reede, november 04, 2022

Pullerits: Kuidas Heiki Nabi püüdis dopinguküttidest jagu saada?

Vaatame sissejuhatuseks, kes läksid Heiki Nabi (fotol paremal) juhtumi arutelus Lausanne'is CASi istungil vastamisi. Milline raskekahurvägi Nabi poolt, kas pole?

Hageja poolt
:
    • Heiki Nabi, sportlane (isiklikult kohapeal)
    • Paul Keres, advokaat (isiklikult kohapeal)
    • Rafael Braegger, advokaat (isiklikult kohapeal)
    • Aleksander Muru, advokaat (isiklikult kohapeal)
    • Ene Leigri, tunnistaja (videokonverentsi teel)
    • Levi Earl, tunnistaja (videokonverentsi teel)
    • Dr. Douwe De Boer, ekspert-tunnistaja (isiklikult kohapeal)
    • Prof. Pascal Kintz, ekspert-tunnistaja (isiklikult kohapeal)
    • Dr. Mihkel Mardna, ekspert-tunnistaja (videokonverentsi teel)
    • Dr. Keith R. Ashcroft, ekspert-tunnistaja (videokonverentsi teel)

Kostja poolt:
    • Henn Vallimäe (fotol paremal), kostja EADSE tegevdirektor (isiklikult kohapeal)
    • Ingeri Luik-Tamme, advokaat (isiklikult kohapeal)
    • Stephan Netzle, advokaat (isiklikult kohapeal)
    • Dr. Detlef Thieme, ekspert-tunnistaja (isiklikult kohapeal)

Mida siis Nabi väitis?

Nabi koostatud ja esitatud tõendid näitavad tema sõnul mitte ainult seda, et on võimatu, et ta oleks tahtlikult Letrosooli sisse võtnud, vaid ka seda, et ta tegi kõik, mis on mõistlikult võimalik, et tuvastada selle allikas:

    • Ta läbis polügraafitesti (Dr. Ashcroft);
    • Ta lasi oma ravimeid ja toidulisandeid analüüsida erilaboris, et tuvastada võimalikku saastumist (Prof. Kintz);
    • Ta uuris restorani, kus ta oli söönud (Argentina);
    • Ta uuris selles restoranis söödud liha (Biovela);
    • Ta uuris oma sparringupartneritelt nende võimaliku Letrosooli kasutamise kohta (Eesti maadlejad);
    • Ta uuris jõusaalist, kus ta treenis (Sparta Spordiklubi);
    • Ta uuris Tartu Ülikoolist veekvaliteedi analüüside läbiviimise kohta.

Pärast kõiki oma uuringuid ja jõupingutusi tõi Nabi välja neli võimalikku viisi, kuidas Letrosool oleks juhuslikult tema organismi sattunud ja mis kõik on tema arvates võimalik.

Esimene stsenaarium
on Prantsusmaa päritolu saastunud kalkuniliha tarbimine, mida Nabi sõi 2020. aasta jõuluõhtul. Ta väitis, et Letrosool, nagu ka paljud teised inimtervishoius kasutatavad ravimid, on osutunud loomakasvatuses teatavate haiguste ravil kasulikuks. Näiteks kodulinnukasvatuses on uuringus leitud, et Letrosool vähendab märkimisväärselt munatoodangut ja on võimalik, et 2020. aasta jõululaupäeval söödud kalkun võis sisaldada Letrosooli.

Teine stsenaarium on Nabi sõnul Leedu päritolu saastunud veisemaksa tarbimine, mida ta sõi 2020. aasta detsembris ja 4. jaanuaril 2021, st kaks päeva enne saatuslikku dopingukontrolli. Tuginedes Contadori testile (CAS 2011/A/2384), väitis Nabi, et liha saastumine on usutav selgitus Letrosooli leidmiseks tema proovis.

Kolmas stsenaarium on higi ja/või sülje ülekandumine teiselt maadlejalt, kes harjutab Nabiga ning kes kasutab Letrosooli ilma Nabi teadmata.

Neljas stsenaarium, mis on seotud kolmanda stsenaariumiga, on saastunud jõusaalivarustuse kasutamine, st Letrosooli kasutaja ei pühkinud varustust puhtaks enne, kui Nabi seda kasutas.

Nabi tugines ka asjaolule, et Sparta spordisaalis tegutsev narkojõuk avastati samal ajal, kui temalt võeti dopinguproov. Tõendid näitavad, et spordisaalis väidetavalt kaubitsetud narkootikumide peidikust leiti Letrosooli. Nabi väitis, et ta viibis 2020. aasta detsembris ja 2021. aasta jaanuaris Sparta jõusaalis ja et on väga tõenäoline, et ta võis saaste saada higist või süljest või mõnelt paljudest jõusaaliliikmetest, kes kasutasid erinevaid keelatud aineid, millega jõusaalis kaubitseti, sealhulgas Letrosooli. 

Nabi järeldas, et tema tõendid ja esitatu näitavad, et ta:
    • ei võtnud tahtlikult Letrosooli;
    • on tuvastanud mitu usutavat Letrosooli allikat;
    • on suutnud välistada mitmeid teisi võimalikke Letrosooli allikaid;
    • tegi kõik, mis on mõistlikult võimalik, et tuvastada Letrosooli allikas.

Selle taustal väitis Nabi, et on ebaoluline, et tal ei ole õnnestunud lõplikult kindlaks teha tema uriiniproovis tuvastatud Letrosooli täpset allikat (st kuidas see tema organismi sattus) ja et kõik võimalikud stsenaariumid, mida ta on esitanud, peaksid olema piisavad, et CASi kolleegium saaks järeldada, et alles on jäänud vaid mitte süüga seotud stsenaariumid (saastunud liha või saastumine higi/sülje/aerosooli kaudu jne). 

Mida väitis kostja? 

Kostja väitis, et hageja väide, et tahtluse puudumine peab automaatselt viima selleni, et toidu või seadmete saastumine või füüsiline kokkupuude konkurendiga on ainuke võimalik seletus Letrosooli esinemisele tema proovis, on julge ja vale. Tõendite puudumine tahtluse kohta ei võrdu süü puudumisega ja sportlasel on endiselt seadusest tulenev kohustus tõendada oma uriiniproovis avastatud keelatud aine päritolu, et võiks tulla kõne alla karistuse vähendamine.

Kostja lükkas kõik hageja argumendid kindlalt tagasi ja väitis, et Nabi on see, kes peab tõendama Letrosooli päritolu oma proovis, kuid Nabi ei ole seda teinud, mistõttu ta ei saa kasutada «süü puudumise» ja «olulise süü puudumise» sätteid.

Kostja lükkas tagasi ka kõik Nabi esitatud ekspertiisitõendid ja palus tagasi lükata ka polügraafitesti. Juuksekarva anaüüsi tagasilükkamisel väitis kostja, et siiani ei ole juukseanalüüsi tulemusi dopingumenetluses usaldusväärse tõendina laialdaselt aktsepteeritud. Aktsepteeritud analüüsimeetodid on rahvusvahelistes standardites väga üksikasjalikult määratletud, kuid WADA ei ole juuste analüüsi sertifitseeritud analüüsimeetodina määratlenud. Kostja seadis kahtluse alla ka professor Kintzi analüüside ja korduvalt muudetud eksperdiarvamuste ja tunnistuste usaldusväärsuse, väites, et need ei ole tulemuste tõlgendamisel ja lõplike erapooletute järelduste tegemisel objektiivsed.

Stsenaariume 3 ja 4 (saastumine higi/sülje kaudu) tagasi lükates väitis kostja, et ükski uuring ega tõendusmaterjal ei viita sellele, et sportlane võiks saastuda lihtsa kogemata kokkupuutega teise inimese higi või süljega – rääkimata sellisega, kes on võtnud Letrosooli, mis peaks olema antud stsenaariumi õnnestumise kriitiline tingimus. Tuginedes dr. Boeri arvamusele, kes ütles, et «teadaolevalt ei ole Letrosooliga seoses uuritud ühtegi alternatiivset kehavedelikku, nagu sülg ja naha eritised», väitis kostja, et puuduvad uuringud, mis kinnitaksid, et Letrosooli saastumist süljest või higist on kunagi esinenud. See on nii seetõttu, et ainult väga väike kogus Letrosooli eritub uriiniga, veelgi vähem eritub naha kaudu. Kostja lükkas tagasi ka väite, et Letrosool võib kanduda ühelt inimeselt teisele naha kaudu sülje või higi eritumise või eritumise teel ühiste ruumide, pindade või spordivarustuse kaudu, ning väitis, et Nabi ei ole esitanud mingeid tõendeid nende stsenaariumide toetuseks. Vastupidi: kõik Nabi sparringupartnerid on väitnud, et nad ei kasutanud Letrosooli ning spordivarustust puhastatakse ja desinfitseeritakse nüüd Covid-19 eeskirjade tõttu sagedamini kui kunagi varem.

Kostja lükkas tagasi ka kõik katsed võrrelda käesolevat juhtumit teiste nn saastumisjuhtumitega, kuna faktilised asjaolud on siin täiesti erinevad. Kostja lükkas tagasi Nabi tuginemise kohtuasjale USADA vs. Virginia Fuchs, kuna seal, erinevalt käesolevast kohtuasjast, oli aine allikas/ülekandja selgelt tuvastatud (sportlase poiss-sõber) ja aine kanti üle seksuaalvahekorra kaudu (st limaskesta kaudu), mitte nahakontakti või saastunud varustuse või pindade kaudu.

Samuti lükkab kostja tagasi Saksa ajakirjaniku Hajo Seppelti (fotol paremal) dokumentaalfilmi kui käesoleva juhtumi jaoks täiesti ebaolulise, sest seal käistletud katse puudutas anaboolseid steroide, mitte Letrosooli. Lisaks sellele kanti inimese nahale anaboolsed steroidid koos kandjaainega. Seega on keelatud ainega saastumine sellisel viisil võimalik ainult tahtliku ja hästi kavandatud sabotaaži kaudu, millele ei tugine käesolevas asjas isegi Nabi. Dokumentaalfilmis ei väideta, et sportlane võib saastuda Letrosooliga juhusliku, lihtsa kokkupuute kaudu teise Letrosooli kasutanud isiku sülje või higiga.

Kostja väitis ka, et ükski ekspert, uuring või väljaanne ei ole teatanud ühestki juhtumist, kus Letrosool oleks kandunud ühelt inimeselt teisele ühiste ruumide, pindade või spordivarustuse kaudu. 

Kostja esitas tõendeid, et seni on Eestis tehtud tuhandete dopingukontrollide käigus leitud ainult kaks positiivset proovi Letrosooli suhtes. Üks on Nabi proov. Teine on kinnitatud tahtliku kasutamise juhtum. Kostja väitis, et ka teised Eesti rahvuskoondise sportlased käivad jõusaalis ja kasutavad avalikke ruume ning et ka teised maadlejad puutuvad kokku treeningpartneri või võistleja higiga või süljega, samas ei ole Eestis ega mujal maailmas esinenud ühtegi muud juhtumit Letrosooliga saastumise kohta. Arvestades esitatud ulatuslikku nimekirja Eesti tippsportlastest, kes treenisid Sparta jõusaalis ja kes on samal ajavahemikul läbinud EADSE dopingukontrolli, oleks teine Letrosooli positiivne proov olnud peaaegu vältimatu, kui jõusaalis oleks olnud reaalne saastumisoht. Nabi ei oleks olnud ainus.

Vaat nii, mehed! Need on väited ja vastuväited ja nende pinnalt sündiski CASi otsus. Loodetavasti, kui selle siit läbi lugesite, saite targemaks ja edaspidi käo(!)jaani ei aja!

PS: Aitäh materjali eest vandeadvokaat Paul Keresele!

Fotod 1 ja 3-7: Maadleja Heiki Nabi ja tema advokaat Paul Keres neljapäeval pressikonverentsil. Fotode autor: Sander Ilvest, Postimees/Scanpix
Foto 2: Henn Vallimäe. Foto autor: Konstantin Sednev, Postimees/Scanpix
Fotod 8 ja 9: Kaisa Abner treenimas Tallinnas Sparta spordiklubis. Fotode autor: Remo Tõnismäe, Postimees/Scanpix
Foto 10: Saksa spordiajakirjanik Hajo Seppelt. Foto autor: www.imago-images.de/Scanpix
Foto 11: Sparta spordiklubi Tallinnas. Foto autor: Sander Ilvest, Postimees/Scanpix

54 Kommentaarid:

At 16:53, Anonymous Anonüümne said...

Vabandust absurdse võrdluse eest, aga kui oleks sparringupartneriga seksinud ja too poleks olnud testitavate hulgas, siis oleks saanud saastumise allika tõendamise osas tugineda Fuchsi kaasusele?

 
At 17:19, Anonymous Kägu, kehakultuurlane said...

Tuleb Pulleritsu tunnustada väga asjaliku ja kokkuvõtva loo eest. Samas arvan, et ega keegi meist kahjuks eriti targemaks ei saanud. Kui siis võibolla mõnigate nimede ja protseduuride kohapealt. Põhi küsimus, kust sai dopinguaine mehemüraka sisse ,on endiselt vastuseta. Teab keegi vastust?

 
At 18:30, Anonymous Anonüümne said...

Kuidas sünteetika sportlase sisse sai, peab teadma sportlane ise, mitte kõik ülejäänud. Lihtne. Pullerits võttis teema kokku ja kaasus lõpetatud.

 
At 19:07, Anonymous Anonüümne said...

Pullerits pani nüüd sellise paugu, et kuni jõululapäeva õhtuni lebab kogukond oimetuna maas ega mõista midagi tarka öelda. Jõululaupäeval on muidugi uus kaasus paljukannatanud Nabil soolas, sest laual on jälle jõulukalkun.

 
At 19:18, Anonymous Kägu, kehakultuurlane said...

Maailm on ikka imeline. Naerdakse valjuhäälselt välja kõik need, kes väidavad, et nad koroonat edukalt ussirohuga ( ivermektiin) ravinud, aga samas usutakse lapsemeelselt, et üks mehemürakas nagu saaks mingit kasu naiste rinnanäärme vähi ravimist

 
At 19:33, Anonymous Anonüümne said...

Kui dopsi panemise mõjul hakkavad rinnad kasvama, siis selle vältimiseks tasubki letrosooli peale võtta. Üks katab teise kasutamist.
Aga Kägu, sa võid ivermektiini ka gripi puhul manustada, saad nugilistest siis kah lahti.

 
At 19:39, Anonymous Kägu, kehakultuurlane said...

Kägu ei tarbi ravimeid, ei põe grippi, ega kanna nugilisi

 
At 19:53, Anonymous Anonüümne said...

Mäletamist mööda pidi Ivermektiini sööma ~100x rohkem kui seda tabletis oli, siis oleks tast kasu olnud. See kogus pole jälle inimorganismile kuidagi kasulik, pigem vastupidi.
Kas leidub keegi kes krõbistas ussirohtu pakkide kaupa?
See on umbes sama tõenäoline kui Nabi saastumine läbi higi..

 
At 20:08, Anonymous Anonüümne said...

To 19:53 Inimorganismile on tänapäeval kasulik kõik ,mida sinu valitsus sulle sisse söödab või süstib. Võtke Pulleritsust eeskuju. KUi isamaa on hädas tuleb kas või kust süstida ja sitta süüa.

 
At 20:42, Anonymous Anonüümne said...

Letrosooli on vaja tarbida selleks et vähendada steroidide tarvitamisest tulenevat biokeemilist jälge organismis, umbes nii ütles hr. Port eilses Ringvaates selle kohta miks sportlased seda kipuvad kasutama. Siiski oleks väga huvitav teada nende koguste suuruste kohta mis Matimehe halvas analüütilses leius oli : milli-nanogrammid.

 
At 21:02, Anonymous Anonüümne said...

Hapukurgi vesi aitab ka laupäeva hommikul vähendada reedeõhtusest alkoholismist põhjustatud bioloogilist jälge

 
At 21:24, Anonymous Anonüümne said...

https://www.postimees.ee/7641192/ema-pigistas-silma-kinni-aastaid-kodus-vagistatud-ja-pekstud-last-aitasid-opetajad?fbclid=IwAR3I9cPfbQFDGqJLIqAsTNilJZwihO62n5kw9H3p6DqpYfH-o_KoYBis3QA
Kui te ei ole tipp poliitik ja ei kuulu reformierakonda, siis võivad sellise asja eest trellid terendada või ongi pedofiilia nüüd riiklikult tunnustatud ja soovitatud värk?

 
At 21:51, Anonymous Anonüümne said...

Kui 4 nanogrammi Lestrosooli aitab peita steroidide kasutamist siis mitu kilo steroide veres oli? Mida juuksekarva analüüs näitas?

 
At 00:02, Anonymous Anonüümne said...

Mis mõte on Nabi lugu kedrata? Kui ta saab kohtus õigust, siis on tõde nii nagu kohus otsustab. Meid see teema ei puuduta enne kui protsessile on punkt pandud. Täna on ikkagi tippsündmus MM juhtum. Käharsabad näitavad oma võimekust. Siiani on neil kõik kontrolli all olnud. Kas nad ujuvad ka seekord puhtalt välja on meeli erutav teema. Sellest sõltub Eesti tulevik ja käharsabade võimekus pukis püsida. MM langemisel muutuvad Eesti paradigmad, seetõttu on paljudel hirm tuleviku pärast ja nad on nõus silmad kinni pigistama.

 
At 07:21, Blogger savikoti said...

ja mis vahet on , mida kohus otsustab? Nagunii on tegu subjektiivselt otsustava organiga ning üleüldse - kuna ka KÕIK konkurendid kasutavad mingeid aineid, siis hetkel oli Nabi maailmas sellel kohal millise medali ta sai. Sama ka Andrus Veerpaluga muide, OM võidu hetkel oli ta maailma parim ja võistles teistega (tippudega) samadel tingimustel.

 
At 09:24, Blogger Priit Pullerits said...

Nabi mure on tegelikult väike võrreldes selle murega, millest rääkisid mulle kolmapäeval viis perekonda:

https://www.postimees.ee/7641219/taust-kaitsevae-plaanid-kulvavad-hirmu-kodust-ilma-jaada

 
At 11:13, Anonymous Anonüümne said...

Viie pere mure muutub kordades suuremaks kui Pihkva poisid aasta pärast sinna oma oskusi siluma saabuvad. Jooksevad siis ise ilma kombita väljamaale.

 
At 11:53, Anonymous Anonüümne said...

Kes keda tühistab, arutleb K.Muuli (Isamaa).

"Aga hoolimata sellest, kui tülgastav see materjal on, tuleks küsida: kas avalikkusel on õigus teada, millise hinnangu andis politseiuurija tuntud poliitiku tehtud fotodele paljastest tüdrukutest? Kas valijal on õigus teada, mis asjus üks riigi tipp-poliitik kohut käis ja kompromissi sõlmis? Kas süüdi on sõnumitooja – see, kes juhtumi avalikustada söandas, ja see, kes ühe foto kirjeldusest raadios paar lauset ette luges – või rõvedate fotode tegija?

https://www.err.ee/1608779467/kalle-muuli-sonumitooja-ristiloomine-vol-2

 
At 12:15, Anonymous Anonüümne said...

Muuli jutust selgub tõde Eestist. Priit juba on selle omal nahal selgeks saanud nagu kõik teisedki kes pole ajupestud ja käitub nii, et rahulikult pinsini välja saaks nikerdatud. Süsteem on tugev ja toimib. Seekord peab sündima ime, et MM sellest puhtalt väljuks aga kõik on võimalik. Leitakse lõpuks, et põhisüü on emal.

 
At 12:29, Anonymous Anonüümne said...

Mingil põhjusil kuulutatakse osad kohtuistungid või vaidlused nn kinniseks. Kui seda pole võimalik tagada, siis ärme peta ennast mingi näilisusega.
Rõvedate fotode juhtum on paljude meelest pedo kalduvusega. Asjassepuutuvad aga leidsid, et see juhtum on paslik lõpetada kokkuleppega!? Kokkuleppe sõlmis teiste seas meeleheitel laste isa. Milleks on kohtuvaidlustes ja kohtueelsetes vaidlustes ette nähtud kokkulepe? Kas juhtumi kinnimätsimiseks?

 
At 12:38, Anonymous Anonüümne said...

Tihti on tugevama vastu kasulik sõlmida viiki jäämise kokkulepe kui raisata olulisi ressursse ja riskida tühjade pihude ning suurte kuludega. Tere tulemast õigusriiki, õigus maksab!

 
At 12:48, Anonymous Anonüümne said...

Järjest rohkem hakkab tunduma et santaaž toimis, Postimees on selles nö. kasuliku idioodi rollis. See kadalipp on olnud väga pikk: mitu astet kohtuid, lastekaitse, ohvriabi.. ja lõpptulemus on see et kui isikule meeldivat lahendit kuskilt ei saanud (ka meediamajad ei keidnud "teemat"!) siis lõpuks teisel ringil leiti kasulik idioot kes mingil moel suudeti omakohtu vankri ette rakendada.. Kui nüüd MM langeb siis see tähendab Taavi Einaste võitu, kuid kelle üle? Kas edaspidi hakkame konflikte lahendama Postimehe kaudu hinnates teema meedias püsimist ja laike?

 
At 13:10, Anonymous Anonüümne said...

MM langeb kindlasti. Kuid kuna ta pole süüdi mõistetud, siis ilmub uuesti nähtavale kuskil julgeoleku ja välispoliitikaga tegelevas mainekas mõttekojas. Onu Heino nilbeid nalju teinud teatri dire materdati maha, kuid on tagasi tõusnud sadulasse, nüüd omavalitsusjuhina. Suusasangar sõidab koos harrastajate tipu ja poegadega Eesti suusa- ja muudes sarjades. Võhm ja suusatehnika on endiselt kadestamisväärsed. Elu läheb edasi.

 
At 15:19, Anonymous Anonüümne said...

Mõni nformeeritum äkki teab valgustada, et kes on Eestis ristiisa? Vaevalt, et MM ja loomulikult mitte ka Köningsbergi kunn, ka KK oma võsaga pole usutav, kuid viimaste seast leiab siiski mõne toimiva vasema käe.

 
At 18:46, Anonymous Anonüümne said...

See dr. Mardna on mingi dopingupatuste kaitseingel, et alati kui keegi vahele kukub, siis "expert-tunnistaja" tõttab appi musta valgeks rääkima? Või ehk oleks aeg doktorihärra enese tegevusele veidi valgust heita?

 
At 21:30, Anonymous Kägu, kehakultuurlane said...

Juhuslikult sattus näpu vahele Balys Struoga “ Jumalate Mets”. Olen seda raamatut mitukümmend aastat tagasi lugenud, aga nüüd on mõistmine ja mõtted hoopis teised. Raamat paneb mõtleme Eesti ajaloo peale, korduvalt vahetunud võim ja riiklik kord , küll on olnud üks rahvus meie jaoks hea ja nii öelda vabastaja ja siis jälle teine. Pööbel aga käitunud alati ühtemoodi: must valgelt. Inimesed just kui unustavad, et need keda me kutsume täna oma vabastajateks ja sõpradeks olid eile meie tapjad mõnitajad ja kiusajad. See pole takistuseks neile taas mitte pugeda, neid ülistada ja loota, et just sina oled see, kellest saab järgmine “oberscarfürer”. Sind tunnistatakse paremaks ja ülemaks kui ülejäänud rahvas ja sa saad õiguse neid peksta ja alandada. Kaks tüüpilisele mölakeestlasele sobivaimat ametit läbi ajaloo on olnud kubjas ja tentsik.Kusjuures juhtivatele kohtadele eelistatakse ja on eelistatud alati erilised mölakad. Pedofiilid, vargad, vägistajad jne. Sellist süsteemi on kasutatud nii vanglates vangilaagrites ja poliitikas. Mis see vangala enamsasti muud on , kui ühelpool traati on väiksed vargad ja kaabakad, neid valvavad vähe suuremad kaabakad ja ilase lõuaga täissöönud perverdid kaabakad juhivad kogu protsessi. Samamoodi nagu gestaapo ja SS panid intelligendid nende enese kaitseks ja turvalisuse pärast oksatraadi taha peitu, võttis ka meie kodumaine “oberscarfürer” 30-40% elanikelt elementaarsed kodanikuõigused ära ja jälle tehti seda nende eneste kaitseks ja puhtast südameheadusest. Nagu koonduslaagrites oli kombeks inimesi kasvatuslikul eesmärgil kepi ja nuudiga peksta, nii lasi ka kodumaine “oberscarfürer” tõrksatele inimestele kasvatulikul eesmärgil nuuti anda ja et õppimine oleks veel kiirem ja tulemused paremad,ässiti ka teenistuskoerad kallale. Nii nagu koonduslaagrites olid väga populaarsed teaduslikud meditsiinilised katsed võeti sellest shnitti ja viidi läbi laiaulatslikud ravimiuuringud. Koonduslaagrid näitasid, et inimkeha talub uskumatult palju väntsutusi , ka viimaste katsete tulemusel on kõrvad pea alla pannud üsna vähesed.Ainult sante ja põduraid on juurde tekkinud ja lollakad on veel lollimaks jäänud. Seega väärt lugemine, kusjuures, kohati on poliitikud oma tekstid, mida nad rahvale ette vahutavad suisa nagu sellest raamatust maha kopeerinud. Julgen arvata, et see raamat on iga juhtiva reformierakondlase öökappil nagu piibel

 
At 21:59, Anonymous Anonüümne said...

Kägu, saa ükskord ometi üle ja lase lahti. Iga tekst, ükskõik millest, lõpeb sul alati teadagi millega, koroonaga. See on nii tüütu. Sa oled ühe triki poni.

 
At 22:15, Anonymous Anonüümne said...

To 21:59 Kägu jutus on tubli annus kurba tõde ja ta pole poole sõnaga ka koroonast rääkinud!?

 
At 22:21, Anonymous Kägu, kehakultuurlane said...

To 21:59 Koroonast räägite teie, mitte mina. Kui tahate nähvata mõelge midagi paremat välja. Ps lugege parem raamatut.

 
At 22:41, Anonymous Anonüümne said...

Mina küll ei usu, et doktor M sportlastele dopingut müüb. Miks? Sest lihtsalt ei usu.

 
At 23:18, Anonymous Anonüümne said...

Miks te Kägu promote raamatut, mis on juhtivate oravate öökapil? Seda esiteks, teiseks, kes on teie meelest Eesti vabastajad ja sõbrad täna?

 
At 00:00, Anonymous Anonüümne said...

Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.

 
At 08:18, Anonymous Anonüümne said...

@11:53, aitäh viite eest. Lugupidamine Muulile, et ta selle kommentaari kirjutas.

Võrdlus "Usume Veerpalu" kampaaniaga torkas mullegi pähe, kui lugesin EE-st, et nimekad iduettevõtjad on loobunud PM lugemisest/tellimisest. Arvan, et Muuli läks hagi ette lugedes liiale (PM algne käsitlus tundus vildakas ja põhjus otsitud, aga siiski see ju ei avanud intiimseid fakte?), aga ka idude nüüdne käik mõjub natuke grupimõtlemisena.

Muuli toob kommentaaris näiteid teistest lapsi puudutanud kaasustest, mida ajakirjandus kajastas. Aga üheski neist ei ole pildistatud alasti lapsi - selles mõttes ikkagi ei ole need juhtumid hästi võrreldavad (lapse kasvatamine ebasobivates oludes, paatmajas - versus alasti lapse pildistamine ja fotode kirjelduste ettelugemine raadios). Need on ikkagi olnud palju pehmemad asjad.

Muuli: "Aga nagu öeldud: see kõik on juba olnud. Päris mitu korda. Ainult üks küsimus on mul veel jäänud: kui Marko Mihkelson pole sündsusetuid fotosid teinud, siis mille eest me neid lapsi ikkagi nii hoolega kaitseme?!"

Kaitseme, kuna koolikiusajate fantaasia on piiritu. Ise mõtleksin, et põhiliselt kaitseme lapsi just teiste, õelate, vanuse tõttu välja arenemata empaatiaga laste eest. Ilmselt tasub nt Willam Goldingi "Kärbeste jumal" üle lugeda praegu.

Ikkagi respekt Muulile kommentaari eest. Miks Hõbemägi vaikib?

 
At 10:03, Anonymous Anonüümne said...

Miks Hõbemäge enam puutuda, mis ta julgeolekuohule enam tõsist lisada saaks? Ehk digihügieeni olulisust?
Puudu on T.Einaste siiras etteaste.

 
At 10:14, Blogger Priit Pullerits said...

Heiki Nabi pühapäeva hommiku saates Anuga, poetab pisaragi. Teema jätkuvalt aktuaalne ja emotsionaalne.

 
At 12:01, Anonymous Anonüümne said...

Pikk, kuid sugugi mitte põuane, suvi tüüris vääramatu kindlusega süngesse sügisesse. Ees on ootamas päevad täis pimedust, terashalli vettinud pori ning lõputut vihma. Pilvepiir on veest märg ning taevakaar käib vastu maad. Vaid ainult meelekindel rattur suudab end sealt peenest praost läbi suruda, sõidukingad jalga tõmmata ning jalaga ukse julgelt pärani lüüa ja hakata kilomeetreid mõõtma keset pori, raagus puid ja külma lõõtsuvat tuult.

Jällegi, nii nagu igal aastal, on lõppenud need hommikud, kus sai lühikese liibuva püksiga minna ja oma treenitud lihaselisi sirgeid sääri, mis päikesest pruuniks küpsenud, kogu armsale ilmarahvale vaatamiseks ja inimsoole rõõmuks demonstreerida. Kuid nüüd on ees nukrust täis pikad kuud, kus ei tee enam päeval ja ööl vahet. Käes on lõputuna näiv november, mis sel aastal algas juba oktoobris ning ei lõpe enne aprilli. Kui siiski.

Nagu kõigest sellest veel vähe oleks on nüüd asjalood sedapidi, et on Võrumaa metsade ja mägede, kuusikute ja kaasikute vahel on hakatud riigi sunnil vanu põlistalusid meie omadelt inimestelt käest võtmast.

Kuid üks mees siiski suudab selle otsatule põlistalusid hävitavale kurjusele ja lõputuna näivale novembri vastu saada. Tema suudab ikka ja jälle sõidukingad jalga tõmmata, võtta oma päevinäinud ratta ja minna ning käia läbi kõik kaunid põlistalud, tuua lohutust kohtadesse kus igasugune lootus on juba ammu kustunud. Ainult tema oskab kuulata ära kõik närtsinud olekuga lesknaised, punaste põskedega noorikud ja halli peaga vanadusnõtrusest vankuvad taadid. Kuni ta seda suudab on meie tulevik kindel. Veel püsib Misso meeste usk, veel kestab Nursipalu naiste tahe. Sõbrad, meil on veel lootust!

 
At 13:33, Anonymous Anonüümne said...

12:01 väga õige, toetame

 
At 14:14, Anonymous Anonüümne said...

12:01 väga ilus. See jutt, kui kõik tõsi on, annab lootust, et ätid, memmed ja noorikud saavad rikkaks. Vähemalt vaimult. Võib-olla kullatakse nad ka üle.

 
At 14:17, Anonymous Anonüümne said...

Heiki Nabi pühapäeva hommiku saates Anuga, poetab pisaragi. Teema jätkuvalt aktuaalne ja emotsionaalne.

10:14
Maailm usub tänapäeval ainult pervertide pisaraid. Tehakse süüdlaseks need, kes ebanormaalsusele tähelepanu juhivad. Keelatakse ära saated ja eemaldatakse artilid. Kõik kes julgevad iitsatada saavad süüdistuse. Ainult pervert kõnnib vabalt ja tähtsalt ringi ning saadetakse veel väärika kodanikuna riiki esindama.

 
At 16:10, Anonymous Anonüümne said...

Viimaste aegade kaunimaid kommentaare, 12.01. Morbiidse Käoga võrreldes nagu öö ja päev. Peremees ja kogukond tänavad päikesekiire toomise eest!

 
At 18:23, Anonymous Anonüümne said...

Kägul on vaktsiinidega käed-jalad tööd täis. Tuleb aru saada.

 
At 18:45, Anonymous Tiit, Pullijärve said...

Riiki saab esindada ikka see, kes on selleks rahvalt mandaadi saanud. Jah, meie kaasteeliste seas on vargaid, lurjuseid, perverte, joodikuid, tainapäid, siis on mõistetav, kui nende esindajad ka Riigikokku valitakse ja seal poliitmatemaatika tulemusel ka kõrgemale positsioonile kui Riigikogu lihtliige valitakse. Ei maksa esindusdemokraatiat seetõttu põlata, otsevalimistega võib ka joodik Riigikokku saada või koguni presidendiks. Vähemalt üks kretiinide esindaja on juba õiglaselt riigikokku valitud. Pervertide esindajal tuleb esmalt ausalt oma kandidatuur üles seada - nii ei lähe, et valimistel esitled end kui kogenud varas, aga riigikogus hakkad pervode kogukonna eest seisma. Pisaratele ja emotsioonidele pole mõtet aega raisata, külm ratsionaalsus viib elu edasi.

 
At 21:56, Anonymous Anonüümne said...

https://arvamus.postimees.ee/7642307/peatoimetaja-kommentaar-marko-mihkelsoni-pildiskandaali-moraal?fbclid=IwAR3RFW3CcSBtmhZdfjJCzhKM-GJ7PpoPIc98khPefv00VHOHVJF7HALkJwM#_ga=2.41473762.1579964024.1667221129-758445919.1586531583
Mõistlik jutt

 
At 22:51, Anonymous Kägu, kehakultuurlane said...

Hr Pullerits Kas lasteporno on keelatud ja see on kriminaalne? Kas inimene, kes teeb tussu pilte sobib riigikokku ja kõlbab isegi välisministriks? Lõpetuseks kõlab liberaalide hümn: https://www.youtube.com/watch?v=jq5ARZlJOOE&t=29s

 
At 22:59, Anonymous Anonüümne said...

Kui paljud teist mängivad pereringis mängu, kus osalevad ema, isa (või muu mees) ja (püksata) 7-10 a lapsed. Pole päris lauamäng, aga õhinapõhisus oli, kui kinnitati, et "mänguhoos tehtud nn ebaõnnestunud pildid". Millised oleksid siis olnud veel "õnnestunud" pildid??? Päris hull, kas pole....

 
At 23:16, Anonymous Anonüümne said...

Õnnestunud pildile poleks midagi sellist peale jäänud, nii lihtne ongi . Ei tasu oma väärastunud tagurpidiloogikat rakendada.
7a ja 10a vahe on selles et 7ne jookseb vahel palja persega ringi ja pole probleemi samas 10ne seda kindlasti enam ei tee. Selles vanuses on 3a terve arengu astme vahe.

 
At 07:42, Anonymous Anonüümne said...

Eesti spordil pole häda midagi, Nabi langes aga Klavan tõusis, kõik lehed kirjutavad. Pulleritsul ka siit hea edasi minna, ratas välja ja pori sisse väntama.

 
At 10:13, Anonymous Anonüümne said...

Õnnestunud pildil oleks lapse käes vibreeriv mänguasi olnud. See kukkus kõdi tõttu kahjuks maha ja pilt ebaõnnestus.

 
At 17:25, Anonymous Anonüümne said...

https://maailm.postimees.ee/7642195/tuhanded-itaallased-noudsid-ukraina-relvaabi-lopetamist?fbclid=IwAR1KRIgEP2i5FWlr6KHkCkNL9PHGn6Rv3OYn6OMgbtIU0Cj52b9U4PgB00I#_ga=2.210647506.655431663.1667484140-1203519672.1661774846.
Järjest rohkem inimesi hakkab aru saama, et relvadega probleeme ei lahendata. Pole kunagi lahendatudki, sest vägivald sünnitab vägivalda.

 
At 18:14, Anonymous Anonüümne said...

Sealt samast artiklist. Meeleavalduse peamisteks korraldajateks on ametiühingute, katoliiklike ühenduste liikmed ja üliõpilased. Vsjo po planu.

 
At 21:01, Anonymous Anonüümne said...

Pariisi rahukonverentsi rahu lõppversiooniga polnud rahul ka Antandi vägede ülemjuhataja marssal Ferdinand Foch. Ta väitis: "See pole rahu, see on 20-aastane vaherahu." Nii juhtuski – teine maailmasõda algas kõigest 20 aastat ja 64 päeva pärast rahulepingu sõlmimist.

Siit teeme järelduse Ukraina saatuse kohta. Venelased ei jäta enne kui on saanud oma miinimumi millega nad on rahul. Kahjuks soovivad nad tagasi ii MS järgseid mõjusfääre. Meie parim lootus on, et asi päädib külmutatud konfliktina aga seda selleks, et aastate pärast taas lõkendada.

 
At 22:14, Anonymous Anonüümne said...

Venelased mingu perse!

 
At 10:19, Anonymous Anonüümne said...

21:01 absoluutselt

 
At 17:41, Anonymous Anonüümne said...

Suure mõtleja Corrêa de Oliveira kontrrevolutsionäärid Vooglaid ja Järvi on liitumas juhtiva erakonna löögirusikaga. Valu uuskomunistidele, globalistidele, soroslastele, satanistidele ja pervertidele!

 

Postita kommentaar

<< Esileht