reede, jaanuar 20, 2017

BIG FAT BLOG HACK vol 2! Inside War of Estonian Cross-Country Skiing

Hello, everybody! Sorry, it took longer to get the promised documents about Estonian skiing than expected. Was were meanwhile engaged in other global day-to-day urgent endeavours.
Here's the most comprehensive document from your skiing federation concerning your head coach, new team called Haanja and its financing. It was originally much longer than posted here, but first, we never throw raw data into the face of our customers, but give it some editing/shortening. Customers don't have time to go throw tens of pages. Second, by doing editing we sort of cover up our footprints, so it would be much more difficult, actually impossible to get to the primary sources and also to us. Used Google Translate to go quickly through all the stuff and left out what seemed a little bit boring, sth concerning "murdmaa alakomitee". What's left here is actually quite juicy. Hope that it'll satisfy your appetite.
Sports Hacker

ESL murdmaasuusatamise klubide ja treenerite arutelukoosolek Jõulumäe Tervisespordikeskuses 15.08.2016
Kohal kohtumise kokku kutsunud klubidest Suusaklubi Jõulu (Eeri Tammik) ning Võru Suusaklubi (Asko ja Hille Saarepuu) esindajad, teistest klubidest kohal Karupesa Teamist Tanel Ojaste, Sakala Suusaklubist Katrin Kivistik ja Silver Koovit, murdmaakoondise hooldetiimi võimalikud liikmed Tarvi Kuus ja Spordiklubist Albe Team Meelis Aasla. Kuningamäe Spordiklubi esindas Indrek Eensalu, CFC klubi esindajana Jaak Mae. Tiim Haanjast olid kohal Mati Alaver, Andrus Veerpalu (SUKL Jõulu), Aivar Rehemaa (Sparta SPKL), Karel Tammjärv (Tartu SUKL) ja Anti Saarepuu. ESL murdmaa alajuht Arne Tilk (Põlva Serviti), Audentese treenerid Margus Uibo ning Kalju Ojaste (Karupesa Team), hiljem liitus Tartu Suusaklubi esindaja Allar Kivil. Kohal olid Eesti Suusaliidu president Andreas Laane, peasekretär Tõnu Seil, turundusspetsialist Kristiina Männa ja büroojuhataja Ülle Viinapuu.
Moderaator Jüri Järv. Diktofoniga salvestatakse kogu koosolek, et oleks võimalik hiljem arutelusid üle kuulata.

Jüri Järv küsib, kas suusaliidu presidendi ning tegevjuhi viibimine kõikide punktide arutelu juures võimaldab kõigil omi mõtteid vabalt avaldada.
Andreas Laane leiab, et tema kui presidendi ning peasekretär Tõnu Seili kohalolek kõikide punktide arutelu juures ei ole takistuseks asju otsekoheselt lahata. Samal seisukohal ka murdmaa alajuht Arne Tilk.

Mati Alaver – oleme murdmaa alakomitee liiga laiali ajanud. Kas peaksime taastama treenerite nõukogu, nagu oli varasemalt suusaliidus ning nagu on enamikul alaliitudel Eestis? Tuleks luua Eesti suusatreenerite kogu, kelle pädevuses oleks just treeningtöö juhtimine - kalender, koondis, statuudid.
Arne Tilk – kitsaskohtade lahendamiseks on vaja leida rohtu. Kas treenerite kogu on üks rohi selle vastu?
Andreas Laane – eelmise aasta plaan oli, et distantsitreener, sprinditreener ning alajuht on need, kes kinnitavad statuudi ja koondise.
Asko Saarepuu – eelmisel alakomitee koosolekul saime info, et suusaliidu juhatus on otsustanud juhul, kui suusaliit võistkonda välja ei vii MK-le, siis omafinantseeringuga ei tohi sportlased osaleda. Ka see tekitab vasturääkivusi.
Andreas Laane – oleme juhatuses arutanud, et võiks tasuda 40 hulka tulnud sportlaste poolt tehtud kulud.
Anti Saarepuu – kas suusaliit ei saa üldse Tiim Haanjat toetada, kui seal on peaaegu kõik koondise liikmed? Nõutakse bussi rendi eest 800 eurot.
Arne Tilk – busside liisingumaksed vajavad tasumist. Väljaspool koondise laagreid tasuta anda ei saa.
Asko Saarepuu – Haanja tiim tegi oma plaanid ammu enne seda, kui palgati peatreener. Enamikku koondise sportlasi koondav Tiim Haanja tunnetab suusaliidu poolset vastutöötamist enda ettevalmistusplaanidele.
Treenerite nõukogu pädevusse jääks koondiste koostamine, otsustav hääleõigus peatreeneril. Eeldus on, et peatreenerile on vastav kompetens lõpliku otsuse tegemiseks.
Jätkus arutelu peatreeneri konkursi korraldamise ning selle tulemuslikkuse üle.
Tanel Ojaste – noortega töötava klubi treenerina olen ma erapooletu, aga ma ei saa ikkagi aru, miks need asjad nii peavad käima. Enne konkursi käis Jaanus Teppan kohtumas koondise sportlastega ja sai sportlastelt vastuse, et poole hooaja pealt temaga keegi treenima ei hakka. Miks sellisel juhul oli vaja Jaanus ikkagi peatreeneriks kinnitada? Mille eest sellisel juhul peatreener vastutab, kui ta kedagi koondise sportlastest ei treeni?
Mati Alaver – kahjuks oli peatreeneri valimise komisjon ebakompetentne. Seal polnud ühtegi inimest, kes valdab tippsportlaste treenimise teemat.
Kõigile on selge, et sportlased ei vali endale treenerit, aga kui see valimine on veninud uue hooaja ettevalmistuse poole peale, siis tuleks arvestada ka sportlaste arvamust.
Tanel Ojaste – kõik sportlased treenivad ju oma treeneritega. Ideaalis peaks olema peatreener, aga tänases olukorras on Jaanus Teppani peatreeneriks valimine nonsenss.
Tõnu Seil – kui oleksime palganud peatreeneriks norraka, kas siis oleks sportlased teda aktsepteerinud? Kahjuks pole meil välismaalaste palkamiseks raha.
Mati Alaver – sellisel juhul poleks olnud vaja ka rahvusvahelist konkurssi välja kuulutada, sest me ju teame oma rahakoti paksust. Olin siiamaani kindel, et suusaliidu juhatus on leidnud raha tipptreeneri palkamiseks, aga nagu selgub, seda pole. Kui on raha, siis leitakse hea treener ja pole mingit konkurssi vaja, näide Rootsi naiskonna treeneri palkamisest.
Aivar Rehemaa – just seetõttu, et suusaliidul pole raha välistreeneri palkamiseks, tegidki Tiim Haanja sportlased ettepaneku Anti Saarepuu peatreeneriks valimiseks. Oleks olnud side suusaliidu ja tiimis treenivate koondislaste vahel. Kahjuks sellega ei arvestatud.
Aarne Tilk – Mati, sa ütlesid kevadseminaril, kui Norra treener rääkis treeningmetoodikast, et nad valetavad. On eriasi, kui räägib peatreener. Kui lugeda teadusartiklit, siis treenivad 8 Norra paremat suusatajat 99% nii, kui treenisid Andrus ja Jaak. Asi on isikutes.
Aivar Rehemaa – Sportlased pole rahul suusaliidu juhatuse suhtumisega sportlastesse – „teete häbi oma esinemistega MK-de sarjas“.
Hille Saarepuu – kunagi varem pole suusaliit oma sportlasi halvustanud, pigem on julgustatud ning toetatud.
Andreas Laane – takistuseks oli MK-dele väljaviimisele see, et suusaliidu finantsseis oli ebaselge.
Jüri Järv – kogu probleem on selles, et raha ei ole. Spordi rahastamine on väga keeruline. Ega varem ka seda raha ei toonud juhatus, vaid ikka persoonid, kellesse usuti.
Anti Saarepuu – kui suusaliit ise ei panusta, siis ei saa nad ka sportlastelt nõuda tulemusi.
Endiselt kired persoonide ümber – miks üritati Mati Alaver eelmisel aastal Eesti suusatamisest võimalikult kaugele saata? Mis oli selle mõte, kuidas see on kaasa aidanud Eesti suusatamise arengule?
Juhatus Andreas Laane isikus eitab seda.
Tanel Ojaste – kelle huvides oli varasema alajuhi Raul Olle töölt lahti laskmine? Raul oli alati sportlaste ja treenerite jaoks olemas.
Mati Alaver – spordi juhtimine on samamoodi tulemuspõhine nagu sportki. Seetõttu peaks alajuht ning peasekretär vaatama kriitiliselt peeglisse ning endale selgeks tegema, kuidas tuua sportlaste treenimise jaoks raha. Eesti spordis on see natuke hägustunud – üks ütleb, et raha peab tooma president, teine ütleb, et peasekretär, kolmas, et juhatus. Sportlast ei huvita, kust raha tuleb, temal on vaja treenida ning selleks on vaja raha.
Andreas Laane – Tiim Haanja on paljud suusaliidu sponsorid enda paati saanud, aga uusi sponsoreid asemele leida on keeruline. Kõige keerulisemas olukorras on juuniorid.
Mati Alaver – Eestis pole raha suusatamise jaoks kadunud, vaja on selle nimel tööd teha. Tiim
Haanjal on täna üle 30 toetaja, aga me oleme selle jaoks ka kõvasti tööd teinud.
Andreas Laane – juhatuses on inimesed, kes tegelevad raha otsimisega, aga neid on vähe – mina, Kaspar Kokk, Tõnis Pohla.
Sakala klubil küsimus – kas Swedbank sari tuleb või mitte? Sellest oleneb, kuidas edasi minna uuel hooajal. Kui ei leita seda 24 000 kokku, siis on alajuhil töö tegemata jäänud.
Mati Alaver – noortesarjaga on meil parim suusatamise propageerimise võimalus. Selle jaoks raha leidmine on prioriteet number üks.
Arne Tilk – otsime teist sponsorit Swedbanki kõrvale, kui see ei õnnestu, siis lisame stardimaksu.
Mati Alaver – alakomitee töös on palju otsustamatust. Eelmise aasta sügisel moodustatud töörühm kalendri koostamiseks eesotsas Robert Peetsiga ei tegutse. Millal on plaanis see töörühm tööle saada?
Arne Tilk – ükski töörühm ei hakka tööle, kui inimesed ise ei taha seal osaleda.
Andreas Laane – pole selget arusaama, mida keegi nendes struktuurides (alakomitee, büroo, juhatus) tegema peab, mille eest vastutab. Alakomitee ning juhatus panustavad oma aega, büroo saab selle eest ka palka.
Aivar Rehemaa – ka eelmisel hooajal olid suusaliidus rasked ajad, aga vähemalt hooldetiim oli ning sportlastel selles osas kindlus olemas. Tänavu kahjuks hooldetiimi palkamiseni pole veel jõutud.
Tõnu Seil – lepingud on välja saadetud hooldetiimi liikmetele, miks nad neid ei ole nõus allkirjastama – ei tea.
Meelis Aasla – sellisel kujul, nagu tööleping on vormistatud, pole me nõus seda allkirjastama, sest meil puudub kindlus, et me oma soovitud summad ka suusaliidust kätte saame.
Andreas Laane väidab, et suusaliidu rahaline seis on tänavu parem kui eelmisel aastal ja seetõttu pole põhjust kahelda liidupoolsete lubaduste täitmises.
Aivar Rehemaa – küsimus presidendile: kas aastaga on sinu teadmised suusatamise osas paranenud, kes on sinu nõuandja? Sellel hooajal nelja kuu jooksul pole suudetud hooldetiimi palgata.
Andreas Laane – suusaliit garanteerib, et hooldetiim ei jää tasustamata vastavalt saavutatavale
kokkuleppele (Tiim Haanja annab 50%, teise 50% suusaliit). Küsimus on selles, mis rahasid arvestada suusaliidu 50% hulka.
Aivar Rehemaa palub Tõnu Seilil kinnitada, et hooldemeeskonnaga töölepingud sõlmitakse. Tõnu Seil palub Tiim Haanjal kinnitada enda 50% osa eraldamist.
Eeri Tammik tutvustab neid teemasid, mis on saabunud klubidest ettepanekutena kirjalikult.
Meediaga suhtlemise teema – asju tuleks arutada suusaliidu sees, mitte minna ajakirjanikele oma probleeme kurtma. See kahjustab meie mainet.
Mati Alaver – uue hooaja esimesest FIS-võistlusest algab kvalifitseerumine 2018 OM-ks. Eesti riigi sprordipoliitika eesmärk on olnud siiani viia välja võimalikult palju sportlasi olümpiamängudele. Kas me tahame esineda võimalikult suure võistkonnaga 2018 OM-il?
Andreas Laane – vastus on jah. Kogu FIS-i loogika toetab seda.
Mati Alaver – alajuht annab juhised alakomitee juhatusele statuutide koostamiseks.
Andreas Laane – statuudi täitjad peavad saama väljundi välisvõistlustel, suusaliit peab võtma ka kohustused.
Hille Saarepuu – avalike statuutide põhjal hakkasid ajakirjanikud juba ise koondisi koondama.
Jaak Mae – mida paremini statuudist kinna peetakse, seda arusaadavam ta kõigile on. Mida vähem erandeid, seda parem.
Andreas Laane – FIS-punkt ei anna üldsusele mingit selgust, iseloomustab ikka koht võistlustel. Selle põhjal ka võimalik sponsoritelt raha küsida.
Aivar Rehemaa – suusaliit ei suuda kogu hooaega rahastada, aga paluks konkreetsemalt, mitmele võistlusele suusaliit sportlased suudab välja viia? MM kindlasti, aga palju veel – 1 või 5?
Andreas Laane, Hille Saarepuu – sportlik printsiip jääb kehtima – kes parem, see läheb starti.
Ikka endiselt kütab kirgi liidupoolne toetus sportlaste ettevalmistuseks. Aivari küsimus – kas pole liidul piinlik oma tegemata töö eest?
Mati Alaver – suusaliidus on olnud ka varem pingeid, aga alati on olnud kõige tähtsam persoon sportlane. Tänasel päeval on kahjuks see fookus nihkunud kõrvale.
Andreas Laane – suusaliidu huvi on see, et suusatajatel läheks võimalikult hästi.
Palju ilusaid sõnu presidendilt selle kinnituseks!
Tanel Ojaste – kas me tahame, et meie suusatamine oleks jätkusuutlik või ajame taga ainult FIS-punkti? Miks tüdrukud jäeti juunioride koondisest välja, kuid täiskasvanute osas polnud kriteeriumid nii jäigad?
Arne Tilk – mida me täna teha saame, et noored jääksid suusatamise juurde?
Andreas Laane – peame leidma selle tee, kuidas kommunikeeruda ajakirjandusele meie
naissuusatajate kehvem seis, aga neid ikkagi innustada treenima ning neid mitte kaotada suusatamisele.
Järgnevad sõnad kokkuvõtteks:
Mati Alaver – esmane ülesanne on sõlmida hooldetiimiga lepingud.
Tõnu ega ka Andreas pole olnud ei tippsportlane ega tipptreener. Seetõttu ei suuda te ka mõista, mida tunneb sportlane ning miks ta käitub vahel nii, nagu ta käitub ning avaldab ennast ajakirjanduses.
Andreas Laane – ajame ühte asja. Keskenduks asja edendamisele, mitte halvasti ütlemisele. Liit toetab kõiki tiime, ei loobi kaikaid kodarasse Tiim Haanjale.
Anti Saarepuu vahepeal küsib uuesti – kas Tiim Haanja saab Ramsau laagri jaoks bussi või mitte? Lihtne vastus – ei või ja.
Tõnu Seil – pean vastama, aga ei tee seda enne homset.
Arne Tilk – meil on supertiim ehk Tiim Haanja, siis teised klubid ja tükk tühja maad. Täna tulime siia selleks, et arutada murdmaa kitsaskohti, aga kas me saavutasime soovitud eesmärgi?
Anti Saarepuu – „supertiim“ Haanja teeb oma laagrid kõige suurema kokkuhoiuga ja ainult tänu sellele ongi suudetud hooajaks ettevalmistus senini realiseerida soovitud kujul.
Tanel Ojaste – loodan, et sügisel suusaliidu üldkogu kooosolekul astub juhatusse mõni inimene, kelle veregrupp on murdmaasuusatamine.
Protokollis Ülle Viinapuu

80 Kommentaarid:

At 17:10, Anonymous Anonüümne said...

Mulle tundub, et PP pareerib siin ise-endaga põnevuse huvides... ISe omasin infot, nüüd teesklen häkkimist...

 
At 18:49, Anonymous Anonüümne said...

Igav siseasi. Ei midagi uut.

 
At 19:03, Anonymous Roberto said...

Boring!!

 
At 20:09, Anonymous Anonüümne said...

mis siin rabavat või uut on?

 
At 20:17, Anonymous Doktor Vatson said...

Seda keskustelu lugedes ja analüüsides tekib vägisi küsimus, et miks ei osalenud nii olulisel üritusel kui "ESL murdmaasuusatamise klubide ja treenerite arutelukoosolek" koondise peatreener?

 
At 20:31, Anonymous Anonüümne said...

kilba kah. Nimetage see Eesti Suusaliitu kuuluv klubi, kes kuulub lisaks veel 4 spordialaliitu? Muide, spordiregistri andmetel see klubi suusatamisega ei tegele.
kah Priit

 
At 20:46, Anonymous Anonüümne said...

Mitte wikileaks, vaid skileaks?

 
At 20:59, Anonymous Jörmid isamaalased Ülu ja Uunu, kaksikvennad said...

Mehed, kas avame täna pudeli parima kodus leiduva märjukesega ka? Uus isand ikkagi Kapitooliumi mäel asendi sisse võtnud.
Meie usume, et elu läheb paremaks nüüd, ka siin metsatukas, kus pole ammu enam mitte s*ttagi juhtunud! Isegi lund pole...

Just avasime vennaga, ai kui kuradima hea külm see on, ähh!
Röööts...

 
At 21:07, Anonymous Anonüümne said...

Kuniks Eesti suusatamise juures figureerivad Alaver, Mae, Viinapuu, Saarepuu, Rehemaa, Ojaste ning maailma tippu (alumisse) kuuluvad määrdemehed, ei muutu mitte kui midagi paremaks.

Sellisena nägi Doonald Eesti susuatamist läbi eetri aurude.....

 
At 21:49, Anonymous Anonüümne said...

20:31, paluks äkki mõni vihje, sest piduse peaga mitte millegi pealt pakkumine on täiesti lootusetu tegevus.

 
At 22:11, Anonymous Anonüümne said...

Spordiürituste korraldamise klubi äkki?
mp

 
At 22:19, Anonymous Anonüümne said...

Kas PP ei saagi ERMi numbrile järgi tulla?

https://www.instagram.com/p/BPfMxhuDOs7/?taken-by=klubitartumaraton

 
At 23:10, Anonymous Anonüümne said...

Me võime MA suhtuda kuidas iganes, aga ESL tänased murdmaa funktsionäärid tunduvad päris käpardid olevat.
Fakt, et sellise juhtimisega kaugele ei suusata.

 
At 23:10, Anonymous Anonüümne said...

PP on juba ERMis käinud, mitu korda, rattaga. Vähemalt ümber ERMi.
So I guess no big deal at all, 22:19.

 
At 23:12, Anonymous Anonüümne said...

See mees, kes suusaliidule sponsoreid peab leidma, taob hirmsaid summasid sisse hoopis oma partei kassasse.
http://www.postimees.ee/3975171/irlile-tegi-kolme-kuu-suurima-annetuse-kaspar-kokk

 
At 23:20, Anonymous Anonüümne said...

22:11 mp tabas täpselt
kah priit

 
At 23:35, Anonymous Anonüümne said...

Mis krdi joga see on..sisu sisuks aga serveering?
Kas see ongi see mahlakas info millega Priit mõnda aega ringi käinud..ja välisreisil igaks juhuks usb pulgal kaasa võttis?

Mis krdi häkker? Mis krdi häkker see on kes tellimus tööd teeb sopablogis.."Mul kiire siin tead..maailma asju ajan, aga käisin seal suusaliidu asju vaatamas teie palvel".
Mida kuradit, selge provokatsioon ja Pulleritsu luulu. Ainus õigustus ja mõistmine järgneb vaid siis, et miks mitte nii oma blogi huvitavaks teha, või juriidiliselt ohutu viis oma valduses olev koosoleku protokol välja kallata.

 
At 23:43, Anonymous Vello, mälumänguharrastaja aastast 1981, Aravete said...

Väga hea küsimus, "kah priit" 20:31.
Nii hoida!
Ma uurin praegu kodus CIA pabereid Eesti kohta. Sealt saab kindlasti kilbaküsimusi.

 
At 03:01, Anonymous Anonüümne said...

Kas Pulleritsu on veel üldse võimalik tõsiselt võtta?

 
At 09:01, Anonymous Anonüümne said...

kilba kah. Köik me teame, kes esindab eesti suusatamaist EOK täitevkomitees elik juhatuses, eks. Huvitaval kombel on EOK juhatuses (inforegistri andmetel) ka inimene, keda sinna pole mitte keegi esitanud ega pole ka valitud. Kes?

 
At 11:34, Anonymous Anonüümne said...

9:01, kas vastus on siin kirjas?

http://www.eok.ee/organization

 
At 11:47, Anonymous Anonüümne said...

PP, kas Teie olete ka 19.veebruaril stardis?

Harrastajate Maailmakarikas 5km klassika

https://www.owc.ee/et/2017/pealtvaatajale

 
At 11:56, Anonymous Anonüümne said...

Priit ja see "tundmatu häkker" on üks ja sama isik. Priiduke on igasuguse tõsiseltvõetavuse kaotanud.

 
At 12:10, Anonymous Anoneeme Aadi said...

11:56, näitlejatel hakkab kah vahel teatris igav, eks siis mõtlevad "andekusi" välja. Aga ka vähemalt paaril mitte-fabritseeritud kommentaatoril oli isegi sellist saadet huvitav vaadata.

Riukalikum oli hoopis see, et Priidukese argumente ümber lükkavaid kommentaare ei avaldatud nädal aega jutti. Vot niimoodi saab jätta mulje oma argumentide usutavusest - lubad läbi kümme heakskiitvat kommentaari, aga kolmkümmend vasturääkivad kommentaari saadad prügikasti-teele!

 
At 13:39, Anonymous Martin said...

Front of the Race:
15 T. Kangert AST
44 J. Dombrowski CPT
168 R. Taarame KAT
32 O. Atapuma BMC
129 G. Visconti MOV

Giro d'Italia 2016 - Tappa 2 4:20

 
At 14:37, Anonymous Anonüümne said...

Kas homme on meie super tiim teatesõidu stardis? Postimees lubab otseülekannet.

 
At 15:20, Anonymous Anonüümne said...

11:34, ei ole seal vastust
kah priit

 
At 17:57, Anonymous Vello said...

Hr Pullerits, kas teie olite see CIA agent, kes CIA-le Abja-Paluoja kohta okupeeritud Eestist ettekandeid saatis?

 
At 21:56, Anonymous Anonüümne said...

Loomulikult on Priit ise selle asja taga. Priit lihtsalt omab mingit infot, mida ta muidu edastada ei saaks/tohiks, aga nüüd teeb seda sellisel kujul. Strateegia muidugi hea, aga plaan siiski liiga läbinähtav. Kui see häkker oleks päris ja teebki kohe käsu peale. No siis oleks järgmise 2-3 käsuga kõik dopinguprobleemid paljastatud :) Miskipärast nii juhtuma ei hakka. Häkkiku Šmiguni mailboxi, seal oleks kindlasti põnevat infot. Loomulikult ta ei pääse sinna ligi. Pääseb ainult sinna ligi, mis info on Priidul kodus lauasahtlis :)

 
At 01:59, Anonymous Anonüümne said...

Mehed ja muud võimlejad!
Kilba ikka ka.

Kes võitis täna naiste kiirlaskumise MK-etapi?
Teeme aumeeste mängu, et enne vastuse ütlemist ei vaata.
A) Lara Gut
B) Viktoria Rebensburg
C) Lindsey Vonn
D) Ramona Siebenhofer

Garmisch-Partenkircheni lumistel nõlvadel

 
At 10:10, Anonymous Anonüümne said...

9:01 kas uba on selles, et ühes registris on Anne Samarüütel ja teises Anne Rei?
mp

 
At 13:15, Anonymous Anonüümne said...

just nii, mp:)

 
At 14:17, Anonymous Anonüümne said...

Ott oli täna ja eile tolle loguga sõites ka kui tõeline võhmamees oma parimas esituses.
Suurepärane, kiidame heaks!

 
At 14:25, Anonymous Martin said...

Which Side Are You On? küsib Pete Seeger. Kelle poolt olete Teie, hr Pullerits? Kapitalistide või töötava rahva?

 
At 14:45, Anonymous Roberto said...

Ma ei tea kas, mõni sinisilmne Eesti suusakoondise haipia teate sõitu ka vaatab, aga ma arvan , et ka igasugu Enricod võiks nüüd oma pudrumulgud kinni panna ja nurka häbenema minna.

 
At 15:10, Anonymous Anonüümne said...

täna tehti suusa MK lähiajalugu, eestlane poodiumil:)
aga eesti koondis kaotab eelviimasele pea samapalju kui eelviimane vöitjale, masendav.
kah priit

 
At 15:37, Anonymous Anti Pläraver, peetreener said...

Ränkelilt täna suurepärane sõit.Kärp on tegelikult supervormis ja oleks võinud oma vahetuse mängeldes võita, aga TH treenerite otsus oli vähetähtsatel võistlustel mitte purakat välja lasta. Koondislaselt täna tugev treening ja treeneri kogenud silm lubab MM ilt esikuuiku kohta. Annuse rahasüst on sattunud viljakasse mulda (liiva), kõigi koondislaste vorm on oluliselt paranenud. Kaotuseprotsendid võrreldes Davoši võistlusega vähenenud. Treenerite paneelil on põhjust rahuloluks ja MM ilt on oodata medaleid. Ajakirjanik Pulleritsu asjatundmatus sai taas tõestuse.

 
At 15:46, Anonymous Enrico said...

Ootame nüüd ajakirjanik Pulleritsult positiivses võtmes reportaaži TH edusammudest.
Tahaks loota, et mees saab oma siga mängimisest aru.
Roberto, avade täitmiseks kasutatakse ehituses erinevaid meetodeid. Lihtne ja odav on ava sulgeda liivaga.

 
At 15:47, Anonymous Anonüümne said...

Team Haanja tegi varalahkunud põhulõuale ilusa viimase kingi.

 
At 15:55, Anonymous Martin, TLÜ magistrant said...

Hr Pullerits, vaadake, siin on huvitavad graafikud: http://ilm.ee/kalender/
Kas kuu aja pärast olete Matu väljal, suusad peos?

 
At 16:20, Anonymous Vello, mitmekordne Aravete mälumängumeister said...

Suusamehed on tublid. Nii hoida!
Pullerits oma urgitsemisega kadugu aga urruauku.

 
At 17:05, Anonymous Kägu, kehakultuurlane said...

Suusamehed on tublid muidugi,jaksasid ikka kenasti lõpuni pingutada. Kuuse vanale kena viimane kingitus ja kohe silmaga näha, et härra Annuse rahad pole liiva jooksnud

 
At 19:30, Anonymous Martin, Linnar Priimägi nimeline Kõrgem Biokulturoloogia Kool, TLÜ said...

Hr Pullerits, kui teil juba suu liiva täis ei ole, siis ronige tagurpidi välja sealt, kuhu te olete te pugenud ja tunnistage oma kaotust!

 
At 20:53, Anonymous Juhan Käbi said...

Homme avab Hr. Pullrits lihtsalt uue teema ja teeb näo nagu poleks midagi olnudki. Nii teeb ta ju alati, kui tuleks kaotust tunnistada

 
At 22:16, Blogger Priit Pullerits said...

Mis kaotust?! Parem arvake ära, keda Team Haanja liikmeist nägin eile, laupäeval Tähtvere spordipargi rajal sõitmas! Siis vaatame, kes siin veel kaotab.

 
At 22:20, Anonymous Ärni said...

Endine sprinter AS

 
At 22:27, Anonymous Anonüümne said...

Lihtne küsimus, lühike vastus - TO. "Mõni hetk on elus ilusam kui teine..."

KK

 
At 00:20, Anonymous Anonüümne said...

Nujah, Priit lasi elu kiiremaid tiire oma 1,25 km pikkusel ringil kui me siin LK haual käisime. Lihtsalt uudishimust küsimus, et miks Peebuga PP-d seal näha ei olnud. Tundub, et nigu mingi rivaliteedi teema?

 
At 00:49, Anonymous Enrico said...

Ajakirjanik Pullerits, ootan positiivset lugu.
Muide, kas Postimehe toimetuses on nekroloogikirjutaja?
Vist ei ole. Ehk hakkate ise selleks.
Alustuseks ehk panete oma nekroloogi kirja?

 
At 04:33, Anonymous Anonüümne said...

Ajakirjandus my ass! Toppisid selle pika koosoleku protokolli siia üles. Tõenäoliselt ilma loata, selle pärast see nõme komejant. Ja edasi? Mis koht sealt siis uudisväärtusega on? See kõik on ju kõigile ammu teada.

 
At 08:04, Blogger Priit Pullerits said...

Thank you, Sports Hacher, for your selfless contribution!

Teistele.

Dokumendid, nagu see siin, on ajakirjanduses hädavajalik allikas. Niisama võib rääkida igasuguseid jutte ja spekuleerida, aga ametlik dokument must valgel annab kõigele lõpliku kinnituse. Seda esiteks.

Teiseks. Nagu näha on, siis paljudel puudub arusaamine, kuidas ajakirjandust tehakse. Dokumendid on selleks vaid alusmaterjal. Sealt saab faktilisi tõsiasju, mille peale edasises reporteritöös tugineda. Näiteks antud dokumendis on peidus vähemalt neli-viis lugu - spordiajakirjanikud, kes selliste asjade eest palka saavad, peaks nüüd siin mõnest faktist kõvasti kinni hakkama ja edasi kaevama, inimallikaid leidma ja küsitlema ning veel uusi dokumente lisaks hankima. Pärast materjali kogumist ja sünteesimist on alles lootus, et sealt koorub midagi ka ajakirjanduslikult väärtuslikku. See siin on pelgalt toorik. Aga huvitav sellegipoolest.

Jah, Triin Ojaste oli õige vastus.

 
At 09:16, Anonymous Martin said...

Kas panete käte värisedes kokku positiivset lugu TH-st?
Alaveri rühmitus tõrjuti obstšaki pidamiselt kõrvale. No ja siis. Kehv lugu neile. Aga teie huvi?

 
At 09:52, Anonymous Anonüümne said...

Eesti vanasõna: Kes tapavad, need ka matavad.

 
At 10:07, Anonymous Anonüümne said...

Priit valmistub juba vaikselt kohtusaagaks ja uue töökoha leidmiseks ?

 
At 11:18, Anonymous Anonüümne said...

Ainult Õiged Vastused OÜ, mosjöö Priit? Kuidas vastate Teie poolt austatud Endine-sprinter-väljaspool-koondist-MTÜ koht esitatud kompra kohta? Sellises valguses on alaliidust "raha eemale viimise" jutud, mida kõrva sisse puhuti, selge erakondlikult kallutatud mahepullilihanirendipritse...

 
At 12:59, Anonymous Anonüümne said...

Huvitav arusaam sõprusest hr Alaveril, Lembitu suhtes. Kas sõbrale keeratakse? Lasid tal heausksena edasi kommenteerida, ise põgenedes hiljem jokk-maailma.

 
At 13:47, Blogger Priit Pullerits said...

Ohh, mis te nüüd, 10:07. Hea, kui vangi ei pisteta.

 
At 14:49, Blogger Priit Pullerits said...

Atboi, mehed!
Sel laupäeval toimuma pidanud Viru maraton lükkub lume puudusel edasi. Millal toimub, pole veel teada. “Vaatame, kuidas meil see talv siin kulgeb,” sõnas korraldaja Evi Torm.

 
At 15:24, Anonymous Anonüümne said...

Kas see tavaline tekst on dokument???

 
At 15:45, Blogger Priit Pullerits said...

Mis ta siis peab olema, kodeeritud või? Mingi Sports Hacker ei hakka vaeva nägema, et mingit sellist asja kokku panna. Copy-paste pdf-ist, nagu aru saan, ja töödeldud, nagu ta seletas, et jälgi segada ja peita, sest kui keegi veel ei tea, siis on osadel dokumendiloojatel kombeks teha erinevatesse laiali jagatavatesse dokumentidesse nimme teatavaid vähemärgatavaid veakesi, et kui siis on tekst otse, ilma töötlemata kuskilt ümber tõstetud, tuleb välja, kes on lekitaja. Antud juhul seda tuvastada ei saa, nagu aru saan Sports Hackerist, sest teksti on toimetatud pärast häkkimist.

 
At 15:53, Anonymous Meeri, Nummimõõdu said...

PP postitas jälle midagi mingis imelikus inglise registris. Siis nimetas enda selle sisupostituse autorluse Easter Hacker nime alla. Siis kirjutas endale Eastern Hacker entiteedi alt, et nimeta mind (ise) parme Sports Hacker. Ja siis kirjutas endale vastu, et laadna, nii läheb?

Nummi!

 
At 17:12, Anonymous Anonüümne said...

Kas on väga valus, 15:53? :)
Võiks proovida pealage määrida trikarbinooletelksülfatiini või meskaliinpenteelhüdroksiidiga või siis isegi eksakloortribroomkloraadiga.

 
At 17:32, Anonymous Anonüümne said...

PP tahab tekitada võimalikult segast olukorda selleks, et keegi hakkaks avaldatud info peale strateegilisi vigu tegema. Üks asi on kemplus kohaliku suusaelu juhtimise üle. Teine asi on minevik, mis ei ole pilvitu. See on ikka päris kirju. Rahvas räägib, et see oli rahvusvaheline mäng, mis võimaldas 100% täpsusega vormikõverat manipuleerida. Kui PP oskaks vaid õigeid küsimusi esitada, hakkaks asi kolinal kärisema ning professor kõvasti värisema.

 
At 18:34, Blogger Priit Pullerits said...

Märt Avandi hakkab ka koos Raivo E. Tammega triatloniks valmistuma, spordimehi tuleb üha juurde.

 
At 18:45, Anonymous Martin, tudeng said...

Trismile üritused tõmbavad Eesti konnatiigi kuulsaid ja ilusaid ligi nagu kärbseid. Märt Avandi ainult veel puudus!
Küsimus aga Viru maratoni kohta. Kuhu ta siis lükkub? Libiseb ehk Jaanipäevani välja?
Ja kas kavatsete Enrico survele järgi anda ja TH-st positiivse loo kirjutada?

 
At 18:57, Anonymous Märt, hobikorras riistvõimleja said...

Tervitame Märti spordimeeste ja mõne aasta pärast loodetavasti ka võhmameeste ridades!
Tähtis on ennast tempoga kohe mitte ära tappa, uue hobi kallal tuleb peaga targu talitada.

 
At 19:40, Anonymous Anonüümne said...

Kas Suur Meister on areenilt lahkunud?

http://sport.postimees.ee/3989027/norra-koondise-uks-loeoedi-northugi-nina-ees-ootamatult-kinni

 
At 20:09, Anonymous Anonüümne said...

Suur Meister pole lahkunud kuhugi, nüüd on tõusnud tõenäosus, et näeme meistrit Otepääl. Kuigi nagu ütleb treener, võib see olla "detrimental":
In Estonian Otepää weekend before the World Champ is also w-cup sprint, but it can be detrimental to go there, so close to your World Championships, says Kveen.
Samas, ega palju häid variante ennast rihmaks sõita ka enam pole...

Pikemalt Suure Meistri vastusest siin. (Google translate aitab päris hästi)

 
At 21:47, Anonymous Anonüümne said...

70.3 Otepää nn. ironmani reg tasu 235 eurot + 8%.
Kes trumpab üle?

 
At 21:50, Anonymous Doonald said...

Mis see 8% on?

 
At 22:48, Anonymous Anonüümne said...

tänane otsus panna JM Tehvandil pukki näitab veelkord seda, kui sügavale on see suusadopingukassvaja oma kombitsad ajanud. kits kärneriks!

 
At 23:06, Anonymous Mati said...

Tehvandi suusakeskuse juhatajaks valitud Jaak Mae andis juba esimesed korraldused. Ajakirjanik Priit Pulleritsule on nüüdsest suusakeskuse uksed-rajad suletud. Eesti suusatamise üksmeelt lõhkuva ja ala kahjustava tegevuse eest.

 
At 00:50, Anonymous Anonüümne said...

Ainuõige otsus, kiidame heaks.

 
At 00:54, Anonymous Anonüümne said...

FOTOD JA VIDEO: Märt Avandi asus triatloniks treenima: sport tekitab minus hasarti!

http://publik.delfi.ee/news/inimesed/fotod-ja-video-mart-avandi-asus-triatloniks-treenima-sport-tekitab-minus-hasarti?id=77000600

 
At 08:18, Anonymous Anonüümne said...

Kas Nõmmel saab suusatada?

 
At 08:34, Anonymous Anonüümne said...

Ikka saab, õige suusaga.

 
At 09:08, Anonymous Anonüümne said...

Nõmmel saab ka hea suusaga, paaris kohas ainult tähelepanu.

 
At 14:21, Blogger LCc 03 said...

michael kors handbags
http://www.kobebasketballshoes.us.com
jordan shoes
cheap jordans
yeezy shoes
timberland boots
michael kors
michael kors outlet online
nike roshe uk
yeezy boost 350

 
At 10:00, Blogger raybanoutlet001 said...

ralph lauren outlet
salomon boots
the north face
boston celtics
michael kors outlet online
christian louboutin outlet
bills jerseys
fitflops sale clearance
converse shoes
mont blanc pens outlet
2017.3.29

 
At 06:11, Blogger raybanoutlet001 said...

coach factory outlet
basket nike
kate spade outlet online
oakley sunglasses wholesale
new orleans saints jerseys
green bay packers jerseys
true religion jeans
polo pas cher
cleveland cavaliers jerseys
supreme shirt
zzzzz2018.5.19

 

Postita kommentaar

<< Esileht