54, Anonymous Anonüümne said...

21:54, ära enam peale võta. Milleks sellise käsikiimlusega eetrit risustad?
Pole vaja, proovi käed paigal, näib soliidsem.

 
At 00:33, Anonymous Mees Idas said...

Noh jah. Minu usk kadus jänkidesse siis kui Laar teatas Ameerikas, et Eesti pole arenguriik ja jänkid tõmbasid rahasüstla siit välja ning hakkasid noolima kohalikku särtsuvabrikut. Täna toetatakse nukureziimi infovooluga mis valmib NSA Hitech generaatorites. Nemad ju teavad, et inff ongi võim ja aegund asjad on prügi. Avaldamata jäi aga artikkel liigse tasakaalustuse tõttu, see eurooplaste mahategemine sai avaldamisel saatuslikuks. Selle tabamiseks ei pea geenius olema. Pealegi kaubeldi parasjagu Irboska ja Jaanilinnaga ning seetõttu oleks kohatu olnud venelasi ohuna näidata. Elementaarne. Kärpimise toimetamise järel oleks artikkel jäänud arusaamatuks. Ei midagi arusaamatut.

 
At 01:19, Anonymous Anonüümne said...

Eesti valis Ameerika, ja paljud eestlased, suur osa neist äsjase partei või komsomoli karastusega aitasid seda valikut läbi viia. Nende seas ka blogi autor. Nüüd tuleb aga blogist mingeid pilte kustutada. Ei midagi isiklikku..
Psühholoogiliselt väga huvitav. Oli aasta 1988. Noor provintsilinna wannabe ajakirjanik oli just saabunud Nõukogude Armeest. Boevaja trevoogad, platz, Vene sõjaväe peldik, Vene sõjaväe stoloovaja, Vene sõjaväe primitiivsus ja barbaarsus. Ja selle kõrval äkki! sädelev New York, briljantselt inglise keeles konverseeriv aristokraatlik L.M.. New York, New York!
New York, muide, on idaranniku gay-pealinna, jäädes alla ainult lääneranniku Friscole ja L.A.-le.

 
At 01:45, Anonymous Anonüümne said...

Kandalakša, Lozerovo, Petroskoi, ... Nõuk. Armeest vabaks pääsenud Pulleritsu teekond rongiga koju oli pikk ja viis läbi trööstitute paikade. Kamorkas asjade kätteandmisel selgus, et Pulleritsu Tartu "Sangari" teksased olid venelased ära varastanud. Neile oli isegi Eesti NSV rõivatoodang "Lääne" ülidefitsiitne kaup. Pulleritsule anti vana räbaldunud ja õline kombinesoon, mida raketiseadeldiste remontimisel kasutatud, sisuliselt kaltsud. Pulleritsul oli häbi niiviisi vanematekoju ilmuda. Tartus vaksalis rongilt maha tulles läks Pullerits esimese asjana rõivapoodi ja ostis viimase raha eest mingi kottis ülikonna. Vene sõjaväe kaltsud jättis riietuskabiini.
Nii valis Eesti Ameerika.

 
At 12:47, Anonymous Anonüümne said...

Ja mis seis meil siis nüüd kümme aastat hiljem Iraagis valitseb?

 
At 13:08, Anonymous Anonüümne said...

http://tartu.postimees.ee/2839867/priit-pullerits-kasvage-suureks

Kuidas ära tunda lödipüksi? Kui sa kirjutad artikli ja keelad kommenteerimise sootuks. Ausalt öeldes ei olegi postimehes kelleltki teiselt sellist käitumist näinud. Nõrk, väga nõrk.

 
At 13:10, Anonymous Anonüümne said...

Kas on ameeriklased selles süüdi, et iraaklased oma asjadega hakkama ei saa?

 
At 13:15, Blogger Priit Pullerits said...

13:08, täiesti valesti aru saadud! Te tulete ise siin lödipüksina anonüümselt kommenteerima, kui mina kirjutan kõikjal, nii siin kui PMis oma nime alt, ja süüdistate mind lödipüksluses. Kuulge, magage end kaineks! Arvestage sellega, et võimalus kommenteerida ei ole mingi inimõigus, mida te nõuda võite ja mille likvideerimise pärast oleks vähimatki alust lokku lüüa. Ja öelge, mida need idiootsed anonüümsed kommentaarid üldse juurde annavad, vt kas või teie enda kommentaar siin ja samuti pealjude teiste mõttetud kommentaarid?!

Ja veel: keegi ei ole keelanud teil kommenteerida. Minu kirjutatud artikli lõpus on viide, kuhu oma kommentaar saata - nii et andke minna!

 
At 13:46, Anonymous Anonüümne said...

> võimalus kommenteerida ei ole mingi inimõigus,

On küll inimõigus

> mida te nõuda võite

Võib ja peab nõudma.

> mille likvideerimise pärast oleks vähimatki alust lokku lüüa

Postimees võib poliitikaga jätkata ja kuu lõpus kokku lüüa, palju külastuste arv väheneb.

 
At 13:55, Anonymous Anonüümne said...

Kas jälle sõnavabaduse piiramine? Uskumatu...

 
At 13:56, Anonymous Anonüümne said...

PROTESTIME mõnede ajakirjanike kastimentaliteedi ja kommenteerimisvabaduse piiramise vastu!!!!!!!!!

 
At 14:02, Anonymous Anonüümne said...

PP kasutab oma ametikohta ajalehes ära, et oma väiklast maailmavaadet demonstreerida. Suureks kasvanud mees. Annaks jumal, et selliseid suureks kasvanuid vähem oleks ja et nad võimu juurde ei saaks. Muidu on ainult nende maailmavaade, ülim tõemonopol ja vajadus kõigile teistele seda peale suruda.

 
At 14:12, Blogger Priit Pullerits said...

Mis te kisate! Võtke rahulikult. Artikli all on ju selgelt kirjas, et saatke kommentaarid mulle meilile - kuidas te saate väita, et kommenteerimisvõimalus on ära võetud. Paljud inimesed on mulle juba kommentaari saatnud, olen neile kõigile isiklikult ka viisakalt vastanud.

 
At 15:10, Blogger Priit Pullerits said...

Uskumatu, mis toimub! Just sain telefonikõne ühelt Eestis tuntud inimeselt, kes, olles läbi lugenud mu jalgpallihullust tauniva kolumni, kiitis, et väga täpselt ja hästi argumenteeritult kirjutatud. Ja meilile olen saanud ka juba mitmeid - kõik nimelised!!! - kommentaare, kus inimesed on tänanud, avaldanud toetust ja tunnustust. Suur aitäh kõigile, kes on võtnud vaevaks reageerida!

 
At 15:23, Anonymous Anonüümne said...

Üks telefonikõne sõbramehelt ja kolm kommentaari. Pole just väga millegagi hõisata...

 
At 15:31, Anonymous Anonüümne said...

Ossa, ma pidasin tänast vuti artiklit huumoriks aga mõned kirjutajad võtavad seda följetoni tõe pähe. Rooma impeeriumi loojad teadsid juba üle 2 aastatuhande tagasi, et populistliku võimu saavutamiseks on vaja rahvale tagada leiba ja tsirkust, mida sellise väljendina väljendas tolleaegne satiirik Juvenalis oma IV raamatus Satiir X peatükis. See on nii igivana tõde ja ma pidasin siiani PP-d mõistlikuks inimeseks, kes populismi vastu ei sõdi aga võta näpust, me oleme leidnud antiimperealistliku revolutsionääri kes sõdib populismi vastu. Huvitav ainult, et kes seda tegevust finantseerib kas mõni kohalik imperealist või võssa pugenud metsavennad kes rahva vara rüüstavad?

 
At 17:14, Anonymous Anonüümne said...

Aga hea et see lugu avaldatud. Avaldan kiitust.
Vaadake sõbrad kui naiivsed ja vähe-teadlikud me 11 aastat tagasi olime. Me ju uskusime toona, et lääs tõesti, ilma tagamõtteta meid kommunismisoost välja tirib? Oli ju nii? Hiljem on endal silmad avanenud ja oli üks Aqualang nimeline mees, kes meid maailmapoliitika osas kommentaariumites haris. Suured tänud temale.

Arutleda veidi ju võiks. Nojah, toetume USA-le. Pole midagi parata, teisi ju ei ole. Britannia? Võibolla. Aga Ulster, Gibraltar? Nende silmis on Baltikum ju Moskva Ulster. Saksa? Tuleks ehk arvesse kui endine peremees? Aga kui kõva on vanade baltisakslaste mõju täna? Me ei tea. Pealegi pole Saksa enam see, kes ta enne 2.maailmasõda oli. Prantsus? Mitte mingil juhul. Prantsus on alati ajaloos Venega liidus olnud. Neile see kasulik saksa ja briti krooni vastu maadlemisel.
Väga intellektuaalselt huvitav on vaagida euroopa suurriikide suhet meisse. Ma üldse ei imesta et Berliin Pariis London vait püsivad, kui Moskva Balti riike propaganda abil kotib nii et vähe pole. Ise endiste impeeriumitena saavad need riigid Moskvast väga hästi aru. Nad nö. mõistavad Moskvat. Suur näitaja on see, kuidas Eesti piirilepingu asjas üksi oli jäetud. Kui EL-i tõesti huvitaks euroliidu idapiir, siis oleks ju poisikestele Paedale ja Mihkelsonile pidanud appi tõttama vana euroopa raske diplomaatiline kahurvägi. Aga ei midagi. Väga kõnekas minu meelest. Lääs oleks heameelega NSVL impeeriumi lammutamisel piirdunud Ida-saksa ja ida-euroopa riikide vabastamisega. Balti riigid tulid boonusena ja üllatusena kaasa. Nende arvates olime me ju täiega venestunud.

Me peaks suurt pilti vaatama. Lääs, inkluudid Saksa, Prantsus, Britannia on sionistide omand. Teine maailmasõda oli puhtalt juudi klannide omavaheline varade jagamine sakslaste, venelaste ja teiste euroopa rahvaste verd selleks kasutades. Sellest vaatevinklist vaadates on meie, Eesti territoorium neile, suurtele poistele vaid platsdarm Peterburgi ja Moskva vastu. Ma loodan et me nii naiivsed enamm ei ole, et arvaksime et McCain puhtalt inimesearmastusest, demokraatiast ja teistest üllatest tunnetest lähtus kui meil siin külas käis? Millega on eestlased pälvinud McCaini ja varem Bushi ja Clintoni erilise armastuse? Et laulame hästi? Tahaks ju uskuda. Aga ei tohi uskuda.
Ka ida-euroopa riikide vaim ja rahvuslik ühtsus on ammu maha lammutatud. Me oleks pidanud juba 1991a. alates koos Läti Leedu Poola Ungari ja Tsehhiga ehitama väikest naatot. See oleks meile mingigi kaitse idavaenlase vastu. Aga suurte poiste ahnus on suur. Nagu meie, nii ka nende riikide juhtkonnad kubisevad Columbia koolis käinud meestest, niisama simmidest. Soomest ei ole meile valusas olukorras abi. Arvasin et Leedule oleks suurest Poolast abi, kuid nagu näete on salaluured osanud Poola ja Leedu tülli ajada. Pole midagi teha, mäng käib kõrges kaares üle väikerahvaste peade. Oleme lükata tõmmata igal juhul.
Üks aspekt veel. Tihti avaldame lootust et kohe kohe läheb Vene impeerium pankrotti ja tekib kümneid väikesi riike, kes kõik on tublid ja demokraatlikud. Asjatu lootus. Suured riigid alates usa-ga ja lõpetades euroopa riikidega, kes ootavad siberi maavarasid vajavad suurt ja ühtset vene impeeriumi. See on neile kasulik nii poliitilises kui majanduslikus mõttes.
Meie väljapääs oleks soometumine. Sest naato tuleb ja läheb, kuid venemaa kõrvale jääme elama edaspidigi. Kui jääme.

 
At 17:49, Anonymous Anonüümne said...

NSV Liit tunnistas 6. septembril 1991 Eesti iseseisvust. Kuid mis veelgi tähtsam: Vene vägede väljaviimine Eestist 1994 sai teoks eeskätt Ühendriikide pealekäimisel.
Lugu oli natuke keerulisem. USA-l oli muudki tähtsamat teha kui Baltikumi olukorda vaagida. 1991 oli ju riiklik iseseisvus de jure taastatud.
Balti riigid märkasid järsku ise et Venemaa ei kiirusta vägede väljaviimisega. USA-s elavatel leedulastel oli Clintoni administratsiooni tagatuppa sidemed ja nende lobi tulemusena läks lõpuks signaal (kuigi päris vastumeelselt) Washingtonist Moskvasse.

Nii et Savisaar ja Clinton on meie iseolemise tegelikud arhitektid, põhjapanevad isad (founding fathers).

 
At 18:18, Anonymous Arvamus said...

Jätke see jalka sinnapaika, las tal olla.
Täna
Eestikad Pulleritsu trumpalal eraldistardis.
Ässad Kangert ja Taarakas stardis polnud, mõni ei jõudnud logistiliselt, mõni valmistub grupisõiduks. Aga võits Hr Jõeäär.
Junga parim oli Vosman,
Naistest Rist
Ja ukatskend kolm Nisu( kelle aeg oli meeste kolmas, aga medalit ei saa sest liiga noor veel)
Pulleritsu stardiprotokollist ei leidnud.

 
At 18:20, Anonymous Väga informeeritud mees said...

Aga miks peaks Pullerits protokollis olema? Tunnustatud autoriteet ja analüütik on ta selletagi. Või mis?

 
At 18:24, Anonymous Anonüümne said...

Sellepärast, et lödipüksid tegelevad sellega, mis neile meeldib.
Leninile meeldis väga uisutamine, sellepärast ta enam kunagi rohkem ei uisutanud!
Ja Kuna HR. Pulleritsule ei meeldi temposõit, siis peaks ta seda viljelema!

 
At 18:33, Anonymous Saarepuu memm said...

PP ja kommentaarium on eksiteel. Te mehed ei tea mis maailmas sünnib. Kuhu suundub inimkond. Millal tuleb Jehowah maa peale omasid päästma.
Aeg oleks heita endalt orjaahelad ja hoida kätt Suure Tukse pulsil.
http://jalgpallimm.postimees.ee/2840399/suarezi-vanaema-on-fifa-peale-maruvihane

 
At 19:00, Anonymous Anonüümne said...

17:14, Mõne asjaga ei saa küll nõustuda, kuid mitmekülgne ja põhjalikult argumenteeritud sõnavõtt!

 
At 19:03, Anonymous Anonüümne said...

Jumala - Päästa meid ära suarez'ist, tema moesoengust, tätoveeringutrest, tema kapist väljatulekust ja tematisse paljastavast pruudist!

 
At 19:45, Anonymous Anonüümne said...

Natuke lialt ja rõhutatult Kallase meelne aga muidu väga õige jutt. Midagi sisulist ei ole vastu osata öelnud ükski siinne valvehomo.

Tarmo

 
At 20:38, Anonymous Anonüümne said...

Ma ei ole küll homo, aga Kallast ei usalda. Ega Kadastiku Marti. Ainuke keda usaldan on PP. Kindla sõnaga mees ja kui vaja, võib temaga luurele minna. Eesti eest!

 
At 20:47, Anonymous Anonüümne said...

20:38 ära luuleta, oled homo mis homo. Haiseb kaugele. Püüad meid siin haneks tõmmata oma magusa jutuga.

 
At 00:58, Anonymous Anonüümne said...

Ma tean üht meest, üht kõva poksijat.
Teeb lihtsat tööd ja kannab kokku oksi ta.
Virutab vaid kolmnurka
ja saadab mehi loojakarja hulka.
Kuid ise ütleb - teen vaid intervallhüpoksiat.

 
At 02:44, Anonymous Osmo-Petri, Helsinki/Töölö said...

Quiet here.. tu-tu-tu-tu-tu, little Estonians are sleeping. Having nice dreams of tomorrows' fun and easy rides perhaps.
But when we, here in Finland, seek pleasure, we always mix in some pain. We perceive pain even a a necessary element of pleasure. And this helps us in many ways. To excel in ice hockey, for example. Or win a war against a foe 100 times bigger than us. Or build a world second largest hi-tech company. To run world records. Not to mention the world most rigorous sauna experience.

 
At 08:23, Anonymous Anonüümne said...

kuulu järgi olevat tuntud jalgpalliignorandist blogipidaja teinud intervjuu Eesti jalgpallikoondise kapteniga!? Kas selleks,et primaatidele intellektuaalses plaanis koht kätte näidata? Kahjuks oli see intekas tehtud ilmselt varem kui Postimehe primaadi-kolumn...aga blogi on endiselt hea
kah Priit

 
At 13:26, Anonymous Anonüümne said...

Blogi on hea ja loodetavasti leiab austatud blogipidaja ka taas mahti Eestis ainsana ilmuva jooksuajakirja mõni värske number lahti võtta ja professionaali pilguga üle käia, kus ajakirjanduslikus mõttes vajakajäämisi või lausa puusse pandud.
Ukraina sündmusi jälgivatele blogikülastajatele küsimus: Kas "Jooksja" värske numbri kaanel olev peaminister Rõivas pole hämmastavalt sarnane Ukraina legaalselt valitud presidendi Poroshenkoga-Waltzmaniga, kui vanusevahe välja arvata?

 
At 13:38, Anonymous Anonüümne said...

kust on Rõivase geenid pärit? Välimuse järgi pole ta absoluutselt ugri. Pigem türgi kreeka.

 
At 13:40, Anonymous Anonüümne said...

"Jaanieelsel nädalavahetusel toimusid viiendat korda uuendatud formaadis VEM 1. Liiga mängud Tallinnas. Olin mõlemal päeval kohal vaatamas. Hoolimata jahedast ja vihmasest ilmast vaimustusin harva ette tuleval määral. Võistlus oli uskumatult põnev ja kaasahaarav ning andis ühtlasi hea ülevaate kergejõustiku hetkeseisust. Tuttavaks said paljud Eesti sportlased keda varem ei tundnud. Samas olid kohal kõik tipud. [..] Ilmselt jalgpalli tõttu ei tehtud otseülekannet."

Mart Einasto, http://maratonitiim.ee/kas-vem-voistkondlikud-euroopa-meistrivoistlused-paastab-kergejoustiku/

+ +
Mis meil siis on? Eesti on sõlminud välislepingu väga mõjuka rahvusülese organisatsiooniga, millega võtnud kohustuse näidata Eesti Rahvustelevisioonis jalgpalli, blokeerides sellega (teleprogramm pole kummist) kergejõustiku jm Eesti pika traditsiooniga, rahvuslikkust toetavad spordialad.

Kuidas Eesti valis jalgpalli.

 
At 13:47, Anonymous Anonüümne said...

Vot, vot, türgi rahvas teatavasti asustas aastasadu Tauria poolsaart, enne kui Katariina Suur nad 1783. a Moskoovia alla heitis. Antiikajast on samas, aga samuti Odessas jm Musta mere rannikul elanud kreeklasi.
Aga andekust ja ettevõtlikkust, nendes geenides, olgu nad siis kust tahes, kahtlemata on väga palju.

 
At 13:56, Anonymous Anonüümne said...

Ülaltsiteeritud kirjutises on tähelepanuväärne veel see, et Eesti pikamaajooksu üks juhtisikuid peab vajalikuks artikli alguses rõhutada, et tema on igati pro-jalgpall, jalgpall on kasulik esimese spordiharrastusena noortele poistele-tüdrukutele, jooksjaks suundutakse jalgpallist jne. "Suure" vastu minek, tundub ei ole kasulik. Ei poliitikas ega spordis. Pullerits, kes globaalpoliitikas alati õigesti ära tabanud, kuidas asjad käivad, ei ole spordis sama joont suutnud järgida. Mis pole karjäärile kasuks tulnud?

 
At 14:46, Anonymous Anonüümne said...

.. alguses rõhutada, et tema on igati pro-jalgpall, jalgpall on kasulik esimese spordiharrastusena noortele poistele-tüdrukutele, jooksjaks suundutakse jalgpallist jne. "Suure" vastu minek, tundub ei ole kasulik. Ei poliitikas ega spordis.

Aga meie asjad ei edene justnimelt eestlastele tüüpilise "oleme vaikselt ja vagusi peaasi et enda persealust ei kõrvetaks" käitumismalli tõttu.
Einasto esineb nagu viimane lödipüks.
Väikeses Eestis kus kõik kõigiga tuttavad, tuleks küsida kõva häälega mis on meie hääbuvale rahvuskultuurile primaarsem - kas näidata Sillamäe Kohtla-Järve kohalikku jalgpalli või kohalikku võistlust kergejõustikus, mõnda kohalikku rahvajooksu. Ning jube piinlik on kuulata kui Tarmo Tiisler seletab tõsise paatosega hääles seda hädist pallitoksimist.

Tuleks otsustajatele pähe raiuda, et kuigi jalgpall on mingil määral noorte kasvataja ja tänavalt eemalehoidja, ei ole jalgpalli järgmisele, ehk rahvusvahelisele tasemele tõstmisest meil tulu, sest isegi lenska ja pihkva oblastite venelasi appi kutsudes jääb Eesti jalgpallikoondise tase ikka sinna läti-valgevene tasemele.

Miks mitte selle jalgp kuluva energiaga (raha+inimeste töö) ette valmistada paar keskmise tasemega kergejõustiklast , maanteejookssjat?

Jah, jalgpall on paljudele individuaalalade sportlastele olnud esimene sport. Kuid enamusele siiski nö. harrastusena, mitte kuskil ametlikus klubis mänginule. Siin on suur vahe. Õues maja taga mängides saad kehalise koormuse, mis jalgpallil noorele pakkuda. Klubis pannakse sind kaitsesse või lausa väravavahiks ja ongi tulevane potentsiaalne jooksja oma arengutee tupikus juba 7-aastaselt. Klubis seisadd paigal ja ootad millal sulle keegi sööta suvatseb, selmet ise palli järele joosta.

 
At 14:46, Anonymous Anonüümne said...

Täna siis läbinisti Lõuna-Ameerika päev.

 
At 15:01, Anonymous Anonüümne said...

Ei ole nõus väitega, et jalgpallil Eestis perspektiivi pole. Vaadake näiteks, mida on jalgpallis ja üldse sportmängudes saavutanud Sloveenia (2,1 miljonit elanikku), kes üle ühe tsükli jõuab pidevalt isegi MM finaalturniirile. Praegu teda seal küll ei ole, aga on Horvaatia (4,3 miljonit) ning Bosnia ja Hertsegoviina (3,9 miljonit). Viimane oli alles üsna hiljuti lootusetult sõjas riik.

Eesti probleem on see, et meie treeneritel on liiga vähe ambitsiooni ja enesetäiendamise soovi. Tehakse põlve otsas igivanade "tarkuste" järgi, samas kui muu maailm pidevalt õpib üksteiselt ja kokkuvõttes liigub järjest rohkem eest ära.

 
At 15:11, Anonymous Anonüümne said...

Eesti väiksus on siin probleemiks. Rikkal FIFA-l on tühiasi teatud nuts "jalgpalli propageerimiseks" välja käia, kuid Eesti mõistes on see nuts nii suur (võrdle GMO-ga), et lämmatab teised spordialad kõrval. Kas see on Eesti huvides? Ei ole, aga nagu mugandujad ütlevad, mis meie teha saame? Jah, pole raha, siis ega ei teegi midagi. Selle FIFA rahaga ostab Pohlak reklaami, tv-aega, mõne populaarse naljamehe jalgp-stuudiosse, ning kujunebki arvamus, nagu oleks jalgpall meil "üldrahvuslik huvi". Korvpall on paljuski kängu jäänud just selle tõttu et jalgpall rammis end jõuliselt sisse. Läti Leedu, kes on samuti väikerahvad, on oma suutnud säilitada. Et Leedu kossus ja Läti jäähokis on tippseltskonnas sees, see on suur ime, ning peaks andma meilegi lootust. No ma ei tea - käsipall, võrkpall, saalibändi jms. ersats alad kinni ja eelistatult kossu arendama? Ei jää muud üle kui midagi saada tahame.

Väidan nagu palju kordi varemg - soome-ugri genotüüp ei sobi tippjalgpalli jaoks.
Kes on kauem sporti jälginud näeb kuidas jalgpall on viimastel aatatel arenenud. Kaitsemängu intensiivistumisega paralleelselt on tekkinud vajadus arendada rünnakut. Iga aastaga on raskem palli üle keskjoone tuua.
Millega me võrdleme? Võtke ette juutjuup ja lööge sinna "Paolo Rossi goals" - saate 1982a. poolfinaali Brasiilia - Itaalia, kus P Rossi lõi 3 väravat. Vaadake seda mängu, tänase päevaga võrreldes kaitset praktiliselt ei mängita. Meeskonnad käivad kordamööda teineteise värava alla sisselöömist proovimas. Enne Rossi viimast väravat jooksevad 3 bra kaitsjat eest ära et mees saaks vabalt väravale lüüa. Tänasel päeval sellist tsirkust enam teha ei lasta.
Üleeilses Saksa USA mängus oli näha usa raskused üle keskvälja tulla. Oleks sakslased täiega pingutanud, poleks usa kordagi üle saanud. Kujutage nüüd sinna usa asemele Eesti meeskond.


 
At 15:21, Anonymous Anonüümne said...

Kuidas arendada CostaRica Tšiili sarnaseid väledaid ja osavaid jalgpallureid? Meie reinud jäävad juba liigutuste kiiruses oluliselt maailma tasemele alla. Ning kiirust treeninguga ei arenda. Kiirus on põhi, millele ehitada jalgoalli-spetsiifiline koordinatsioon, osavus ja tehnika.
Korvpall on siin lihtsam. Ka vanem ja aeglasem mees saab mängida, kuna päris jõuga palli käte vahelt välja tirida on reeglitevastane.

 
At 15:25, Anonymous Anonüümne said...

Isegi Obama jälgib jalgpalli....

 
At 15:31, Anonymous Anonüümne said...

Obama on ameerikas juba samapalju autoriteet kui Valdo Randpere meil. Suure vaevaga kakis paar lauset usa jalgpallist. Tundub et ise ka ei uskunud asja millest rääkis.

 
At 17:32, Anonymous Anonüümne said...

Jalgpallil ja jalgpallil on vahe. Sillamäel rohtukasvanud stadkal toimuv venelaste pallitagumine, "Lõvide" ajalugu ja Lõuna-Ameerika sudustes ülerahvastatud metropolides mängitav on erinevad asjad. Kaks esimest on Eestiga seotud ja Eesti rahvuskultuuri osad (vrd Peipsi venelased), neid kindlasti peab ETVs näitama. See, et Eestis peetud kergejõustiku EM teleülekandesse ei pääsenud, on aga häbiasi. Tiidrek Nurme jt kõik kirjutavad, et oli vägev võistlus, kus eestlased kõvasti tegutsemas.

+ +
Ei viitsi treener pingutada, ei ole ka noortel tugipunkti ega eeskuju võtta.

 
At 17:55, Anonymous Anonüümne said...

Väga imelik. Sillamäe kui "after WWII event" ei ole siiski peipsi venelastega võrreldav. Kui meie siin peame ka "after WWII" venelasi oma kultuuriks, venelased aga samaga ei vasta. Nemad ehitavad oma väikest Venemaad Eesti sisse, ning on selles väga edukad. Vaadake delfist pilte kuidas Bocelli lennujaamas vastu võeti.

 
At 18:02, Anonymous Polüübid ninas said...

http://sport.postimees.ee/2841129/piltuudis-rootsi-hokimeeskond-kannab-uuel-hooajal-vikerkaaresarke
Mängijad käivad ühtlasi koolides ning erinevatel üritustel tolerantsusest ja samasooliste inimeste suhete mõistmisest rääkimas. Klubi eesmärgiks on saada oma ettevõtmisele heakskiitu Rootsi seksuaalvähemuste liidult RFSL, kes jagab sertifikaate nendele organisatsioonidele, mis näitavad vähemuste suhtes üles lugupidavat suhtumist.

Mis eesrindlik Rootsi ees, see meil vaja varsti järele teha. Kaua Scanpixi suusabloog kestab, ilma et sertifikaati küljes ei ole? Diliidivad ära ilma märgita bloogid kui kahtlased.

 
At 19:59, Anonymous Anonüümne said...

http://www.ohtuleht.ee/585579/tohoh-jalgpalli-mmi-vaatab-usas-rohkem-inimesi-kui-nba-finaalseeriat

 
At 21:03, Anonymous Anonüümne said...

Kõik paha ja hull võib tulla, kuid peaasi on see et suusablogi ikka töötaks ega võimuesindajate poolt kinni ei pandaks. Õnneks on Priidul Siimu ja Mardi näol kõva seljatagune. Tegelikult on Priit kõva mees isegi.

 
At 22:17, Anonymous Anonüümne said...

Minu arvates peaksid võimuesindajad suusablogi otsekohe kinni panema. See blogi ei avalda midagi muud kui sisutühje ja aegunuid postitusi ning tema autor on paadunud tsiklist ja homofoob.

 
At 00:11, Anonymous Anonüümne said...

Reetur Pullerits tegi jalgpalluriga intervjuu, kuidas oli võimalik sellisele lapsikule tasemele langeda?

Olen pettunud :D

 
At 11:58, Anonymous Anonüümne said...

Samal ajal õpetab Jüri Muttika kätekõverduste ja "pulbriga" neerusid ning maksa ravida: http://kultuur.err.ee/v/laulu-_ja_tantsupidu/muttika_tuleblogi/6a2f2dde-0d57-4a28-9412-023f0dc686cb

 
At 13:10, Anonymous Anonüümne said...

Priit - siin blogis on grammatika korrektne aga Postimehes, kui kirjutad, siis komavead on jubedad - kas teed tahtlikult komavigu või on Postimehes keegi korrektor, kes armastab panna sõnade ja ning aga ette koma???

 
At 13:10, Anonymous Anonüümne said...

Priit - siin blogis on grammatika korrektne aga Postimehes, kui kirjutad, siis komavead on jubedad - kas teed tahtlikult komavigu või on Postimehes keegi korrektor, kes armastab panna sõnade ja ning aga ette koma???

 
At 18:50, Anonymous Anonüümne said...

võrreldes harrastajate arvu nüüd ja 20 a tagasi peaks järgmine sissekanne olema teemal "Kuidas Eesti valis jalgpalli"
kah Priit

 
At 21:37, Anonymous Anonüümne said...

"Ei. Võib-olla kümne aasta pärast."

"EI"

"Haruldane soga. Ma ei avalda seda."

Allkirja M.K kandvad kirjad, publitseeritud esmakordselt.

 
At 22:49, Anonymous Anonüümne said...

Pean tunnistama, et asjalik artikkel. Samuti tegi Kallas ilmselt parima valiku. Me võime ju siin rääkida, et Eestis on kehva elada ning hullult tahaks ära. Praktikas on meie nn "halvad valikud" teinud meist parima endise idabloki riigi. Mõned tahavad hullult "üksi panna" praktikas saame EU käest järgmisel eelarveperioodil pea 6 miljardit Eurot (Eesti aasta eelarve on ca 8 miljardit) ning kogu elanikkond karjub, et vähe jagame välja. Mõned aga tahavad hullult vasakule hoida. Vaadake Rumeeniat, kes selle omal nahal ära on proovinud ning mõelge uuesti. Samuti on võimalik lääne-ida vahel pendeldamine a la Ukraina. Selle lõplik tulemus on veel selgumisel.

Et siis me võime küll kaevata, et Kallas on siga ning me ei taha teda siia, kuid Eesti tuleviku jaoks on ta oma märgi maha jätnud. Hoolimata nn 10M afäärist ning halvas mälust on tema panus Eestile selgelt positiivne.

Priit

 
At 10:38, Anonymous Anonüümne said...

Imelik, et Kallas valis Ameerika aga sattus Brüsselisse. On se miski arusaamatu kalambuur või ongi samad näod nii EL-s kui USA-s tüüri taga ja kas teekond USA-sse käibki läbi Brüsseli, kas tõesti otsemat teed ei olnud? :D

Kallase õigustaja käest küsiks, et kui kõik nii üllas on siis miks on vaja tõde ja KGB agentide nimesid tänutundest pakatava rahva eest varjata. Kas mitte seepärast, et sama võrgustikku kasutatakse edasi ka tänapäeval operatiivtöös ning see ongi põhjus, et tegevagente ei tohi väljaanda. Seega on agendid vahetanud vormiliselt leivaisa ning teevad seadusliku võimu huvides oma ahistustegevust edasi. Teisisõnu me oleme katsejänesed ühes sotsialismi ja kapitalismi sümbioosis mis kahjuks on kõigis eksimpeeriumi riikides ebaõnnestunud. Eesti edu baseerub aga sellele, et see siin on koguaeg aknaks Euroopasse olnud ja seetõttu on integratsioon läänega olnud sujuvam. Tänada selles meie tarku riigiisasid kes Vene ajal seda akent vägisi kinni üritasid hoida ja kaasajal rahva survele paratamatuse tõttu järgi andsid - noh ma tõesti ei tea kui paduparteistunud peab selleks olema, et seda kõike nii roosade prillidega vaadata.

 
At 13:09, Anonymous Anonüümne said...

Kallase suguste meeste puhul poleks ka 100M kaotsiminekust kahju. 1. Israel 2. USA 3-4. Eesti ja UK. ...

 
At 18:36, Anonymous Anonüümne said...

Aitäh, Priit, väga mõnus päev oli.

Tervitustega, Vambola.

 
At 12:17, Anonymous Anonüümne said...

Teisisõnu me oleme katsejänesed ühes sotsialismi ja kapital ....

oleme jah katsejänesed. Meie, eesti inimeste peal mudeldatakse nwo-d. Kas teate veel riiki, kus passi saamiseks tuleb anda näpujäljed? Eesti ja Läti peal vaadatakse kuidas rahvas seguneb.

 
At 21:57, Anonymous Anonüümne said...

Väga õige jutt PP, see jalgpalli hullus on üle igasuguse mõistuse.
Väga õige ja julge artikkel.

 
At 03:43, Blogger oakleyses said...

tiffany and co, christian louboutin outlet, longchamp, oakley sunglasses, michael kors outlet, michael kors outlet, replica watches, nike air max, michael kors outlet, louis vuitton, michael kors outlet, prada outlet, cheap oakley sunglasses, oakley sunglasses, gucci outlet, prada handbags, michael kors, polo ralph lauren outlet, kate spade outlet, ugg boots, ray ban sunglasses, ugg boots, jordan shoes, ugg boots, nike outlet, burberry outlet online, longchamp outlet, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, louis vuitton outlet, michael kors outlet, louis vuitton, tory burch outlet, ugg boots, louis vuitton, louboutin, nike air max, louboutin outlet, chanel handbags, longchamp outlet, louboutin shoes, burberry, tiffany jewelry, nike free, uggs on sale, oakley sunglasses, replica watches

 
At 03:46, Blogger oakleyses said...

new balance pas cher, sac longchamp, hogan, true religion jeans, kate spade handbags, nike air max, air max, north face, ray ban pas cher, air jordan pas cher, true religion outlet, nike air max, ralph lauren pas cher, north face, louboutin pas cher, coach purses, sac guess, lululemon, coach outlet, timberland, nike roshe, longchamp pas cher, michael kors, burberry, air force, true religion jeans, lacoste pas cher, tn pas cher, nike air max, abercrombie and fitch, true religion jeans, hermes, vanessa bruno, michael kors, nike free run uk, michael kors, ray ban uk, ralph lauren uk, coach factory outlet, nike blazer, mulberry, michael kors, coach outlet, converse pas cher, nike free, vans pas cher, oakley pas cher, nike roshe run, hollister, hollister pas cher

 
At 03:50, Blogger oakleyses said...

bottega veneta, giuseppe zanotti, mac cosmetics, nike air max, north face outlet, longchamp, lululemon, soccer jerseys, mont blanc, new balance, celine handbags, baseball bats, oakley, ralph lauren, babyliss, louboutin, valentino shoes, insanity workout, vans shoes, nike trainers, iphone 6 cases, asics running shoes, reebok shoes, mcm handbags, beats by dre, ferragamo shoes, chi flat iron, hollister, jimmy choo shoes, nike huarache, wedding dresses, nfl jerseys, instyler, p90x workout, ghd, north face outlet, herve leger, abercrombie and fitch, iphone 6s cases, iphone 6s plus cases, iphone cases, hollister, soccer shoes, ipad cases, birkin bag, nike roshe, s5 cases, iphone 6 plus cases, timberland boots, iphone 5s cases

 
At 03:52, Blogger oakleyses said...

louis vuitton, converse, canada goose outlet, michael kors outlet, michael kors handbags, pandora jewelry, moncler, hollister, ray ban, sac louis vuitton pas cher, moncler, lancel, ugg boots uk, bottes ugg, doke gabbana outlet, moncler, coach outlet, montre pas cher, louis vuitton, moncler outlet, canada goose, louis vuitton, moncler, michael kors outlet online, doudoune canada goose, thomas sabo, moncler, karen millen, juicy couture outlet, toms shoes, wedding dresses, converse outlet, canada goose, moncler, vans, marc jacobs, links of london, hollister, pandora jewelry, moncler, canada goose uk, ugg,uggs,uggs canada, nike air max, swarovski, canada goose, pandora charms, ugg,ugg australia,ugg italia, swarovski crystal, supra shoes, canada goose, pandora charms, barbour jackets

 
At 11:23, Blogger Gege Dai said...

abercrombie and fitch
abercrombie and fitch
jordan 4
nike air max uk
houston texans jerseys
tods shoes
arizona cardinals jersey
lions jerseys
nike free running
polo pas cher
new orleans saints jerseys
nike soccer shoes
new york knicks jersey
kansas city chiefs jerseys
dolphins jerseys
cleveland browns jersey
hollister canada
foamposite shoes
cleveland cavaliers jerseys
baltimore ravens jersey
ysl outlet
nike trainers uk
tennessee titans jersey
washington redskins jersey
nike free running
49ers jersey
indianapolis colts jerseys
jordan 13
golden state warriors
nike outlet store
converse shoes sale
golden state warriors jersey
linyuan0520

 

Postita kommentaar

<< Esileht