esmaspäev, märts 06, 2023

Saabusid teravad küsimused Mehis Viru kaasuses!

Sain alljärgneva kirja Mehis Viru kaasuse asjus. Kuna paljud asjaolud, millele kirja autor viitab, langevad kokku sellega, mida olen oma uurimistöö käigus tuvastanud ja täheldanud, leian, et see kiri väärib avaldamist. Ja levitamist.

*

Olen endine kergejõustiklane, kelle õigustunnet riivab tugevalt viis, kuidas Eesti kergejõustikuliit (EKJL) püüab Mehis Viru kaasuses koos EADSEga enda jõupositsiooni ära kasutada. Edastan endapoolse analüüsi ja mõningaid huvitavaid punkte Mehis Viru kaasusest tuginedes avalikele allikatele, juhenditele ja määrustele, majandusaasta aruannetele ning eraviisilistele vestlustele kergejõustiklastega. Nagu näete, siis küsitavusi antud kaasuses, selle menetluses, otsuses ning kommunikatsioonis on palju.

Ma ei arva, et Mehis Viru ei ole kunagi valesti käitunud, aga mulle tundub (minule teadaoleva informatsiooni põhjal), et sellist karistust ta ei vääri ja siin on midagi isiklikku tema vastu.

*
EKJL korraldas Mehis Viru kaasuse otsustamise ja pressikonverentsi ajal, kui nad olid teadlikud, et Viru oli välisvõistlustel. Teades, et Viru on palganud end esindama Maria Mägi-Rohtmetsa, siis väidetavalt ei kutsutud ka teda pressikonverentsile, et ta ei saaks ajakirjanikele avaldada Mehis Viru seisukohti.

*

EKJLi juhatus otsustas 15. veebruaril toimunud koosolekul, et Mehis Viru suhtes tehtud distsiplinaarotsuse lisa ei avaldata avalikkusele. Samal koosolekul olevat just Erich Teigamägi olnud see, kes nõudnud Mehis Virule maksimumkaristust, isegi kui teised juhatuse liikmed olid valmis kaaluma leebemaid variante. 16. veebruaril võttis Erich Teigamägi üksi vastu otsuse, et see otsuse lisa tuleb siiski avaldada. EKJLi juhatuse neli liiget on seetõttu väidetavalt kaalunud tagasiastumist.

Distsiplinaarkomisjoni otsuse lisa väidetavalt ei saadetud Mehis Virule koos 15. veebruaril saadetud otsusega. Ta nägi lisa esimest korda meedia vahendusel.

Väidetavalt otsustas EKJLi juhatus ka, et distsiplinaarkomisjoni otsuse lisast tuleb eemaldada Kersti Virule viitav punkt. Otsuse lisa avaldati siiski koos selle punktiga.

*
Väidetavalt on Andreas Hantson, Andri Matrov ja Raido Mägi kõik eravestlustes kinnitanud, et nende tsitaadid [distsiplinaarkomisjoni otsuses] on kontekstist välja rebitud, et jätta asjaoludest negatiivset muljet. Hantson ja Matrov on sellest kirjutanud ka Kristel Berendsenile, aga neid ignoreeriti.

Samuti liigub ringi jutt viisist, kuidas koguti tunnistusi Audentese treeneritelt. Väidetavalt kutsuti nad vestlusele, kus nende käest küsiti suunavaid küsimusi selle kohta, mida nad nägid Cali [U20 MMi] reisil olevat valesti Karmen Bruusi ja Mehis Viru suhtluses (mitte nad kõik ei teinud avaldusi) ja paluti pärast EKJLi poolt avaldus allkirjastada.

*

Pärast esimest kohtumist Karmen Bruusi ja tema vanematega lubas menetluskomisjon väidetavalt nendega nädala jooksul uuesti kohtuda, et võtta nende ametlikud seisukohad. Kuu aega hiljem saatsid Karmen Bruus ja tema vanemad oma seisukohad ise kartes, et neil muidu ei tekigi võimalust neid esitada.

Mehis Viru allkirjastas oma ärakuulamisel protokolli, mis lubati saata talle ja tema esindajatele. Seda ei ole siiani tehtud, sest väidetavalt tuleks sealt välja, et distsiplinaarotsuses väljatoodu ei lähe kokku protokolliga.

Mehis Virult, Karmen Bruusilt ning tema vanematelt ei ole pärast nende seisukohtade esitamist väidetavalt küsitud menetluskomisjoni poolt ühtegi küsimust. Enamikust distsiplinaarkomisjoni otsuses väljatoodud süüdistustest (sh seksuaalvahekordadest) sai Mehis Viru teada meedia vahendusel otsust lugedes.

Karmen Bruus edastas väidetavalt menetluskomisjonile kirjalikud avaldused enamikult teistelt Cali koondise liikmetelt, kes EKJLile avaldust ei teinud. Kõik kinnitasid, et ei näinud mingit ebasobivat käitumist Karmen Bruusi ja tema treeneri vahel. On selge, et neid ei võetud arvesse. Miks?

Kaks allikat kinnitavad, et Erich Teigamägi palkas 17. veebruaril EKJLi selles kaasuses esindama PR-ettevõtte Meta Advisory ja Andreas Kaju. (Vastab tõele, et Kaju esindab EKJLi, seda küsisin temalt üle ja ta kinnitas seda, kuigi lisas, et võttis esindamise üle kolleegilt, kes parajasti viibis puhkusel. – P. P.) Erich Teigamägi lubas väidetavalt selle kulu katta «muudest vahenditest». Isiklikest?

Kui uurimine oli korrektselt läbi viidud ja otsus kommunikeeritud pressikonverentsil, milleks on vajalik PR-firma palkamine? Kas sellepärast, et Erich Teigamägi tundis, et avalikkus ei usu nende menetlusse ja otsusesse?

Alates 17. veebruarist on nii Õhtulehes kui ka Delfis ilmunud hulk EKJLi otsust toetavaid artikleid. Lisaks on pandud kinni kommentaariume ja kustutatud kommentaare, mis ei olnud EKJLi suunas positiivsed. Delfis on sellele väidetavalt kaasa aidanud Urmo Soonvald.

Mitu korda olete näinud Delfis või Õhtulehes viidet EKJLi juhtide poolt Karmen Bruusile alkoholi pakkumise kohta? See oleks iseseisvalt suur skandaal, aga mingil põhjusel ei Delfi ega ka Õhtuleht kajasta seda. Miks?

*

Erich Teigamägi on alates aastast 2006 olnud EKJLi president ja alates aastast 2020 EOK asepresident. Seeläbi kontrollib ta kokku enam kui 7,5 miljoni euro suurust eelarvet, millest on otseselt sõltuvad sportlased, treenerid ja muu personal.

EKJLi juhatus (vastavalt põhikirjale) määrab toetusi ja stipendiume. 2021. aastal jagas EKJL välja umbes 619 000 eurot sportlastele, treeneritele, noortespordile ja treeningtoetusteks. EKJLi samal aastal saadud annetused ja toetused olid kokku 4,5 miljonit eurot.

Ligi nelisada Team Estonia liiget (sportlased, treenerid, tugipersonal) sõltuvad oma rahastuses otseselt Team Estoniast, mida kontrollib Erich Teigamägi EOK asepresidendina. Team Estonia eelarve oli 2021. aastal kolm miljonit eurot. Otsused võtab vastu EOK tippspordikomisjon, aga Erich Teigamäel on nende üle kindlasti mõjuvõim.

Erich Teigamägi kontrollib sportlaste, treenerite ja tugipersonali otsest sissetulekut ja ettevalmistuseks kuluvat eelarvet. Väidetavalt on konfliktid temaga või talle lihtsalt mittemeeldimine viinud toetuste mittesaamiseni.

*

Erich Teigamägi on enda ümber ehitanud õukonna, kes tegutseb vastavalt tema soovidele. EKJLi juhatus koosneb Erich Teigamäele lähedal seisvatest isikutest. Väidetavalt oli just Teigamäel suur mõjuvõim, miks Urmas Sõõrumaa valiti EOK presidendiks.

EKJLi peasekretär aastast 2008 on Sirje Lippe. Ta kuulus Mehis Viru kaasuses nii menetluskomisjoni (uurija) kui ka distsiplinaarkomisjoni (kohtumõistja).

Erich Teigamägi ja Sirje Lippe on koos kuulunud nii MTÜ Tallinnmeeting juhatusse kui ka asutanud koos läbi EKJLi SA Rahvusvahelised Kergejõustikuüritused. Mõlemad, Teigamägi ja Lippe, kuuluvad samuti EKJLi eelarvekomisjoni.

Kristel Berendsen, kes on nii EKJLi saavutusspordi kui ka noortespordi komijoni liige, on Erich Teigamäe elukaaslane. Kristel Berendsen osales koos Remo Perliga menetluse läbiviimises ja oli ka EKJLi juhatuse koosolekul, mis otsustas Mehis Viru saatuse. Samas ei kuulu Kristel Berendsen EKJLi juhatusse ega ka menetluskomisjoni.

EKJLi juhatuse pädevuses on töögruppide moodustamine. Nii moodustati ka distsiplinaarkomisjon ja menetluskomisjon. Kes maksab, tellib muusika?

*

Kas Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus on ikkagi nii eetiline ja sõltumatu, kui nad väidavad?

EADSE on Mehis Viru kaasuses täielikult ignoreerinud nii Mehis Viru, Karmen Bruusi kui ka Bruusi vanemate seisukohti. Kas sellepärast, et need ei sobinud nende süüdimõistva narratiiviga? Lugesid ainult kolmandate osapoolte arvamused. Kas siin ei ole laste ombudsmanil mingit arvamust selle kohta, et Karmen Bruusi kui [Cali MMi ajal] alaealise seisukohtadega ei ole antud protsessis arvestatud?

Samal ajal sobisid EADSE-le hästi A, B ja C seisukohad süüdimõistmiseks ja ei sobinud Mehis Viru teiste õpilaste seisukohad (sest neid ei küsitudki). Küll aga avaldati need nende enda poolt hiljem meedias.

Vanemuurija Remo Perli seisukohad menetlusest (edastan nii, nagu need mulle saadeti):

Neid konflikte on hästi palju olnud. Ma ikkagi saan aru, kust need tuuled puhuvad, mitte siis astuda kuhugi auku sisse, mis on piltlikult öeldes kaevatud. Ma ikkagi julgen arvata, et mingi kogemus mul on ka ja ma ei lase ennast sellega ära rääkida.

Mis puudutab eetikat, siis me ei võrdle seda kohtumenetlusega, kus me lähme detailidesse. Spordis ei ole niimoodi. Meil ei ole ühtegi selliseid õigusi menetlemiseks, nagu on politseil.

Eetika puhul spordis me ei hinda siin mingit aegumist, me näitame ära lihtsalt need mustrid, mida on täheldatud. Me ei saa võistelda mingi kohtumenetlusega.

Kui teile tundub, et need süüdistused on solvavad, siis te lähete selle inimese [kes need tegi] vastu kohtusse või kuhu iganes ja siis on selle inimese asi, kuidas ta seda tõendab. See ei ole EKJLi ega ka praegult meie asi. Ju siis tema tõendab seda, kas see on õige või mitte.

Suheldes Karmen Bruusiga kui alaealise ohvriga, püüdis Perli talle enda loodud narratiivi peale suruda treeneri ebatervest perekonnast (millest Karmen Bruus justkui peaks teadma) ja rõhudes, justkui teaks sportlane rohkem, kui välja näitab, ja soovitades tungivalt ka neile asjadele mõelda.

EADSE enda välja töötatud käitumisjuhend näeb ette:
Ära sea lapse ütlusi kahtluse alla: see võib takistada last tõeseid ütlusi andmast, pannes ta arvama, et keegi teda nagunii ei usu.
Väldi toimepanija halvustamist lapse ees – see võib olla isik, kellest laps tõeliselt hoolib.
Kuigi väärkohtlemine tuleb hukka mõista, võib lapse ees tema lähedase halvustamine väärkohtlemise mõju veelgi süvendada.
Ole teadlik, et lapse ütlustes kahtleva või süüdistava käitumise, hoiakute või väljaütlemistega võidakse põhjustada taasohvristamist kannatanule ning tema perele, samuti kannatanu treeningukaaslastele.

Kas ülalmainitule tuginedes on kellelgi üldse võimalus õiglasele menetlusele? Kui EKJL või EADSE saab avalduse, siis neil ei ole kohustust kontrollida selle tõepärasust. Küsides teise poole arvamust, seda ignoreeritakse, kui see ei vasta süüdimõistvale narratiivile.

Huvitav oleks teada, kui mitmes sellises kaasuses on EADSE süüdistatava oma menetlusele tuginedes õigeks mõistnud. Ma arvan, et see number on null.

Lisaks on EADSE pigistanud silma kinni nii EKJLi juhtide poolt Karmen Bruusile alkoholi pakkumise kui ka tema kahel välisvõistlusel võõra täiskasvanuga ühte tuppa majutamise osas (millele juhtis Karmen Bruus tähelepanu oma kirjalikes selgitustes). Mõlemad on tõsised rikkumised nende enda koostatud väärkohtlemise juhendi alusel:

«Näited võimalikest kokkulepetest: treeneril ja muul spordipersonalil on keelatud tarvitada alkoholi koos sportlastega (väljasõidud, võistlused, laagrid jm); alaealist sportlast ei majutata treeneri või muu spordipersonaliga ühte tuppa; ...»

EADSE osales Mehis Viru kaasuses nii menetleja kui ka distsiplinaarkomisjonis kohtumõistja rollis. Pärismaailmas peaks eksisteerima võimude lahusus.  

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus on EOK poolt avalikes huvides ning heategevuslikel eesmärkidel asutatud eraõiguslik juriidiline isik. EADSE juht Henn Vallimäe on ka EKJLi distsiplinaarkomisjoni liige. Sirje Lippe on sama komisjoni esimees. Erich Teigamägi on EOK asepresident.

*

[Treener] Heiko Väädi selgitused meediale on naeruväärsed. Iga koolitus väärkohtlemise osas ütleb selgelt, et isik, kes seda märkab, peab koheselt sekkuma. Väät oleks saanud aru pärida nii Bruusilt kui ka Virult. Samuti Nazarov ja Kaukis.

Aga kuidas sai Väät üldse midagi näha? Koondise juhina (vastavalt koondise juhi juhendile) on tal kohustus olla staadionil koos esimese sportlasega ja lahkuda koos viimasega.

Väät vastutab isiklikult ka Karmen Bruusi majutamise eest võõra täiskasvanuga ühte voodisse Pariisi vahemaandumise ajal. Samuti nagu Kristel Berendsen vastutas selle eest Oregoni MMi ajal. Mõlemad on rikkunud EADSE juhendit.

EADSE juhendist: «Näited võimalikest kokkulepetest: treeneril ja muul spordipersonalil on keelatud tarvitada alkoholi koos sportlastega (väljasõidud,
 võistlused, laagrid jm); alaealist sportlast ei majutata treeneri või muu spordipersonaliga ühte tuppa; ...»

Vastavalt EKJLi kodulehel väljatoodud (noorte)koondise juhi ülesannetele peab koondise juht «lahendama kohapeal koondislaste majutuse- ja vajadusel transpordiküsimused ning omab infot koondislaste hotellitubade jaotuse üle». Vastutus selle juhtumi eest on Väädil.

Miks ei ole EKJL ja EADSE neid juhtumeid uurinud, kui need olid selgelt välja toodud Karmen Bruusi kirjalikes selgitustes? Mehis Viru karistati viidates just sellele samale EADSE juhendile.

Kas tänutäheks EKJLile lojaalne olemise eest sai Väät EKJLi soovitusel Euroopa kergejõustikuliidu treeneri auhinna 2022. aasta sügisel?

*

Miks ei uuri Mehis Viru käitumist politsei ega ka prokuratuur? Sest ta ei ole rikkunud ühtegi Eesti Vabariigi seadust, olgugi et EADSE ja EKJLi esindajad proovivad oma segaste selgitustega meedias jätta teist muljet.

A, B ja C olid kõik täisealised, kui väidetavad juhtumid aset leidsid. Karmen Bruus on kinnitanud, et tema ja tema treeneri Mehis Viru suhetes ei ole olnud midagi, mille pärast tema või treener peaksid häbenema. Jabur on väide, et Karmen Bruus ei saa aru, et teda väärkoheldakse.

C valeütlus on täpselt selline, mille pärast ei alustata kriminaaluurimist. Uurimine tähendaks, et C peaks oma ütlusi tõestama. Distsiplinaarkomisjon määras Mehis Virule maksimumkaristuse kõigi väidetavate tegude eest. Siin heideti ette ainult samal ajal abielus olemist. Miks?

*

A ja B väidetavad juhtumid on tänaseks juba üle kümne aasta vanad (mõlemad olid täisealised sellel ajal). Oletame, et need süüdistused vastavad tõele, siis:

safeguarding reeglid, mida Mehis Virule ette heidetakse ning hetkel jõuga rakendatakse üldise treeneri eetikakoodeksi alla, töötati välja aastaid hiljem.

Mehis Viru sai oma esimese treenerikutse (kus defineeriti ka treenerite eetikakoodeks esimest korda) jaanuaris 2006 (vastavalt kutsekoda.ee andmetele). Selleks ajaks oli A juba treeninggrupist lahkunud. Seal defineeriti treenerite eetikat järgmiselt:

Treenerid peavad austama põhilisi inimõigusi, mis on võrdsed õigused igaühele, ilma diskrimineerimiseta soolise, rassilise, nahavärvi, keelelise, religiooni, poliitika, rahvusliku või sotsiaalse eripära, rahvusvähemuse või millegi muu alusel.

Treenerid peavad austama iga indiviidi väärikust ja tunnistama nende panust. Nad peavad kindlustama, et ümbritsev keskkond oleks ohutu ja vajadustele vastav. See vastavus võtab arvesse sportlase vanust, küpsust ja oskuste taset. See on eriti tähtis noorte ja vähese ettevalmistusega sportlaste puhul.

Võrreldes neid punkte distsiplinaarkomisjoni otsusega, ei ole Mehis Viru kumbagi neist rikkunud A ja B puhul. Eetikakoodeks, millele viidatakse distsiplinaarkomisjoni otsuses, kehtib selles sõnastuses alates 2014. aastast – ajast, mil A ega ka B ei olnud enam Mehis Viru treeninggrupis. Väärikuse austamist on antud juhul komisjon meelevaldselt enda kasuks tõlgendanud.

*

A ja B osas on antud kaasuses selgelt segamini aetud treeneri nõudlik käitumine sportlase suhtes tippspordis ning ahistamine ja väärkohtlemine, mida menetluses jõuliselt narratiivi surutakse.

Treener pühendub, et saavutada parim tulemus – treener ahistab.

Treener nõuab distsipliini – füüsiline ja vaimne ahistamine, seksuaalse alatooniga käitumine.

Treener püüab sportlasele piltlikult midagi selgeks teha – seksuaalse alatooniga käitumine.

Treener arutab sportlasega kahekesi olles tulevikuplaane ja eesmärke – seksuaalse alatooniga käitumine ja ahistamine.

Treener kingib sportlasele motiveeriva meene – ahistav ja seksuaalse alatooniga käitumine.

Sportlane on armunud treenerisse, treener ei vasta samaga – treener ahistab ja väärkohtleb.

Treener ei pühendu samal määral, kui sportlane enam ei pühendu – treener on sportlase hooletusse jätnud, vaimne ja füüsiline ahistamine.

Treener ütleb, et ei treeni sportlast enam – väärkohtlemine.

Sportlane vigastab end järgmise treeneri juures – eelmine treener on süüdi üleforsseerimises.

Sportlane tunneb aastaid hiljem, et pidi liiga palju pingutama – ahistamine.

Treener koostöös sportlasega keskendub maailmameistrivõistlustel olles kuldmedali võitmisele – treener ahistab sportlast vaimselt ja füüsiliselt (kolmandate osapoolte arvates).

Treeneri ja sportlase vahel ei ole lepingut, mis hoiaks sportlast treeneri juures. Sportlane võib lahkuda, millal iganes ta seda soovib. Treener annab 30+ aastat endast kõik, et sportlastel oleks võimalik saavutada maksimum.

Treener saab selle eest väidetavalt vähem kui 400 eurot kuus palka.

Kas treeneritöö risk ja tulusus on ikka tasakaalus? Siin on ka põhjus, miks uusi treenereid peale ei kasva. Ma ei imestaks, kui selle kaasuse tulemusel 5–10 aasta pärast ei saavuta me kergejõustikus tiitlivõistlustelt ühtegi medalit.

Hüpoteetiline lugu ühest C-st – täiskasvanud naine, osav manipulaator:

C on aastaid edukas sportlane treeninggrupis.

C saab enamuse treeneri tähelepanust.

C-l on hea läbisaamine treeneriga ja omavahelised naljad ületavad vahel piiri. (Treener hiljem kahetseb seda.)

C kõrvale tekib uus talendikam sportlane.

C tunneb, justkui saaks keegi teine rohkem tähelepanu.

C saadab kaks anonüümkirja talendikama sportlase vanematele, proovides sportlase ja treeneri vahele kiilu lüüa.

C proovib manipuleerida treeneri abikaasaga, et see samuti aitaks lüüa kiilu treeneri ja talendikama sportlase vahele.

C tunneb end talendikama sportlase varjus olevat ja see tekitab temas ängi.

C käitumine tekitab treeninggrupis negatiivse õhustiku.

Treener otsustab C-ga koostöö lõpetada, aga aitab C-d siiski edasi treeningplaanidega, kuni C endale uue treeneri leiab.

C silmis on tal tekkinud treeneriga konflikt.

C on solvunud ja täis naiselikku viha.

Inimestele, kes püüavad C-d aidata tema järgmiste sammudega, kinnitab ta, et treener on tark ja hea ning ta ei taha treenerile halba.

Samuti kinnitab ta inimestele, kes püüavad C ja treeneri vahel tekkinud konflikti mõista ja lahendada, et midagi seksuaalset ei ole tema ja treeneri vahel kunagi olnud.

Samal arvamusel on ka C-ga samal ajal treeninggrupis treeninud meessportlane.

C otsustab, et temaga on ülekohtuselt käitutud ja näeb võimalust treenerile kättemaksmiseks.

C-d toetab kättemaksu väljatöötamisel liidus töötav sõbranna.

C fabritseerib süüdistused korduvatest seksuaalvahekordadest ning kohatutest ja seksuaalsetest puudutustest.

C loodab anonüümsusele, mida liit talle lubas. C tunneb end oma valedega puutumatuna.

C süüdistused sobivad ideaalselt narratiivi, mida liit treeneri vastu kokku paneb.

C süüdistustel saab olema oluline kaal treenerile tähtajatu keelu määramisel ja treeneri avalikul mustamisel.

C-l on terve see aeg elukaaslane, kes arvatavasti ei tea midagi C tegudest.

C ei tea, et treener on valmis nende valesüüdistuste vastu kohtusse minema. C nimi saab avalikuks ning kohtus peab C tõestama oma väiteid. Kehtib süütuse presumptsioon, mis ei ole kordagi kehtinud liidu poolt treeneri vastu suunatud protsessis.

Kui C ei suuda kohtus süüdistusi tõestada otseste tõenditega, saab C karistada valeütluste andmise eest. Liidu eeskiri näeb valesüüdistuste eest ette sama karistust, nagu rakendati treenerile.

Mida peaks C antud olukorras tegema?

Liiduga koos menetlust läbi viinud organisatsiooni on väidetavalt teavitatud, et C andis valeütluse.

Foto 1: U20 MMil kõrgushüppes kuldmedali võitnud Karmen Bruus ja kolmikhüppes pronksmedali saanud Viktor Morozov saabuvad 9. augustil 2022 Tallinna lennujaama. Vasakul treener Mehis Viru. Foto autor: Eero Vabamägi, Postimees/Scanpix
Foto 2: Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi 15. veebruaril Eesti kergejõustikuliidu pressikonverentsil, kus tegi teatavaks juhatuse otsuse määrata kergejõustikutreener Mehis Virule kergejõustikus tähtajatu tegutsemise keeld. Foto autor: Tairo Lutter, Postimees/Scanpix
Foto 3: Mehis Viru ja karmen Bruus mullu 10. veebruaril Tartus Martin Kutmani mälestusvõistlustel TÜ spordihoones. Foto autor: Margus Ansu, Postimees/Scanpix
Foto 4: Suhtekorraldaja Andreas Kaju. Foto autor: Remo Tõnismäe, Postimees/Scanpix
Foto 5: Kergejõustiku EM 2022 Münchenis. Võistlusnumbrid said kätte Gedly Tugi ja Karmen Bruus. Paremal EKJLi juht Erich Teigamägi. Foto autor: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix
Foto 6: Eesti kergejõustiku GP-sarja 5. osavõistlus. Naiste 100 meetri jooks. Pildil vasakult Kristel Berendsen, Mirjam Liimask ja Ebe Reier. Foto autor: Lauri Kulpsuu, Postimees/Scanpix
Foto 7: EADSE juht Henn Vallimäe 2019. aasta veebruaris saates «Otse Postimehest». Foto autor: Konstantin Sednev, Postimees/Scanpix
Foto 8: Treener Heiko Väät 2008. aasta detsembris Tallinna spordihallis koos Andrus Värnikuga. Foto autor: Toomas Huik, Postimees/Scanpix
Foto 9: Karmen Bruus eelmisel nädalal Istanbulis Euroopa sisemeistrivõistlustel kõrgushüppe kvalifikatsioonivõistlusel. Foto autor: Tairo Lutter, Postimees/Scanpix
Foto 10: Kergejõustiku Kuldliiga 2008. aasta veebruaris TÜ spordihoones. Naiste 60 meetri tõkkejooks. Pildil vasakult Mirjam Liimask ja Jekaterina Shtepa. Foto autor: Margus Ansu, Postimees/Scanpix
Foto 11: Mehis Viru 2014. aasta detsembris. Foto autor: Kristjan Teedema, Postimees/Scanpix
Foto 12: Mehis Viru mullu suvel Müncheniis kergejõustiku EM-il Pildil paremal 400 meetri tõkkejooksja Marielle Kleemeier. Foto autor: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

51 Kommentaarid:

At 12:10, Anonymous Anonüümne said...

Treeneri ja sportlase vahel ei ole lepingut, mis hoiaks sportlast treeneri juures. Sportlane võib lahkuda, millal iganes ta seda soovib. Treener annab 30+ aastat endast kõik, et sportlastel oleks võimalik saavutada maksimum.

Treener saab selle eest väidetavalt vähem kui 400 eurot kuus palka.


Mirjam Liimask 2007. a. intervjuus treeneri vahetuse "lihtsusest":

"•• Aasta aega oled sa püüdnud Tartu Kalevist minna Tartu ülikooli akadeemilisse spordiklubisse (TÜ ASK). Kas see saaga leidis lõpuks lahenduse?

Lõpuks tõesti kergejõustikuliit leidis, et see, mida Tartu Kalev teeb, ei ole normaalne. Olukord oli naljakas, mulle tundus, et see oli puhas jonn, miks mind ära ei lastud. Käisin isiklikult Andres Nirgiga rääkimas, andsin avalduse ja saatsin tähitud kirjana avalduse, et soovin klubist lahkuda.

Nirk ütles, et Tartu treenerite nõukogul räägib ta ka teistele, sain aru, et probleeme ei ole ja ta helistab mulle. Aga minuga pole senini ühendust võetud. Keegi ei öelnud, miks mind ei lubatud ja kinni hoiti.

•• Avalduse sa viisid kevadel?

Jah, kevadel ja veel kaks korda – isiklikult ja tähitud kirjana.

•• Sa ei olnud mingile lepingule alla kirjutanud, et sind sai kinni hoida?

Ei, mingile paberile ma ei ole alla kirjutanud. Kasvasin nende klubis üles. Naljakas oli ka see, et kui suvel olin individuaalsportlane, siis polnud kellelgi midagi selle vastu. Kui aga TÜ ASK-i valisin, hakkas jama pihta."

https://sport.delfi.ee/artikkel/51074541/epl-i-arhiivist-mirjam-liimask-ma-ei-suutnud-taluda-kuidas-perekond-viru-mu-elu-kontrollis

PS. 400.- on vähe raha, aga see on kehv õigustus väärkohtlemisele.

 
At 12:47, Anonymous Anonüümne said...

Kompra tuleb vägisi avalikuks

 
At 14:41, Anonymous Anonüümne said...

Cleemeier?

 
At 16:26, Anonymous Anonüümne said...

Kas siis Priit Lehismets on aastaid lihtsalt valetanud selle kohta, kuidas Mehis Mirjamit voodisse meelitada üritas ja nende suhet lõhki ajada? Kahtlen väga. Las Viru räägib Priidule, kuidas tahtis minna Mirjamiga "treeninglaagrisse" Egiptusesse ja vahetult enne minekut sai õpilane teada, et ööbimine on ette nähtu ühes toas... Kusjuures isegi Mirjam ei olnud esimene. Tore on siin lugeda Pulleritsu väga tasakaalustatud kajastusi, kus sõna saavad anonüümsed allikad ja käib viimsegi kompra ja sopa välja kraamimine.

 
At 16:41, Anonymous Anonüümne said...

Kui ma õigesti aru saan, siis see anonüümne allikas (ilmselt Jaanus Kriisk, kes Teigamägi südamest vihkab) isegi ei ürita eitada, et MV ajas A, B ja Cga asja. Ja MV kohta on Kriisk öelnud, et suhet ei olnud, vähemalt veel mitte seksuaalset... Ja need on siis meie konservatiivid.

 
At 17:00, Anonymous Anonüümne said...

Kõik on jah tore, aga paraku on MV ise teatud seltskonnas praalinud, kuidas on C-d pannud ja korduvalt...

 
At 17:02, Anonymous Anonüümne said...

.."tasakaalustatud" ikka sellises kirjapildis.. Pullerits üritab kivist vett välja pigistada, aga see ei muuda ju asja olemust: treener on ületanud talle antud suhtlemise/läheduse piirmäärad. Uurimine algatati pool aastat tagasi. Miks tulemustega nõus ei olda, ongi ju kohtulahendi teema, mitte mingite anonüümsete kaitsekõnede üles haipimine jms.

 
At 20:06, Anonymous Anonüümne said...

Tänaste päevateemade valguses oli see kirjatükk justkui spordimaailma ekre sõnavõtt. Sama sirgjoonselised nagu on EKRE juhtoinad võiks ka olla MV. Anda kohtusse menetleda - kuni riigkohtuni välja vajadusel. Las siis kohus otsustab kas olid liba isikukoodid või MV alusetu
laimukampaania. Mille tagajärjel saavad kõik mehed võimu juurde juurde tagasi kui kohus otsustab nende kasuks.

 
At 21:17, Anonymous Anonüümne said...

Vahepeal tahaks teada, et mis seis on? Kas hagi juba võtab ilmet või rõhk on 100% PP PR-l. Kaua seda plaati siin kedratakse, kuu või nii nagu Kelgu puhul - igavesti?

 
At 21:23, Anonymous DJ Priit said...

Kui võimalik siis ketrab seda plaati kuni pensini välja, eesmärk võiks olla miljon klikki !

 
At 22:11, Anonymous Anonüümne said...

Ei maksa heituda, uued pervolood tulevad peale. MV kaasus vajub unustusse, mõni plika peab pikemat kauna, aga elu läheb edasi. Leiab ka MV uusi valdkondi, kus rakendust leida. See juhtub pigem varem kui hiljem.

 
At 22:21, Anonymous Anonüümne said...

Et siis Priit tõi vastu tahtmist ohvrid avalikkuse ette (pildid). See tuttav eetikaprofessor raudselt ruigab rõõmust. Hea case study materjal.

 
At 22:29, Anonymous Anonüümne said...

Vaene treener saab kõigest 400 eurot palka... Kuule, Priidik, tee palun natuke kogutööd, enne kui tuled avalikkuse ette oma PR-trikke tegema. Nii labaselt sa meid ei püüa.

"Omaette pingeallikaks oli rühmas rahateema, vastavalt kokkuleppele andis Leibak kõikidest talle määratud toetustest ja preemiatest poole treeneritele. Arvestades, et võite ja medaleid teenis tartlanna kõvasti, siis me räägime siinkohal rasvasest summast. "Siis tundus see normaalne," märgib Leibak, kes rühmast lahkudes avastas, et selline kokkulepe on üsna tavatu. "Mul olid nagu silmaklapid ees. Nad teevad sportlase eest kõik ette ja taha ära, keerates ta ümber sõrme – sa tunned end suure tänuvõlglasena."

Isegi mullu, kui Leibak asus Nazarovi käe all harjutama, küsis Mehis Viru talle ettenähtud rahast endale kuuekohalist summat. Sportlane ei pidanud sellist soovi põhjendatuks."

Nii Leibak kui ka Pintsaar teenisid A Le Coqilt miljon krooni. Pool sellest treenerile ehk 64 000 eurot. Pluss muud preemiad ja ka toetused.

 
At 22:33, Anonymous Anonüümne said...

Igav. Rohkem selline vahukloppimine vanaks läinud loost. Postitus on liiga pikk ja lohisev. Poole peale lugesin ära, siis skrollisin diagonaalis lõpuni. Teravaid küsimusi polnud. Rohkem tundus kellegi mingi vana vimma väljaelamisena. Kui nüüd järgnevates lugudes mingit konkreetset litakat Pulleritsult ei tule on aeg võtta järgmine teema ning las kohus ise menetleb MV juhtumit.

 
At 22:44, Anonymous Anonüümne said...

Nõus, tõesti oli igav isegi skrollimine lõpuni oli kurnav tegevus.

 
At 22:45, Blogger Märt Roosna ja Meediapeegel said...

Hm... No ma võin ka anonüümselt allikaid mängu tuua. Täna rääkisin (ütleme kaks tundi tagasi) ühe Eesti oma spordiala absoluutse tipptegijaga (mitte kergejõustiklane). Ta ütles, et ei ole vähimatki kahtlust, et Virul ja ta 17aastasel õpilasel siiski oli (ja ilmselt jätkuvalt on) suhe. Tema kuulis seda väga lähedasest allikast, kahtluseks põhjust ei ole. Viimastel nädalatel olen suhelnud 24 inimesega (jah, lugesin kokku) ja pole sattunud veel mitte ühegi otsa, kes poleks midagi kuulnud ega oskaks mingit infot anda.

Ma keeldun uskumast, et Priit Pullerits on üritanud leida ebaeetilise käitumise kohta infot ja pole seda lihtsalt leidnud. See on absoluutselt võimatu. Seega jääb küsimus: miks Priit Pullerits ei ole üritanud väärkohtlemise osas infot otsida?

Ikka kõike head,

wagnerlane Märt Roosna

 
At 23:34, Anonymous Anonüümne said...

Ainuke oluline asi, mis nii siit kui ka varasematest materjalidest välja tuleb, on see, et MV saatis naissportlastele nilbeid sõnumeid. See on fakt. Ja sellest piisab, et teha otsus, et ta ei sobi ametisse. Viru on seda sisuliselt ise tunnistanud.

 
At 08:10, Blogger Priit Pullerits said...

Palun nähke laiemat pilti. See, miks ma antud teemaga tegelen, on tingitud sellest, mille võtsin kokku eelmisel nädalal Postimehe veebis ilmunud kolumnis:

https://arvamus.postimees.ee/7724219/priit-pullerits-kergejoustikuliit-oonestab-mehis-viru-kohta-tehtud-otsusega-iseennast

Lühidalt: EKJLi otsuse põhiosa, mis keskendub suhtlusele Karmen Bruusiga, näitab, kui võrrelda asjaosalistega tehtud intervjuudega, et see osa on kokku klopsitud enamikku fakte eirates ning teisi tõsiasju meelevaldselt, st eksitavalt ja kallutatult serveerides, ning kui otsuse põhiosa nii kergesti kokku kukub, siis ainult naiivik saab uskuda, et ülejäänud osa otsusest on aus ja klaar nagu prillikivi ja et seal pole kasutatud samasuguseid võtteid, nagu otsuse põhiosas.

Kui Leibak tegi leppe, et annab pool rahast Virule, ja nüüd tagantjärele seda kahetseb, siis on tal küll süüdistada ainult iseennast. See on kahe osapoole vaheline asi, kuidas nad kokku lepivad. Võinuks leppida ka nii, et treener saab 75% ja treenitav 25%. Juristid siin küllap täpsustavad, aga kas pole nii, et suusõnalised lepped on ka teatud tingimustel võrdsustatud kirjalikega? Kui nii, siis on siin tegevusruumi advokaatidele vaidlemaks, kas Leibak on leppest taganenud ja Virule võlgu või mitte. Küll on aga selle aspekti mängu toomise puhul näha, et siin aetakse segamini ühte patta kõikvõimalikud asjad, mis Viruga seotud, peaasi, et saaks tuld tema peal hoida - ka sellest kirjutasin oma eelviidatud kolumnis. Ümberöeldult: Leibaku väidetaval rahavaidlusel ei ole Viru käimasoleva kaasusega mingit pistmist erinevalt suhtlusest Bruusiga, mille tähtsust nüüd, kui see osa on kokku kukkunud, püüab Viru vastaspool meeleheitlikult kahandada, nt vt Peep Pahvi sõnavõtt viimases saates "Mehed ei nuta".

 
At 09:58, Anonymous Anonüümne said...

Küllap EKJL otsuse vaidlustamisel tuuakse välja ka rahalised suhted, kui palju sportlased MV-le võlgu on. See võib olla seotud mõnede või paljude väärtegudega, aga ei pruugi olla. Ahistaja ahistab sõltumata rahasummadest. See võib näidata aga vastupidist Pulleritsu kokkuklopsitud oletusega, et MV juurest on vajadusel lihtne lahkuda teise treeneri ja klubi juurde. Ei ole, rahalised suhted takistavad.

 
At 15:53, Anonymous Anonüümne said...

Meie usaldasime alati Priitu aga faktid lähevad kangesti vastupidi suunas.

 
At 16:23, Anonymous Anonüümne said...

Tundub et kidura lepavõsa kohal kõrguva mastimänni juured on kõvasti pehkinud.

 
At 17:34, Anonymous Haardega spetsialist said...

Viimased nädalad on jätkuvalt väga selgelt välja toonud, et siinne kogukond on teravaid ja vaheda mõtlemisega võhmamehi täis. Puhas rõõm on seda tähele panna ja jätkakem üheskoos edasi mädapaisete avamise ja valejalgade paljastamisega.
Pandre kui mastimänni võidukal juhatamisel muidugi. Ja pole need juured pehkinud ühti, teil on sihik täna paigast ära, 16:23, aga üldiselt olete ka teravama poole esindajana silma paistnud.

 
At 19:01, Anonymous Anonüümne said...

Kui PP usub tõesti MV süütust, siis ta peab kõik süüdistajad ette võtma ja nendega teravad küsitlused tegema, mitte sellist huinamuinat siin juba pikemat aega ajama.

 
At 19:53, Anonymous Anonüümne said...

to 19:01
Süü tuleb tõestada, Teigamägi & Co seda teinud pole

 
At 21:05, Anonymous Anonüümne said...

To 19.01. No 500-leheküljelise toimikuga tutvunud juhatuse liikmed leidsid, et süü on tõestatud. Ja me räägime siin ebaeetilisest käitumisest, mitte kriminaalkuriteost. Aga jah, ma olen ka seda meelt, et PP võiks nüüd munad üles leida ja võtta näiteks juhatusse kuuluval Gerd Kanteril kratist kinni ja küsida: miks sa lasid end sellesse suurde vandenõusse meelitada?

Kas Priit julgeb?

 
At 21:56, Anonymous Anonüümne said...

19.01 ma ei räägi süü tõestamisest. vaid süüdistajate pihtide vahele võtmisest- vbl selgub midagi rohkemat. praegu ainult ühepoolne objektiivne ajakirjandus siin :)

 
At 22:14, Anonymous Anonüümne said...

See vajab tõesti uurimist miks 24 inimest ajavad wagnerlane Roosnale udujuttu MV ja ta õpilaste kohta? Mis on nende motiivid? Miks nad tahavad MV-le halba?

 
At 09:30, Anonymous Anonüümne said...

22:14 See, et 24 inimest ajas Roosnale miskit juttu, on ju kõigest Roosna poolne väide. Ta oleks võinud sinna "1400 inimest" ka kirjutada. Senikaua, kuni EKJLi juhi sõpruskond ei suuda reaalseid fakte avalikkuse ette tuua (anonüümsed saunajutud pole faktid), ei saa ka Mehis Viru suhtes lõplike otsuseid teha.

 
At 16:36, Anonymous Anonüümne said...

Mehis Viru alustas võitlust, aga kohus ei võtnud teda jutule.

"Ühtlasi palus Viru kohtul rakendada enda puhul esialgset õiguskaitset:

- peatada koheselt talle kehtestatud treenerina tegutsemise keeld, võimaldades tal sportlasi edasi treenida.

- kohustada EKJLi kustutama oma veebiküljelt Viru kohta tehtud distsiplinaarkomisjoni otsus.

- keelata EKJLil Viru juhtumi avaliku kommenteerimine.

Lisaks soovis Viru, et halduskohus hakkaks tema kaebust lahendama kinnises kohtumenetluses."

https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120154556/mehis-viru-alustas-voitlust-aga-kohus-ei-votnud-teda-jutule

Kas Padre lõpetab kaasuse kommenteerimise vastavalt MV soovile?

 
At 16:43, Anonymous Anonüümne said...

Padre paneb õiguse maksma.

 
At 17:51, Anonymous Anonüümne said...

Kohtu käitumine on arusaamatu. Pullerits on oma artiklites selgelt näidanud, et kogu süüdistus oli alusetu. Miks kohus jättis teravad küsimused küsimata?

 
At 18:55, Anonymous Anonüümne said...

Ärge segage ja mölisege siin! Priidul on praegu tähtsamatki teha, ta otsib EKRE varastatud e-hääli taga parasjagu, neil oli terve ports, aga... ukradina blät! Kohus võib kukele käia, küll Priit selle otsuse hiljem pilbasteks tulistab.

 
At 20:05, Blogger Priit Pullerits said...

...Ma saan aru küll, et kõik vaatavad minu otsa, aga ka mina ei ole üliinimene. Ka minu võimetel on piirid, nii uskumatu, kui see mõnele võib tunduda. Aga mul on olemas metoodiline strateegia, kuidas siin edasi minna. Ja edasi minna saab, sest nagu näha on, siis ega wagnerlastel enam laskemoona ole, sahmivad kaootiliselt siia-sinna. Kuid mul on meilboks täis tunnistajate ütlusi, mis, ülla-ülla, ei lähe kuidagi kokku sellega, mis EKJLi distsiplinaarkomisjon on kirja pannud.

Aga lähme läbimõeldult edasi. Täna eksitas rajalt ühe teise tuntud MTÜ kohta saabunud kompra, mis ei ole sugugi väiksem pomm kui see, mille lõhkas EKJL (sealt tuli küll pigem paksu suitsu). Aga asi on veel sordiini alla, sest selle lõhkamisel oleks poliitilised tagajärjed. Väga tõenäoliselt viiks see selleni, et Kaja Kallas peaks hülgama koalitsiooniläbirääkimised Eesti200ga, sest šrapnellikillud, mis selle pommiga kaasa tuleks, halvaks loodava koalitsiooni juba enne, kui see kokku on saadud. Täna tegin taustatööd, uurisin allikailt, kes mida teab (jah, kasutades ära teatud sidemeid) ja kuidas asjalood on. Sain kinnituse, et asjalood on konkreetsed ja asjad liiguvad, arupäringud on esitatud. Märksõnad on korruptsioon ja "galojan". Muidugi peab alati sellistel puhkudel arvestama võimalusega, et pomm osutub ka nüüd suitsupommiks, seetõttu ma siin midagi ennatlikult välja hõikama ei hakkagi. Kuid usutavasti saite kinnitust, et I mean business, real business.

 
At 21:01, Anonymous Anonüümne said...

E200 komprat ootaks kiireminigi kui toimetuse poolt heaks kiidetud, see avaks võimukõnelustel uuesti tee Isamaale, uuesti Seedrile. Uuesti kingmaker.

 
At 22:24, Anonymous Anonüümne said...

Ohjad on kindlalt Pulleritsu käes. Tema määrab kursi. Kogukond kiidab, toetab ja sõidab rõõmsal meelel Padre juhtimisel kaasa.

 
At 23:01, Anonymous Anonüümne said...

Kogukond kiidab jah.

 
At 08:38, Anonymous Anonüümne said...

Kogu see Viru keiss oli suitsupomm, pettemanööver, et Padre tähelepanu valimistelt eemale juhtida. Ja see töötas! Meil on gigaliberaalne riigikogu ja kõik on läbi!

 
At 10:00, Anonymous Anonüümne said...

Läbi on ekre kapihomodel ja lamemaalastel. Eesti rahvas õitseb ja õilmitseb.

 
At 12:10, Anonymous Anonüümne said...

Millal kompra ilmub ja kas see on ikka kange kraam mida saab pikalt nautida? Väike leke siia kuluks juba ammu ära. Nälg on kõva. Pann kõrbeb. See vajab kiirelt õli, et kraam kinni ei kärssaks.

 
At 13:12, Anonymous Anonüümne said...

Seniks kui uued märksõnad ilmuvad, kasulikku lugemist. Ka mujal juhtub kui Tartu Kalevis.

https://sport.postimees.ee/7728671/treener-keelas-tippsportlasel-seksida

 
At 14:40, Anonymous Anonüümne said...

https://www.ohtuleht.ee/1081192/taiesti-vastuvoetamatu-spordiliidud-kuidas-ennetada-juhtumeid-kus-treeneritel-on-vaikival-kaasteadmisel-ebasobivad-suhted-sportlastega

Need kõik kiidavad takka, paistab, et Padre avastatud infoaukudega ei ole tutvutud... Padre peab ikka sekkuma, muidu kallutatakse see asi soovimatus suunas.

 
At 18:42, Anonymous Anonüümne said...

MK etapil esineb muusikaline kollektiiv, mille lood räägivad nii legaalsete kui illegaalsete mõnuainete tarvitamisest ning on lisaks konservatiivsele maitsele vulgaarsed. Mina sellist MK etappi ei toeta. Muusikaline kollektiiv võib teha, mida iganes soovib, aga lihtsalt sellisele kogupereüritusele ei ole nagu sobilik.

 
At 19:00, Blogger Priit Pullerits said...

12:10 ja teised ka, tšekkasin teemat peaprokuröriga, ta ka asjaga kursis.

 
At 19:50, Anonymous Anonüümne said...

Kas Kanter juba käis PP-le pihtimas, mis nipiga ta MV vastu otsustama sunniti, kui treener on tegelikult puhas kui prillikivi.

 
At 06:03, Anonymous Anonüümne said...

19:00, kuna jesti dvesti on nüüd ühes paadis refiga, siis kuulas peaproks su küll ära, aga leitakse, et (krim)asja alustamiseks puudub alus.

 
At 07:34, Anonymous Anonüümne said...

Sellega on kursis vähemalt nädal aega hulk meediainimesi ilmselt kõikides suurtes meediaorganisatsioonides. Olen üllatunud, et Priidu lauale jõudis see sel nädalal? Miks? Sest ilmselt Priidul oleks ausameelsust olnud teha asi avalikuks ENNE valimisi. See oleks mõjutanud valimistulemusi üsna palju! Minult on saanud raha ainult ARMEE ja TUTTAVAD, see, millest räägib Priit, on tõenäoliselt jäemäe veepealne osa. Loodetavasti on antud juhtumist laiemat kasu ja avab tulevikus rohkem, mida tehakse Eesti kui Euroopa maksumaksjate raha eest emmteeüütamise kaudu nt Ida-Aafrikas. Ilmselt on Henn Põlluaasa kingitud kits seal teinud märkimisväärselt rohkem kasu kui mõni organisatsioon, mille töötajate raske töö hulka arengumaade abistamisel kuuluvad lennureisid Prantsusmaale ja Itaaliasse, kus siis heades hotellides peetakse konverentse, koosolekuid ikka heade veinide ja nende maade kulinaarsete saavutuste saatel.

 
At 13:07, Anonymous Anonüümne said...

Kui kits läks kulinaarsete saavutuste propageerimiseks siis väga kauaks sellest kasu ei olnud..

 
At 17:09, Anonymous Anonüümne said...

Pikk jutt, s.tt jutt.

 
At 15:17, Anonymous Anonüümne said...

Treeneril pole aega teatud seltskondade jaoks, kus kekutada. Ära mõtle välja!

 
At 15:26, Anonymous Anonüümne said...

Kas Märt Roosna ja Tserbikese aastate tagused artiklid olid tõesed? Ka siis maksti hästi!? Ajakirjanik peaks ikka kontrollima ja vastutama oma kirjutiste eest. Juba siis olex MV pidanud nad laimamise eest kohtusse kaebema

 
At 15:29, Anonymous Anonüümne said...

Juhatus sai 500 lk ainult 5 lk kokkuvõtte, kus olid ainult süüdistused.

 

Postita kommentaar

<< Esileht