kolmapäev, jaanuar 18, 2017

Hahaa!! BIG FAT BLOG HACK!

Tere kutid*, ja sa arvasid, et me, mehed-Idas, vaid tungida American mail-süsteemid ja rikud Demokraatide? Ei, me hoolime kogu maailmas. Meie allikad Eestis ütle meile, et hiilguses korral oma kõige füüsiliselt võimeline mehi, Tartu suusatamine maraton on sattunud suures hädas. Meil oli seda vaadata ja avastasin, et seal on palju rohkem. Me avastasime, et korraldajad Tartu maraton on tühjaks ja blokeerides osalemine maratoni ühe oma tuntuima amatöör sportlased nimega Priit Pullerits. Nii et me kaevanud isegi edasisi ja olid üllatunud, et teada saada, samas tungimist posti kontode Priit Pullerits ja Indrek Kelk, mis läks valesti nende vahel. Me arvame, et te, eestlased, tuleb ausalt teavitada. Nii saab tutvuda!

Teema:     Kaebus Postimehe peale
Kuupäev:     Wed, 8 Jun 2016 13:02:48 +0300
Saatja:     Priit Pullerits <priit.pullerits@postimees.ee>
Vastamise aadress:     priit.pullerits@postimees.ee
Saaja:     Indrek Kelk <indrek@tartumaraton.ee>

Tere.
Olen kursis Sinu kaebusega Postimehe ja minu loo vastu. Pean siinkohal vajalikuks kinnitada, et mina ei osalenud oma kirjutise "Alfaisaste verepulm" juurde piltide valimisel.
Priit Pullerits
Postimees


Teema:     Priit Pulleritsult küsimus
Kuupäev:     Mon, 4 Jul 2016 12:09:08 +0300
Saatja:     Priit Pullerits <priit.pullerits@postimees.ee>
Vastamise aadress:     priit.pullerits@postimees.ee
Saaja:     Indrek Kelk <indrek@tartumaraton.ee>

Tere!

Mu kõrva jõudnud info, et sa minuga enam ei räägi, seetõttu saadan küsimuse kirjalikult. Nimelt tegemisel on lugu, et Eestis on maanteesõitudel osalejate hulk aastate jooksul vähenenud, ja vähenenud oluliselt. Filtri sarja eestvedaja Mihkel Reile rääkis, et peamine tegur siin on inimeste hirm kukkumiste ees, ja seetõttu on ta asunud kasutusele võtma abinõusid (lühemal võistlusmaal), et muuta sõite ohutumaks, sest muidu juhtub nii, et ei olegi enam kellelegi võistlusi korraldada. Vändra ralli juba pidavat järgmisel aastal ära jääma (uurin korraldajalt täpsemalt) ja Valgete ööde sõit ka jäi ju ära.

Minu küsimuses selle teema kontekstis: Kas Klubi Tartu Maraton plaanib edaspidi võtta kasutusele uuendusi, et muuta rattarallit ohutumaks, ja kui, siis milliseid ja millal? Sest TRRi pika maa lõpetajate arv on ka viimasel viiel aastal muudkui vähenenud: 2012 – 1894; 2013 – 1874; 2014
– 1758; 2015 - 1696; 2016 - 1535. Filtri sarjas on osalejate vähenemine vähemalt sama drastiline, kui ehk drastilisemgi, pean statistikat veel koguma.

Palun, et saadaksid omapoole nägemuse asjast täna pärastlõunal kella kolmeks, ei oleks ju hea, kui sõna saavad teised, kes räägivad, mida nemad teevad, et oleks osalejail ohutum, aga KTM loost puudub.

Tervitades,
Priit Pullerits


Teema:     Tartu Rattamaratonil osalemine
Kuupäev:     Thu, 15 Sep 2016 16:23:57 +0300
Saatja:     Indrek Kelk <indrek@tartumaraton.ee>
Saaja:     priit.pullerits@postimees.ee

Lp. Priit Pullerits,

Kahetsusega märkasime, et olete avaldanud soovi registreeruda Tartu Rattamaratoni lühikesele distantsile kasutades ära Klubi Tartu Maraton poolt Postimehele, kui heal koostööpartnerile eraldatud stardikohti. Käesolevaga teatan, et Klubi Tartu Maraton keeldub Priit Pulleritsu registreerima meie poolse vastutulekuna meie koostööpartneritele eraldatud stardikohtadele. Sellest tulenevalt oleme Teid tänaseks kustutanud Tartu Rattamaratoni 40km distantsi registreerunute hulgast.

Antud otsus on vastu võetud tulenevalt sellest, et olete meie tegevust kajastunud järjepidevalt äärmiselt halvustavas toonis, teatud juhtudel ka otseselt eirates head ajakirjandustava ja sellest tulenevalt eksitanud lugejat. Leiame, et taoline hoiak meie suhtes ei anna meile mingit põhjust teile osalemist kinkida.

P.S. Oleme antud otsusest teavitanud ka Postimehe sisekommunikatsiooni osakonda.

Indrek Kelk
MTÜ Klubi Tartu Maraton


Sa eestlased, käituvad palju autoritaarsem viis kui juhid suur hirmutav idanaaber. Võimulolijad tundub võtma vastu otsuseid, mis ei austa tavaline inimene. Tavaline inimene ei näi võimalust võitlevad tagasi ja oma õigusi kaitsta. Sa kiidelda Eestis, et sul on seadusi järgides ühiskonnas, et te kinni lepingutest, kuid tundub nagu rohkem seadusetu Metsik Lääs, kus saab tulistama väike poissi ilma karistuse või tagajärgi. See on kurb vaadata lagunemise oma ühiskonnas ja kuidas võimulolijad kergesti üle sõidetakse teised.

*Kutid, me kasutasime google tõlkida panna see kõik eesti keelde teile.

27 Kommentaarid:

At 18:45, Anonymous MargusM said...

pigem paistab see Postimehe mailserveri hack kui et siinse blogi oma ..kuid samas võib olla ka KTM serveri hack? Oleneb mismoodi see info teieni jõudis kuid selle jätate te varvalt enda teada ; )

 
At 18:48, Anonymous Anonüümne said...

Peremees, kas täna on 1. aprill?

Kas alanud on ristisõda?

 
At 18:51, Anonymous Martin, spordipolitoloogia tudeng said...

Are you OK, Mr Pullerits?

 
At 21:30, Anonymous Anonüümne said...

* Hi guys, and you thought that we, the men-East, but to break into the American-mail systems and ruin the Democrats? No, we care throughout the world. Our sources tell us in the glory of your event the most physically fit men, Tartu Skiing Marathon is run into big trouble. We had a look at it and discovered that there is much more. We discovered that the organizers of Tartu Marathon is empty and blocking participation in the marathon one of his best-known amateur athletes named Priit Pullerits. So we dug even further, and were surprised to find out, while the penetration mail accounts Priit Pullerits and Indrek Kelk, what went wrong between them. We think that you, Estonians, be honestly informed. So you can have a look!
...
...
You Estonians are behaving the way a lot of authoritarian leaders than the great eastern neighbor is frightening. Those in power seem to take decisions that do not respect the ordinary person. Normal people do not seem to struggle with the opportunity to return and defend their rights. You boast in that you are in compliance with the laws of society that you abide by the contracts, but it looks more like a lawless Wild West, where you can shoot a small boy without penalty or consequences. It is sad to see the degradation of their society and how those in power can easily run over others.

* Guys, we used google translate for you to put it all into Estonian.

 
At 21:36, Anonymous Anonüümne said...


* Привет, ребята, и вы думали, что мы, люди Востока, но пробиться в системах американский почты и разрушить демократов? Нет, мы заботимся по всему миру. Наши источники говорят нам в славе Вашего мероприятия наиболее физически подходят мужчины, Тарту лыжный марафон запускается в большие неприятности. Мы взглянули на него, и обнаружил, что существует гораздо больше. Мы обнаружили, что организаторы Тартуского марафона пусто и блокирует участие в марафоне, один из его самых известных спортсменов-любителей по имени Прийт Pullerits. Таким образом, мы вырыли еще дальше, и были удивлены, узнав, в то время как проникновение почты счета Priit Pullerits и Индрек Kelk, что пошло не так между ними. Мы считаем, что вы, эстонцы, быть честно сообщается. Таким образом, вы можете посмотреть!
...
Вы эстонцы ведут себя так, как много авторитарных лидеров, чем великого восточного соседа пугает. Те, у власти, кажется, принимают решения, которые не уважают обычного человека. Нормальные люди, кажется, не бороться с возможность вернуться и отстаивать свои права. Вы похвастаться тем, что вы находитесь в соответствии с законами общества, что вы пребываете контрактами, но это больше похоже на беззаконный Дикий Запад, где вы можете снимать маленького мальчика без штрафных санкций или последствий. Печально видеть деградацию их общества, и как те, у власти могут легко работать над другими.

* Ребята, мы использовали Google Translate для вас, чтобы поставить все это на эстонский язык.

 
At 22:09, Blogger Siin said...

Joga. Ma peaks rõõmustama kellegi it oskuste üle?

 
At 00:46, Anonymous Hazek, tsehhi suusatehnika vanemanalüütik said...

Et samad tüübid kes Trumpi võimule aitasid :). PP blogi ületas nüüd küll uudisekünnise, kui see kõik õige.

 
At 01:19, Anonymous SK Pirita Purakas said...

Minu poisid on lõigu trennis, ma välistan rünnaku Pirita suunalt.

 
At 02:06, Anonymous MargusM said...

Ega siin polegi millegi üle rõõmustada kui "Kremli Karud" nii osavalt suudavad oma abi ja toetust turundada. Statistiliselt 1% on alati konksuotsa jääv..

 
At 09:00, Blogger Priit Pullerits said...

Hello, Eastern Hacker!

I do not approve what you have accomplished, but as you have already done what you have done, let me test your capabilities. Here's a challenge: find and bring me some documents containing really Big Data about Estonian cross-country skiers! Prove that you are really a doer, not an phony fake or just a hit-and-run disrupter. Would you accept my bait?

 
At 10:29, Anonymous Hazek, tsehhide suusaanalüütik said...

no nii :).
Kas see on osav näidend, kus mängitakse suurte panustega. Kas Priidul on need vägaväga materjalid käes ning hetkel luuakse pinnast, kus see tuli.
Või on variant, selline, et Priidu IT abilised ei suuda mingeid kindlaid jälgi antud häkkeri osas leida, ning nähes tüübi võimsust, pakutakse 50%/50% vaherahu või muidu tehakse teade googlele ja politseile.
Ägedad ajad.

 
At 10:42, Anonymous Anonüümne said...

No tundub, et siin pole küll tegemist mingite kremli karude ega ida bloki häkkeritega. Miks peaks keegi Pulleritsu blogi üldse häkkima?!? Ja kui sai sisse, siis avaldas kirjad, mis on setud suhteliselt täpselt aktuaalse teemaga blogis. Ehk tundub nagu tegemist on mõne agara lugejaga, kellel aega piisavalt, et mängida. Kogu see google translate on vbla lihtsalt sitt viis valedele jälgedele ajada. Teine variant on mudiugi, et Priit ise tekitab natukene furoori. Ehk kokkuvõtvalt tuleks õlgu kehitada ainult selle peale.

 
At 10:44, Anonymous Anonüümne said...

Juubelihooaja avapauk lükkub edasi, suure tõenäosusega.

https://www.estoloppet.ee/et/uudised?news_id=116

Nimekirjas PP nime taha ei olegi koondist märgitud?

https://www.estoloppet.ee/et/etapid?competition_id=309&action=registered

 
At 11:08, Anonymous Anonüümne said...

Sitaks lahe! Just sellist blogi me tahamegi! Kus kõik on avalik, nii info kui sisuloomele juurdepääs!

 
At 11:24, Blogger Andres P said...

Show...
https://www.youtube.com/watch?v=t99KH0TR-J4

 
At 13:24, Anonymous Anonüümne said...

Kolgaküla terviserajal pidi olema mingi 800m "tunnel". Mida see endast võiks kujutada?

 
At 18:54, Anonymous Anonüümne said...

L:"Lahe show, ootan juba jätku :) "

 
At 11:25, Blogger Unknown said...

michael kors handbags sale
michael kors handbags
cowboys jerseys
jordan shoes
nike huarache
golden state warriors
nike tn
new york giants jerseys
nike air huarache
saints jerseys

 
At 09:44, Blogger raybanoutlet001 said...

nike tn pas cher
texans jerseys
buffalo bills jerseys
abercrombie and fitch
san antonio spurs
oakley sunglasses
polo ralph lauren
nike huarache
ed hardy uk
nike huarache
2017.3.29

 
At 05:39, Blogger 郑佳颖 said...

michael kors outlet
michael kors outlet
air jordan
michael kors outlet online
yeezy boost 350
adidas nmd r1
nike mercurial vapor
nike roshe one
nike lebron 14
tory burch shoes

 
At 06:16, Blogger raybanoutlet001 said...

ralph lauren uk
mlb jerseys
michael kors outlet
ralph lauren outlet
jerseys wholesale
christian louboutin shoes
bengals jersey
fitflops shoes
nike air force 1
coach outlet
2017.8.26

 
At 11:14, Blogger raybanoutlet001 said...

christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
jacksonville jaguars jersey
true religion jeans
coach factory outlet
jerseys wholesale
replica watches
louboutin shoes
cheap ray ban sunglasses
true religion outlet

 
At 04:35, Blogger 吥離吥棄 said...

real jordans for sale cheap
stephen curry shoes
kd shoes
pandora jewelry
golden goose outlet
nfl jerseys
fitflops sale
chrome hearts online
kyrie irving shoes
cheap nfl jerseys china

 
At 10:15, Blogger raybanoutlet001 said...

jacksonville jaguars jersey
ray ban sunglasses outlet
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes
true religion outlet store
longchamp handbags
bills jerseys
michael kors outlet
armani exchange
mbt shoes outlet

 
At 04:15, Blogger adidas nmd said...

air huarache
ray ban sunglasses
cheap ray bans
mont blanc outlet
uggs outlet
cheap basketball shoes
polo ralph lauren
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
carolina jerseys

 
At 05:40, Blogger Yaro Gabriel said...

moncler outlet
nike air max
michael kors outlet
adidas yeezy boost
michael kors outlet
michael kors handbags
kobe 9
true religion
adidas shoes
supreme clothing

 
At 08:59, Blogger Lilyh Gibsonc said...

arizona cardinals jerseys
chiefs jersey
true religion outlet store
ecco shoes
clippers jersey for sale
uggs outlet
ed hardy uk
ed hardy outlet
kate spade sale
christian louboutin outlet

 

Postita kommentaar

<< Esileht