kolmapäev, aprill 29, 2015

Pullerits: Kuidas selgitada enda tegelikud lihasvõimed?

Ja te arvate, et tunnete ning tunnetate ennast? Ütlen otse: ärge olge endast liiga heal arvamusel.

Selleks, et endast paremini sotti saada, saage kokku kahe inimesega. Üks neist on Kersti Toots. Teine on Toomas Proovel.

Ei, mitte see Kersti Toots, kes seltskonnaajakirjanduses kekutab (ei tea küll, millega...). Räägin füsioterapeut Kersti Tootsist, kes töötab Tamme Tervisekeskuses. Ja Proovelit te muidugi teate: ta tuli 15 aastat tagasi kreeka-rooma maadluses üliõpilaste maailmameistriks, sai Sydney olümpial 9. ja 2001. aasta EM-il 4. koha.

Nad selgitasid välja, mida on mu lihaskond võrreldes teiste minusuguste ja -vanustega väärt ning kas mu lihaskond on tasakaalus. See käis lihtsalt: mul tuli astuda Back-Checki nimelise agregaadi «kruustangide» vahele (fotol ülal paremal) ning teha spetsiifiliste lihastega (kõht, selg, turi, rind, mõlemad küljed) maksimumpingutust, hambad ristis (fotol vasakul), iga lihasgrupiga kolm kümnesekundilist seeriat. Arvuti registreeris «kruustangidele» osutatud surve ning töötles seejärel andmed kõnekaks.

Mis selgus?

Ilmnes, et mu seljalihased on ligi viiendiku jagu tugevamad kui teistel endasugustel (rakendatud jõud 63 kg, testitute keskmine näitaja 52,6 kg), aga kõhulihaste osas suurt vahet pole (vastavalt 41 ja 40,4 kg). Minu seljalihaste jõud moodustab kõhulihaste jõust 154 protsenti, kuid soovitatav vahe on 130 protsenti. Siit koorub lihtne järeldus: rohkem tuleb treenida kõhulihaseid.

Enda näitajaid võrreldes tuli välja, et mu vasaku külje lihased on 15 protsenti nõrgemad kui parema külje lihased (rakendatud jõud vastavalt 54 ja 63 kg). Järeldus on ilmne: vasak pool on nõrgem ning vajab tugevdamist, et selg aja jooksul ühele poole kõveraks ei vajuks.

Kere ülemiste lihaste kohta selgitas surumise ja tõmbamise katse, et rinnalihased on märkimisväärselt nõrgemad kui ülemised seljalihased. Seega on nende lihasgruppide omavaheline tasakaal tugevasti paigast ära ning rinnalihaste arendamisega tuleks tublisti vaeva näha.

Rindkere ülemiste lihaste nii suur erinevus tuli üllatusena, sest olin sügisel ja talvel suusahooajaks valmistudes pannud rõhku just rinnalihaste tugevdamisele. Olin oma rinnalihaseid pidanud kehakaalu arvestades pigem tugevaks, ent katse näitas halastamatult, et enda subjektiivne arvamus ei maksa tuhkagi – see võib olla ääretult ekslik. Objektiivne test tõi esile, millised on lood rinnalihastega tegelikult. (Lohutuseks nii palju, et Proovel, 15 aasta tagune üliõpilaste maailmameister ja Sydney olümpia üheksas kreeka-rooma maadluses, tunnistas, et ka maadlejatel kipuvad rinnalihased võrreldes seljalihastega nõrgaks jääma.)

Kas ma oleksin seda kõike osanud aimata või tunnetada? Ei, sugugi mitte. Nüüd aga tean, kus on nõrgad kohad.

Teiseks näitab see test ning testi tulemuste siin avaldamine (fotod ülal paremal ja vasakul), et paranoia isiku- ja terviseandmete avaldamise üle tuleb ära lõpetada. Kas mu lihased muutuvad sellest nõrgemaks (või tugevamaks?), kui siin teada annan, milliseid tulemusi saavutasin? Muidugi mitte! Teisisõnu: terviseandmete kaitsmisega on ilmselgelt liiale mindud.

Minge nüüd ja mõõtke ka enda lihased üle ning andke siin uhkelt teada, milles te minust paremad ja võimekamad olete! (Tähelepanu: ärge unustage arvestamast sugu, vanust, kaalu, pikkust!) Teie subjektiivne arvmus, et teie näitajad võiks olla paremad, ei maksa tuhkagi. Subjektiivne arvamus, nagu testist välja tuli, on kohutavalt petlik. Soovitan tungivalt enesepettusega mitte tegelda.
******
A sandy jeep trail in Needles District, Canyonlands National Park, Utah. 28. aprill 2012. Pildistanud Priit Pullerits. (Suuremalt vaatamiseks klikkida pildile.)

Fotod 1-4: Priit Pullerits mõõtmas füsioterapeut Kersti Tootsi juhendamisel Tamme Tervisekeskuses Back-Checki agregaadiga oma lihaskonna tugevust. Fotode autor: Kristjan Teedema, Postimees/Scanpix
Foto 5: Priit Pulleritsu lihastesti tulemused arvutiekraanil. Foto autor: Kristjan Teedema, Postimees/Scanpix
Foto 6: Priit Pulleritsu lihastesti tulemuse. Ekraanitõmmis: Tamme Tervisekeskus

99 Kommentaarid:

At 12:35, Anonymous Tarmo said...

Nii mõnelgi selle blogi lugejal on Putini pildiga särk kapis oma aega ootamas. Loodame et varsti saab välja võtta.
http://sport.postimees.ee/3173315/venemaal-mangiv-usa-jaahokiass-kannab-putini-pildiga-sarki-ja-tahab-vene-kodanikuks-saada

 
At 13:04, Anonymous Anonüümne said...

Mul on pidev probleem t-särkidega, et nad ei kulu ära. Ära ka ei hakka viskama, siis kannangi tobedaid, ajast ja arust t-särke. Olen ma loll?

 
At 13:05, Anonymous Joel Zirel said...

Hei Priit,

Sinus ainet ja sind kuulatakse, äkki püstitad teema!
Oleks aeg teha asjakohane ettepanek LE muudatuseks, lubada jalgratturitel sõita maanteel kõrvuti või teha grupisõitu. Selline LE muudatus lahendaks igipõlise tüliõuna ja oleks osapooltele ühiselt mõistetav! Ratturid teevad seda trenni eesmärgil nagunii ja politsei seda kunagi otseselt keelama pole tulnud. Sooviks sõita seadusekuuleka kodanikuna ja elusana pere juurde tagasi jõuda.
Tervitades, Joel Zirel

 
At 14:37, Blogger Lauri Peil said...

Joel, selliseid ettepanekuid on tehtud, mina sain alljärgneva ametliku vastuse selle aasta alguses. see muidugi ei tähenda, et ei võiks uuesti proovida, eriti kui rohkem rattureid taotlusele taha saaks. UK-s on kõrvutisõitmine lubatud ja töötab väga ilusti, ei näe takistust miks ka siin ei võiks töötada. samas, lõppkokkuvõttes taandub ikkagi kõik ükseisega arvestamise peale ning seda juba seadusega ei sunni, see peab olema inimeses endas sees...


***
Selgitustaotlusest

Austatud härra Peil
Täname Teid pöördumise eest, milles tegite ettepaneku liiklusseaduse muutmiseks.
2011. aasta 1. juulil jõustunud liiklusseaduse välja töötamise töörühmas arutati jalgrataste liiklusreeglitega seonduvat, sh kaaluti jalgratastega kõrvuti sõitmise lubamist. Liiklusohutuse eksperdid siiski ei pooldanud jalgratturite kõrvuti sõitmise lubamist. Samas leidsid eksperdid, et kiiremalt liikuvate mootorsõidukite korral võib seda lubada. Liiklusseaduse kohaselt võivadki kaherattalised mopeedid ja mootorrattad sõidurajal liikuda kahes reas.
Möödasõiduteekonna pikkus omab tähendust neljast või enamast ratturist möödumisel. Möödudes kahest üksteise järel või kõrvuti sõitvast ratturist, see oluliselt ei erine. Küll aga on ratturite sõiduteel paiknemine ja neist möödumise ohutus seotud sõidutee laiusega ning sõidukiirustega.
50 km/h piirkiirusega linnatänaval, mis paikneb äärekivide vahel ning mille sõiduraja laius jääb enamasti piiresse 3,0-3,5 m, ei ole ka üksikust ratturist ohutult möödumine sama sõiduraja piires võimalik. Standardi EVS 843:2003 „Linnatänavad“ põhjal on vajalik liiklusruum sõiduauto möödumisel ratturist 3,55 m ning veoauto või bussi möödumisel ratturist 4,3 m. Seega peab mootorsõiduki juht ratturist ohutuks möödumiseks kasutama vastassuunavööndit ning põhimõtteliselt ei oma tähendust, kas ratturid paiknevad sõidurajal üksikult või paaris.
Teistsugune olukord tekib aga maanteel, kus projekteerimisnormide järgne sõidutee laius ja sellest tulenev sõiduraja laius koos kindlustatud peenraga võimaldab ohutut möödumist sõidutee paremas ääres paiknevatest üksteise järel sõitvatest ratturitest. Samas aga muutub olukord, kui jalgratturid sõidaksid kõrvuti. Viimasel juhul ei oleks ratturitest möödumine oma sõidurajalt väljumata võimalik. Kaherajaliste põhi- ja tugimaanteede sõiduraja laius koos kindlustatud peenraga moodustab 4,5 m, mis võimaldab mootorsõiduki juhil oma sõidurajalt väljumata mööduda üksikult sõitvast ratturist 1,5 m ohutu külgvahega. Ratturite kõrvuti paiknedes see enam võimalik ei oleks, põhjustades möödasõiduvajadusel suure liiklussagedusega teel täiendava liiklusohu nii sõidurajal paiknevale jalgratturile kui vastassuunast lähenevatele sõidukitele.
Teie poolt tehtud ettepaneku rakendamisel on oluline võtta arvesse ka asjaolu, milline on teedevõrgustik ning teedel esitatavad nõuded.
Seega, lähtuvalt eeltoodust ei ole Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pidanud mõistlikuks Teie poolt tehtud ettepanekut Eestis rakendada.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ain Tatter
osakonna juhataja
***

 
At 15:00, Anonymous Joel Zirel said...

Vastusest võib välja lugeda, et sõiduki kiiruse vähendamine möödumiseks ratturitest võib maanteedel tekitada täiendava ohu sõidukiga liikujatele. Sõidukites viibijad, kes on päriselus kaitstud kõikvõimaliku turvavarustusega võrreldes jalgratturiga keda kaitseb ainult kiiver? Just sõidukiiruse vähendamine õnnetuse ennetamiseks ongi kõige suurem probleem ja seadus seda otseselt ei nõuaga. Aga üritama peab ja selle eest Sulle suur tänu!!!

 
At 15:40, Anonymous Anonüümne said...

Pole vaja grupitada väljaspool velotuuri.

 
At 16:00, Anonymous Anonüümne said...

Üritasin ammu kah pudukaubandust ajada ja Putini pildiga särginäidist läände eksportida. Kahjuks ei leidnud ma ühtegi ostjat. Nüüd vedeleb teine ja ei tea mis teha. Muide muiste oli Revalis õudne aplaava kui Peeter I tuli külla ja siin polnud ühtegi ikooni temast. Suure hädaga leiti tsaari vanaisa pilt. http://www.ohtuleht.ee/480304/peeter-i-leidis-eestist-polved-millele-toetada-pea. Mõtlesin, et ega ta tühi ruumi võta ning panen ta kappi ära, ehk kunagi on kellegil võimalik seda Eesti päästmiseks kasutada.

 
At 16:07, Anonymous Anonüümne said...

28.04.2015 kella 07.55 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Pärnu maantee ja Kiisa tänava ristmikul, kus 39-aastane Andres juhtides sõiduautot Volkswagen Transporter peatus enne parempööret Pärnu maanteele ja kui juht alustas sõidukiga liikumist, sõitis ta otsa jalgratturile, 44-aastasele Andrusele. Jalgrattur toimetati SA PERH Mustamäe korpusesse.

 
At 17:14, Anonymous Anonüümne said...

Nii nagu Pacquaio taob vasakuga Mayweatheri nokauti, nii teeb Priit oma vaenlastele tuule alla. Ühe käega. Esmajoones autojuhtidele.

 
At 18:45, Anonymous Karvajalg Harku Vallast said...

Poisid käige ruttu seal masina peal ära, sest pärast minu käiku see masin enam ei tööta!
Priit, kas puuksu ka punnitamisega tuli? Kui ei, siis järelikult jäi veel varusse küll ja küll.

 
At 21:54, Anonymous Martin ja Artur, 2. kursus said...

Veelkord ratturi surnukssõitmise teema kohta.
Ajaloolase Pärtli analüüs - mille sõnaosavuses ei ole põhjust kahelda (elokvents ja ventrilogistika aga on kodanliku ajalooteaduse põhiinstrumendid - mille meisterlik valdamine Uppsala ja Oxfordi ülikoolides väljaõppe saanud ajalooteadlase puhul on ka loomulik) ja mis sisaldab mõningaid huvitavaid fakte ning mitmete üldinimlike eetikanormide (küll kõverpeegellikke) esitusi - ei suuda väljuda kodaliku ajalooteaduse formaal-subjektivistlikust metodoloogilisest paradigmast.
Muuhulgas ei suuda ajaloolane Pärtel mõista, et Rootsi ja Eesti käitumiskultuuride erinevus ei ole "juhuslike" ühiskondlike faktide kaootilise, seosetu kogumi avaldus, vaid neoimperialistliku kapitalismi ilming. Igasuguse ühiskondliku moraali määrab ühiskondlik-materiaalne baas, s.t tootmissuhted. Rootsi kui metropoli ja vormiliselt iseseisva, tegelikult aga majanduslikult Rootsi suhtes asumaa rollis oleva Eesti erinevad positsioonid rahvusvahelises tööjaotuses määravad ka kahel maal valitsevate ühiskondlike käitumisnormide erinevuse.
Klassipositsioonilt ei suuda olukorda hinnata ka ajakirjanik Pullerits. Jalgratturite perioodilise allaajamise üle juukseid katkuvale ajakirjanikule jääb tabamatuks, et parempoolne maailmavaade seisnebki nõrgemate allaajamises. Seda parempoolset ideoloogiat levitab ise Pullerits järjepidevalt Postimehes.

 
At 07:11, Anonymous Anonüümne said...

Taas suurepärane promootori tekstitoodang. Olete spordiärimasinale ustav kirjatsura!

 
At 11:53, Anonymous Anonüümne said...

Kas Pullerits laupäeval Vooremäel või pühapäeval Mulgimaal stardis?

 
At 13:13, Anonymous Jürgenson said...

Lõpuks on studiosus Martinus korraliku kommentaariga maha saanud - täpne, otsekohene ja siiras analüüs Pulleritsu krestomaatilise sissekande kohta. Seda ta on. Lasin minagi ennast ära petta parempoolse filosoofi Pärteli ja El Padre mesimagusa jutuveeretamise poolt. Martin osundab õieti, et näilise eestimeelsuse pealiskihi all peidab nonde meeste tekstis ennast elitaristlik konstruktivism ja revisjonism. Teatud puhkudel võib asjatundlik analüüs leida isegi märke ajaloo võltsimise katsetest. Tubli Martin! Ilma avameelse ja ausa lahkamiseta ei suuda me edasi minna oma hinge rookimise okkalisel teel. Aga edasi minema me peame.

 
At 14:16, Anonymous Anonüümne said...

Eesti Blogiauhinnad 2015

http://bestblog.ee/

 
At 14:22, Anonymous Anonüümne said...

Mingi pseudovõistlus. Me kõik teame kes on vabariigi parim suurim ja kauneim ja asjatundlikeim blogi. Need kes ei kvalifitseeru võivad ju omavahel kohalikku võistlust pidada. Milleks seda veel reklaamida?

 
At 14:30, Blogger Priit Pullerits said...

Vabandust, mehed, mul praegu tähtsamad küsimused lahendada, kui mõni rattamaraton:

Kas Edgar Savisaar astub peagi suurde mängu tagasi?

 
At 14:51, Anonymous Anonüümne said...

blogivärgendusest nii palju, et spordiblogide loetelu oli ikka häbematult nüri. Puudu olid nii Holdeni oma kui minu arvates parim (sorry, Pullerits) selles rubriigis- Hawaii Expressi mehe priitsalumae.blogspot.com

Aga eks ta üks pseudovõistlus tõesti ole.
Aga Pulleritsult ootame uusi ja huvitavaid reklaamtekste erinevate mudimis-, sikutamis- ja pigistamissalongide kohta.

Toits

 
At 15:04, Blogger Priit Pullerits said...

Mnjaa, veidi siseringiinfot ka. pärast seda, kui kirjutasin Back-Checkist (nüüdse siinse sissekande teema), sain teada - just nii raporteeriti -, et "meesterahvas oli väga vahva ja helistades teatas kohe, et ta on
Pulleritsu konkurent ja soovib ka testida".

Vaat siis, mis nupule peate vajutama, kui tahate kuskil löögile pääseda: peate välja kuulutama, et olete minu konkurent, siis võetakse paremini jutule - jätke see meelde!

 
At 15:14, Anonymous Anonüümne said...

Eks too Karvajalg oli.

 
At 15:23, Anonymous Anonüümne said...

Suusablogi on suveräänselt kõige konkurentsi ülevalpool, seega ma pean solvavaks et meie SUUSABLOGI seal mingite lasteaia blogidega kõrvuti tabelisse pandud. Te palun lohutage mind et ma solvangust üle saaksin.
Ning muidugi tahame kuulda kuidas Esimees elab.

 
At 15:34, Anonymous Anonüümne said...

Vaid hr Pullerits saab kinnitada patsiendi nr 1 tervise plahvatuslikku paranemist.

 
At 15:45, Anonymous Anonüümne said...

ES tervisest ülevaate napi, ülepingutatult optimistliku ja sisutühja jutu kirjutamine küll miski tähtis tegevus ei ole vaid hoopis suitsukate. Lobise nüüd kähku välja, et mis see tähtis tegevus siis tegelikult on!

 
At 15:54, Anonymous Bruntsikoff Victor said...

Vaid härra Pullerits suudab meid innustada uutele võitudele ülemaailmses kapitalismi- ja töörahva rõhumise vastases võitluses.

 
At 17:09, Anonymous Anonüümne said...

Oeh, alguses ei viitsinud seda blogikande plära lugeda, sest lehes sai asjale kiire pilk peale visatud. Nüüd aga korraks lasin silmad üle ja vaatan, et mida pergelat - alles aprill ja Priit hakkab miskit mõttetut iba üles kütma. Sisuliselt tallab Priit ACTA seadustamise variatsioonidele rada ette (antud juhul siis alustuseks terviseandmete bestselleriks muutmise ettepanek). Siit tekib küsimus, et miks Priit arvab, et terviseandmed on üldse adekvaatsed? Nt käisin arsti juures ja mõõtsin ära kaalu ning keha ümbermöödu, suristasin kõrgsagedusega ennast läbi ja mulle öeldi rasva jaotus kehas. Matemaatikuna ei viitsinud ma vaidlema hakata tervishoiu töötajaga, kes ei tunne arvutusalgoritmide sisu ja väidab seda mida masin oletab ning paneb selle ka kirja ilma märkusteta, et mis masinat kasutati ning milline oli mõõtemetoodika. Teisisõnu sai masin miski statistilise keskmise mida presenteeritakse lõpliku tõena ilma veaprotsendi ning tõenäosus analüüsita. Nüüd kui need andmed satuvad võõra kätte, kes ei tea andmetega seotud taustsüsteemi, siis võidakse teha suisa vääraid ja võib-olla ka eluohtlikke järeldusi. Me oleme juba sellega treenitud, et ajalehed ja meedia laiemalt valetab ja ilustab või halvendab olukorda täiesti suvaliselt või kallutatud jõududelt saadud impulssidest lähtuvalt. Loodame siiralt, et samasugune saatus ei tabaks terviseandmeid!

 
At 17:46, Anonymous Anonüümne said...

Kui sinna aparaadi alla minna, kas arvuti väljastab ka andmed võrreldes Pulleritsuga.
See "konkurent" võiks siin sõna võtta.

 
At 18:41, Blogger Priit said...

Triitseps vs biitseps - talv oli lühike ja suusad viskasid varakult nukra?

 
At 20:23, Anonymous Kibuvits, Eerik said...

Vaid härra Pullerits ja tema gruppetto suudab meid mobiliseerida minema viimasele, otsustavale atrõõvile. Vastu suurtele tegudele.

 
At 20:41, Anonymous Anonüümne said...

Suured vastasseisud läbi aegade:
Ali - Frazier
Coe - Ovett
Ullrich - Armstrong
Nadal - Djokovic
Pacquaio - Mayweather
Pullerits - Piiroja

 
At 21:25, Anonymous Anonüümne said...

Connors - McEnroe oli ka suur vastasseis. Kuigi mitte nii suur kui Pullerits - Piiroja

 
At 23:51, Anonymous Anonüümne said...

Patsiendi nr 1 kiire tervenemine on kriitilise tähtsusega. Lihtsate ja siirate poolehoiu eest võistlevad paljud, kuid EKRE on saavutanud punktivõidu ning keskerakondlaste eestikeelne valijaskond on uue arvestava alternatiivi ees; uue presidendi valiku kategoorias oleks sarnaseks ohuks Indrek Tarandi kandidatuur.
Tasub kark kiirelt alla saada.

 
At 09:34, Blogger Priit Pullerits said...

Eile väikse, viieliikmelise gruppettoga 77 km 2:18.30ga, oli päris lahe sõit, vahepeal Paul Lõiv tõmbas ülesmäge 43ga, siis ise ka tõmbasin lausikul mitut puhku 40 ringis, nii et gruppettos räägiti, et F***p, endine väga kõva rattur, oli otsa ringi keeranud seepärast, et tempo käinud üle jõu - ma ei tea, ei saanud ise otseallikast küsida, kas oli nii, sest siis, kui ta lahkus, olin gruppettoga 900-meetrisel tõusul vahe sisse käristanud.

 
At 13:33, Anonymous Loo Giš said...

Üksjala probleem.

Mees kellel väidetavalt on üksjalg pidi saunanaiste juttude põhjal uskuma siiski, et tal on 2 jalga (mis iseenesest on ju õige). Enivei on siin oluline erinevus PP jutuga, mis põhineb üksjala usaldusisiku jutul.

Seega on sündinud uus loogikaülesanne. Miks üksjalg arvab, et tal on 2 jalga ja miks ajakirjanduses väidetakse, et ta ikka arvab, et tal on 1 jalg?

Lahkame seda probleemi.
Juhul kui saunanaistel on õigus siis üritab valitsev meedia näidata, et isake on löögivalmis. Seda on aga vaja näidata siis kui erakonnas käärib. Arvatavasti on probleemiks vene tiiva peatõstmine ja neid on vaja kontrolli all hoida. Ratta tiiva ülekäte minek on ju paremliberaalsele ajakirjandusele pigem positiivne uudis. Seega probleemiks on erakonna muutumine veneparteiksja löögirusikaks ning seda kujunemist on vaja desinformatsiooniga deorienteerida.

Juhul kui on õigus PP-l siis tekib küsimus, et miks saunanaised ei usu PP-d. Probleem on maines. Ei mitte PP vaid ajakirjanduse valelikus ja propagandistlikus maines mida on PP aktiivselt kujundanud ja mis nüüd jätab pleki tema enda usaldusväärsusele. Tegelikult aga on asi hullem. Saunanaised ei räägi mitte ainult üksjala kahe jala dilemmast vaid lausa sellest, et ta enam ei orienteeru poliitilises keskkonnas. Sellest aga ei räägi PP sisuliselt ühtegi lauset. Ja see ongi probleem. Juhul kui PP tahtis teha tähtsa jutu vastukaaluks saunanaistele, siis miks ei käsitlenud ta just seda üksjala aru säilimise osa. Loomulikult ei soovi ta valetada aga kahtlustused on ju õhus ning nedeleoleks tulnud reageerida. Mõjusalt mittereageerimine ehk vaikimine ongi kõige suurem probleem juhul kui PP-l oli õigus. See vihjab, et tegelikult on just see osa saunanaiste jutust tõde. Mis tähendab, et meil on probleem.

Probleemi olemus on üksjala kamraadide leerideks jagamine ja ühe tiiva võimule upitamises. Seda ei tee loomulikult poliitikud vaid taustajõud. Nüüd tekib küsimus, et millised taustajõud siin juhtiva initsiatiivi on enda kätte haaranud? Kas saksa-jänki tiim või vene-jänki tiim või hoopis vene-saksa tiim. Loomulikult on siin veel palju muid võimalusi. Näiteks see, et PP tegi viidatud artikli puhtalt edevuse rahuldamise vajadusest ning ei hakanud faktide kontrolliga vaeva nägema. Pealegi kuidas sa kontrollid fakte, mida esitavad sulle üksjala sõbrad ning kes heameelega räägivad ka ühte kokkulepitud juttu nagu see on tavaks valimised võitma manipuleeritud tiimil. Aga me õnneks ei tea tõde. Me elame illusioonis ning ainuke võimalus aimata tõde on seda mõista illusiooni pinnavirvendustest paistvast tegeliku ilma peegeldusest.

 
At 16:52, Anonymous Onu Elmar said...

To Loo Giš.
Su jutus on iva, aga on ka ebaloogilisust ja endale vasturääkivustki, minu arust.
Aga kuna ma olen nõidadega ratsutamisest ja nende võlujookide joomisest veel jätkuvalt mittekaine, siis ma ei suuda, arvestades praeguse hetke reaalsust, sulle ka täpsemalt sekundeerida.
Lähen parem ratsutan veel ühe nõia seljas ja keegi ärksam vast vastab sulle adekvaatsemalt.

 
At 18:03, Anonymous Anonüümne said...

Must poiss ei vöitnud järvejooksu,mis nüüd juhtuma hakkab.
Kas jooksumees Toits oli ka kohal ja pärast veteranjooksjatega linnasaunas muljetamas.

 
At 19:16, Anonymous Anonüümne said...

Üksjalg tuntud ka Silveri nime all "Also known as" Pikk John.

 
At 19:58, Blogger Priit Pullerits said...

Täna, reede hommikupoolikul üksinda 53,5 km 1:35.10-ga, keskmine kiirem kui eilses gruppettos, kus olid väga kõvad mehed koos - täna siis üksinda mõnuga keskmine 33,7 km/h.

 
At 20:05, Anonymous Anonüümne said...

Astana ei saa kuidagi jalgu alla. Distantsi keskel sehkendavad peagrupis, kuid lõpukilomeetritel pole mehi kuskil. Tour de Romandie.

 
At 20:17, Anonymous Karlutt, blogirott said...

Astana poisid on kohtadel 12-15. Vader teeb temposõidus neile kõigile suhkamit. Saate näha. Nagu Pullerits Põhja-Eesti vannabiidele.

 
At 20:20, Anonymous Anonüümne said...

Pullerits sõitis maale ja tuul oli tagant, mis nii viga laiata

 
At 20:30, Anonymous Anonüümne said...

Oodake vaid kui isake Nazarbajev teada saab. Siis lööb ta selle seanahavedajate pundi laiali. Kui ta teaks kui tõsist tööd teeb Pulleritsu grupetto, siis sponseeriks ta hoopis neid laiskvorstide helesiniste asemel.

 
At 20:36, Blogger Priit Pullerits said...

Maale on 30 km, aga ring oli peaaegu poole pikem, 53,5 km - mõelge edasi! Ja ma ei laia, ütlen lihtsalt, mis tegin - ei tohi või? Pange oma näitajad kõrvale, keegi ei keela.

 
At 20:57, Anonymous Anonüümne said...

Jah, sitakotid, mölisema olete kõvad mehed, aga kui vaja numbrid letti laduda, siis ei ole teid kuskil. Koerapojad, raisk!

 
At 22:03, Anonymous Robi said...

Tõeliste meeste näitajad on Time Trial protokollides, mitte kusagil meditsiinikabinetis mõõdetud lihase paksuses või blogisse kribatud trennide ümberjutustustes.

 
At 22:17, Anonymous Rüdiger, blogirott Pärnumaalt said...

Vaid härra Pulleritsul ja tema gruppetto meestel on piisavalt autoriteeti ja prestiiži asetada meile uued eesmärgid ja väljakutsed (kui palju ma seda väljamaist sõna ka põlgan aga nuputage siis parem asemele). Tahaks ropendada, aga nooblis blogis pole seda viisakas teha. Raisk!

 
At 22:51, Anonymous Robi said...

Ei näe üksinda maanteel pedereerimises pointi.
Aga kui mees mehe vastu väljatulemiseks mune pole, siis muidugi.

 
At 11:52, Anonymous Anonüümne said...

Järvejooks oli raske maastikuga,vahepeal soine ja pehme,eks see väsitas paljud ära.Aga Romka oli tugev ja võitis ära.Oli näha ka viimati patustanud jooksumeest,seega ta täiesti Eestis olemas.Kas see meie spordijuhte huvitab on iseküsimus.

 
At 12:06, Anonymous Anonüümne said...

18.03-le
Ei, Toits ei käinud Viljandi Järvejooksul.
Tegelikult pidanuksin täna alustama Vändras maratonihooaega, aga tervis mängis mäkra.

Aga see on äge, et Romka asja ära tegi. Saavad valged poisid mustadele kodutanumal vastu küll.

Toits

 
At 12:23, Blogger Priit Pullerits said...

Robi, TT on samuti üksinda maanteel pedereerimine, kui teie sõnavara kasutan.

Mul ei ole TT varustust ning seetõttu oleks minust sisuline enesetapp tulla tavavarustuses TT-le konkureerima, kui konkurentidel on juba stardis mitmeminutiline edumaa. See on minu valik, et ma TT-le ei panusta. Seal on liiga vähe põnevust ja peaga taktikat, vaid julm ja toores jõud. Mulle meeldivad väljakutsed, kus on ka intellektuaalset alget.

 
At 12:36, Anonymous Martin, semiootik said...

Väga õige. Korraliku varustuseta ette kaotajaks, teise peksupoisiks ja publiku naerualuseks minna ei ole absoluutmiselt mingit mõtet.
Nii väikeses linnas nagu Tartu on Time Triali varustuse hankimine üldse võimatu. Isegi Allan Oras sõidab tavalise maanteeratta või isegi MTB-ga.
Isegi kui Inglismaalt veebipoest tellida, on varustus vaja keha järgi parajaks häälestada. Tööriistad, mõõtepukid jms. Ilma ratta häälestamiseta ei suuda ka suurimate reielihastega rattast korralikku tulemust välja pigistada.

P.S. Toits, Mukungal tuli suss jalast ära. Roman Fosti ei ole "mustadele ära teinud". (Ja isegi kui oleks, ukrainlastel on ka teisi tugevaid jooksjaid, nt Sergij Lebid, naismaratonijooksjad, kes neegreid võidavad - mis see eestlastesse puutub?)

 
At 12:49, Anonymous Lüllemäe Rein said...

Martin toob meid maa peale tagasi. Tubli!
Aga suurtele tuuridele mõeldes, härra Pullerits võiks Reinu oma gruppettosse võtta, saaks poiss viimaks jalad alla.

 
At 13:02, Anonymous Anonüümne said...

Senjöör Martin on terava pilguga seltsimees ma vaatan. Seega kasutaks juhust ja küsiks et kas tema koolitatud silm on siinses suusablogis märganud ajaloo ümberkirjutamise katseid? (ma loodan väga, et ei ole)
ajalugu-ümber-kirjutama

 
At 13:06, Anonymous Martin said...

Ajaloo ümberkirjutamise katseid pole, kuid blogi tähelepanelikule lugejale kindlasti pole märkamatuks jäänud, et tavapärast russofoobiat on Pulleritsu sõnavõttudes kõvasti vähemaks jäänud. Õigupoolest pole seda viimasel ajal üldse.
Ja SEE teeb murelikuks. Kui mõtlete, siis saate aru, miks.
Suured sõjamanöövrid on kohe algamas. Juba esmaspäeval.

 
At 13:57, Anonymous Anonüümne said...

Kuna Priit on vist Tartu RR postituse kommentaaridega hüvasti jätnud, siis kirjutan siia uuesti oma mõtted - ole hea ja palun vasta minu probleemile.

"Priit, loodan, et teed millalgi rattaralli rajale ka teistpidi "tiiru" peale (ja kui puudu jääb, võid juba terve raja läbi sõita!), saaks ülevaate vähe täiuslikumaks. Ja arvestades, et tegu on uue rajaga, mis sisaldab ka palju tähelepanu vajavaid kohti (kasvõi pöörded ja augud teel!) siis ehk leiad võimaluse endale GoPro või mõne teise looma kiivrikülge aretada ja terve raja eetrisse võtta? Oleks ehk abiks, kui kasvõi 1% osalejatest seda vaataksid ning suudaksid rajal olles ohtlike olukordi ja kohti meenutades ette näha. Rääkimata siis taktikalistest eelistest. Tõesti ei tahaks, et uuel rajal sõidetavad 142 km saaksid rikutud mingi tobeda kukkumise pärast, sest inimesed pole rajaga kursis ning põrutavad täie lauluga kuskile kurvi-auku sisse! Priit, leiad ehk selle võimaluse - ohutuse nimel?!!!"

 
At 14:48, Blogger Priit Pullerits said...

13:57 - see mõte on jätkuvalt plaanis. Eile, laupäeval sõitsin taas veidi rattaralli rada, vastupidises suunas, ja täheldasin, et ühes salakavalad augud Elistvere ja Kukulinna vahel on ära parandatud; et Kaiavere lähedane kruusalõik on täis imepisikesi kive, mis tähendab, et need võivad ratta alt teistele pihta lendama hakata ja halva õnne korral ka rehvi lõhkuda; et Kaiavere ja Luua tee vaheline lõik on pikk siiski 7 km, mitte 5-6 km, nagu varem tunde järgi pakkusin.

Ja huvitav, et nüüd heidetakse ette russofoobia puudumist, kui varem oli etteheiteks, nagu peetaks siin Putinit õigeks meheks. Tõlgendamine käib seega seinast seina...

 
At 14:58, Anonymous Dikenson said...

Suured vastasseisud on see, mis meie elu vürtsitab. Frazier - Ali, Connors - McEnroe, Pacquaio - Mayweather, meie koduses ida-euroopa tiigis Pullerits - Martingloo. Hoiame hinge kinni, kes kellel selja prügiseks teeb!

 
At 15:45, Anonymous Anonüümne said...

tooits on sitakott,tegijad kütsid eile viljandis ja täna vändras lõdva randmega.aukude otsimine rr-i rajal on mõtetu,grupis sees neid ei märgata või kui,siis tuleb otse läbi sõita.kelgult tuleb hoopis nõuda,et trass oleks korras ja märgistatud.

 
At 19:02, Anonymous Anonüümne said...

Vader lasi ka jala sirgeks. Ei ole eesti meestest ikka asja - ei ole neist õiget russofoobi ega mägede ületajat.

 
At 19:10, Anonymous Bruuno said...

Pakuaio naelutab oma vastase ühe matsuga põranda külge. Härra Pullerits võib oma vastastega sama teha, kahjuks heidab ta neile pahatihti armu. Asjata.

 
At 20:36, Anonymous Anonüümne said...

Putin on küll õige mees. Ei maksa meie meelsust siin kahtluse alla panna.

 
At 20:52, Anonymous Meediakriitik emeritus said...

Vaatasin, et Postimees on käinud Malmös ja raporteerib, et oi kui tore linn ja lahe paik:
Sinisilmne lugu Rootsist!

Kuidas sellised asjad juhtuvad, et räägitakse nii ajuvaba juttu?

See on üldine ajakirjanduse probleem paljudes kohtades ning tuleneb sellest, et eeltööta ja ebakompetentne ajakirjanik lendab lihtsalt peale, et siis kajastab seda, mis lihtsalt kätte juhtub. Nii tekivadki väärpildid.

Kuidas peaks toimima? Peaks tegema põhjaliku eeltöö. Uurima välja statitika kuritegevuse, elanikkonna koosseisu jne kohta, võrdlus muude sääraste paikadega. See on taustatöö. Seejärel tuleb minna kohale ning katsuda asjast sotti saada, nuusutades seal igapäevast elu lõhna nädal aega, rääkides inimestega, elades nendega ühes rütmis, otsides nii vasak- kui parempoolse agendaga rääkivaid päid, kes asju oskavad omast vaatevinklist perspektiivi panna. Siis võib-olla hakkab midagi tõele veidi lähedast looma. Enne küll mitte. Praegu on tegu juhuslike tüüpidega ja juhuslike olemkirjeldustega, mis kajastavad seda, mis nina ette sattus. Usun, et niimoodi võib teha reportaaži ka Kabulist ning väita et tegemist on faking rahumeelse linnaga, millel on lihtsalt halb maine - sest ajakirjanik ju kolme päeva jooksul kuuliga pihta ei saanud ja pommiplahvatusse ka ei sattunud.

Ootaks Eesti ajakirjanduselt siiski suuremat ja põhjalikumat eeltöö ning kriitilisemat meelt, mitte lihtsalt uljast pealelendamist.

 
At 20:59, Anonymous Meediakriitik emeritus said...

Ja kõige krooniks, uskuge või mitte, teatab ajakirjanik Malmöst:

"Malmö suurim probleem ei ole sisserändajad, vaid linna enda PR-inimesed, kes on lasknud mainel nii madalale vajuda."

Kurat, kas me elame Nõukogude Liidus, kus tõde varjatakse ja räägitakse roosasid muinasjutte?!?

Postimees ei ole mitte ainult ebakompetentne, vaid ka haiglaselt sinisilmne.

 
At 21:29, Anonymous Anonüümne said...

Tõesti, jutt on rumal ja nagu lastele kirjutatud.

"Õhtul on kesklinna süda inimesi täis, kuid jällegi ohtlik või hirmutav võib see tunduda vaid kellelegi, kes kardab teistsuguse nahavärviga inimesi".

Ah või et teistsuguse? Sinise või rohelise nahavärviga? Ei maksa pead liiva alla peita. Musta värvi inimene on valgele hirmutav. Olgu ta või täisjõus sportlik meesterahvas. Kesklinnas on siis pollari valve ja sudaanid teavad seda. Miks ei läinud julge Toomas Randlo siis juba Rosengardi? Kui ta "teise nahavärviga" inimesi ei karda.

 
At 00:44, Anonymous Priimabaleriin Maige said...

Täna on vägsa kurb päev. Selle sajandi kui mitte kõige kurvem. Suri suurim anne ja belletilegend Maia Plissetskaja.
Sellelt inimeselt on ka spordimeestel palju õppida, oi kui palju.
Vaadake mehed ja naised alljärgnevat etteastet, mis ka ilma kohe lisanduva klauslita on la grazia perfetta! Aga kui lisada veel juurde, et Maia Mihhailovna on selles esituses 61(!) aastane, siis... Võimas naine!
Maya Plisetskaya, age 61, dances Dying Swan

 
At 11:03, Anonymous Garibaldi said...

Kaotuste nädalavahetus - Vader lasi jala sirgeks ja Pakvaio sai suhkamit. Peaasi et nüüd Priit Pullerits võidu koju tooks.

 
At 11:21, Anonymous Anonüümne said...

Priit Pullerits toob alati võidu koju. Alati!

 
At 11:57, Anonymous Kaarel, võidumees said...

Putini tsiklistid on ka täna-homme Berliinis, nii et ma ei näe üldse võimalust, miks me ei peaks võitma?

 
At 12:33, Anonymous Anonüümne said...

Maikuu on meie jaoks võitude kuu. Priit Pullerits toob võidu koju ja Edgar tuleb ka tagasi.

 
At 13:29, Anonymous Anonüümne said...

Täna kell 20 ETV2-s

Juhuslik pilt ühest
Opel Thule ProTeam II sõitjast:

https://www.sportfoto.com/ee-et/p/1598344

 
At 14:05, Anonymous Anonüümne said...

Lgsb Priit,
Kas vastab tõele, et keeldute põhimõtte alusel osalemast kõigil neil maastikusarjadel, mille osalustasude eest peakorraldajad endale Viimsisse villad on ehitanud?

 
At 15:29, Anonymous Meinhardt said...

Maige, kuna sa oled meie blogi ainuke priimabaleriin, siis ole hea, pane pilt ka. Enamus siin on lootusetud masajalad, mõned üksikud on kaunisjalad (Pullerits ja Laidvee), siis on üks Karvajalg. Sinu jalad, Maigekene, oleksid ju üle kõige. Me jumaldaks sind täiega. Igal hommikul tooks sinu ukse taha lilli ja magusat shampust. Kallame sind üle vaimustuse ja armastuskirjadega! Mida kostad, Maige? Ütle ainult jaa!

 
At 16:31, Blogger Priit Pullerits said...

Täna, pühapäeva lõuna ajal koos paarimehega 47,4 km 1:20.20ga, mis teeb keskmiseks 35,4 km/h. Jah, kiirust hakkab juba kogunema, aga 40 km/h-ni, mis on vajalik Tartu rattaralli läbimiseks, annab ikka jupp maad veel tempot tõsta. Täna vedasime enam-vähem võrdselt üksteise alla, kuna paarimees tunnistas, et jalg pole kõige teravam. Algne plaan oli, et tema kruvib ees tempot ja ma istun enamiku aja lihtsalt tuules. Seda, et tal täna polnud parim päev, oli näha, jah, kui ta ligi 30 km läbimise järel läks ette tõmbama, aga 55 km/h-ni välja ei tõmmanud, nagu 2 või 3 nädalat tagasi, vaid läks 48-49ga. Istusin rahulikult saba peal ja kui siis tuli tillukese tõusunurgaga lõik, läksin ise ette 45-46ga sikutama. Kuid lõpus, kui oli vaja Jakobi mäest üles spurtida, lendas paarimees sealt nagu rakett üles, mul polnud mingit šanssi kah. Tahaks näha, kellel Tartu rattameestest tema vastu üldse mingit lootust on. Steve Astok on see aasta kõvas vormis.

 
At 16:33, Blogger Priit Pullerits said...

Jah, 14:05. Loomulikult.

 
At 16:52, Anonymous Anonüümne said...

Rattavõistluse korraldamine 800le osalejale on nii hea äri, et jõuab järgmise päeva õhtaks ka telesaate toota.

 
At 17:40, Anonymous Anonüümne said...

Andke mehed tuld! Võit tuleb koju tuua. Vader oli vilets aga vehklejad tegid jeeli-jeeli oma ära. Aga suurt võitu veel ei ole. Kes selle sepistab?

 
At 18:59, Anonymous Anonüümne said...

Suured võidud on tulekul-nii talve alguses.Ennem vaja korralik ettevalmistus teha-nagu lugeda võib,siis suusamees Aivar jätkab oma karjääri.On mida oodata.

 
At 19:10, Anonymous Timo, Veskimöldre said...

Mõttega treenijad panevad Pulleritsu "imeraketile" Time Trialis pikalt ära.

 
At 19:26, Blogger Priit Pullerits said...

Muidugi, kui spetsiaalvarustust ei ole, on kiirus kohe 3-5 km/h väiksem, paugust.

 
At 19:36, Anonymous Anonüümne said...

Kuule Timo pojakene. Mitte keegi ei pane härra Pulleritsule pikalt ära. Mitte keegi. Sa vist oled veel liiga noor, et seda mõista, kuid loodame, et ajapikku tuleb arusaamine. Seniks aga, kasva ja arene.

 
At 19:45, Anonymous Anonüümne said...

Tiidrekule mängisid nad mäkra, Hafsteinssoni kodulehe sirgeldasid täis, epeetüdrukute punkte ei lugenud ära. jne, jne, nii see on, Eesti sport on maailmas pilkeobjekt. Aina mõnitavad kas tead.

 
At 19:48, Anonymous Ukko said...

Tilgakujulise kiivrikatte valmistamine pole ju keeruline. Rattamehele, kellel just käed pole küljest ära kukkunud, ei tohiks see üle jõu käia. Kodaratesse traati.

 
At 19:52, Anonymous Timo said...

Internet on olemas http://www.chainreactioncycles.com/ee/en/giro-selector-time-trial-helmet-2014/rp-prod115194
Varustuse taha ei tohiks asi jääda.

 
At 19:53, Blogger Indrek Sarapuu said...

Lihtsalt selline teemaväline vihje, et osad tüübid jagavad TT etappidel oma püsse... Aga mittetahtmise juures on alati see hea asi, et põhjuse leiab ikka :)

 
At 21:03, Anonymous Timo said...

No näed! Ajakirjanikul tasub ainult kohale minna. Küll mehi leidub, kes oma Cantarellasid sõita annavad. See on eriti võrdne, kui sama rattaga.

 
At 21:18, Blogger Indrek Sarapuu said...

Timo, isegi mulle, eks ma meediku hinnangul mõõdukas ülekaalus olen ja ei suuda tagumisest neljandikust ettepoole murda, pakuti eraldistardi ratast kohapeal et ma oma katse ära saaks teha. ilma et ma seda isegi küsinud oleks.

 
At 21:41, Blogger Priit Pullerits said...

See on küllap seetõttu, nagu olen kuulnud, et maanteevõistluste korraldajad on mures, et maastikusüidud saavad populaarsemaks ja maanteel ei taheta väga enam võistelda. Et miks ei taheta? Sest ohtlik on!

 
At 21:42, Anonymous Anonüümne said...

Pulleritsul ju pole kuulsatest, MM-l käinud ja profileiba teeninud sõbradest-tuttavatest puudus: Mandri, Allan Oras jt. Usutavasti Priit ei peaks kaua paluma "Anna sõita!". Kui ainult sisemist valmisolekut oleks :)

 
At 21:50, Anonymous Santropini said...

Pullerits sõidab ja võidab kus ise tahab ja heaks arvab. Näiteks Pakvaio löödi nokki ilma et Pullerits oleks pidanud oma käsi määrima. Teiega juhtub samamoodi.

 
At 22:07, Anonymous Juho said...


"Pullerits: Kuidas selgitada enda tegelikud lihasvõimed?"
Reielihase mõõtmine kaliibriga meditsiinikliinikus ei tekitanud Pulleritsus vist optimismi.
Ometi on Time Trial üks parimaid võimalusi oma tegelike lihasvõimete väljaselgitamiseks.
Taastusravikabinetis punnitamine on... paistab natuke ebamehelikuna välja.

 
At 22:28, Anonymous Priimabaleriin Maige said...

Ohh, Meinhardt, 15.29.
Esimesel õhtul on lilled ja šampus, kolmandal pole ei lilli ega Meinhardti, teame sinusuguseid.
Aga kui soovid ilusaid jalgu näha, siis pead tulema etendusele, nii lihtne see ongi. Olen kindel, et sa ei kahetse, ballett on meil tasemel.

 
At 08:30, Anonymous Meinh said...

Ohh Maigekene, kui see nii lihtne oleks. Minu ja mu sõbrad oleme maalt mehed, ei ole meil linna peeneid kombeid külges ja lõhname ka nõndaviisi et viisakas rahvas nina kinni hoiap. Ei ole meist sümfooniasse tulejaid ega metropooli minejaid. Jääb meil siis üle sinu kauneid jalakesi ja peent pihakest virtuaalsel kombel vaadata. Kui Unnemati ette toob, siis näeb, vastasel korral peame vaid oma rakkus peopihkusid tühjadena nägema ja haledal meelel unelema kuidas meie Maige suures linnas sakstele tantsip ja meie vaid uneleme perrä. Aga seegi parem kui mitte midagist. Igatahes, Maigekene, palju tervist sulle sinna ja ole ikka rõõmus, kaunis ja õnnelik!
Soovivad Meinhardt, Arnoldt ja Eevald
ps. lilled saadame homme järgi

 
At 11:31, Anonymous Eberhardt said...

Sõber Meinhardt koos oma rüvedate kamraadidega on õigel teel. Priimabaleriin Maige on imetlemist (ja unelemist) väärt tõesti. Käisin Tallinnas Balletimajas vaatamas. Suurepärane! Fantastiline! Maige oli ilus, kaunis, õrn ja habras. Viimse peale priima! Etenduse lõppedes seisis rahvas püsti ja karjus - Braavo! Braavo! Braavo! Sada õnnelik peab olema see mees, keda Maige armastab.
Aga teie seal, Meinhardt ja Ko saatke lilli, šokolaadi, šampust ja saksa veini. Mina saadan ka. Maige on seda tuhat väärt.

 
At 15:14, Anonymous Voldemardt said...

Maige on fantastiline naisterahvas!

 
At 19:59, Anonymous Anonüümne said...

On jah

 
At 04:15, Blogger oakleyses said...

burberry, michael kors outlet, louis vuitton, tory burch outlet, louis vuitton, burberry outlet online, michael kors outlet, uggs on sale, ugg boots, louis vuitton outlet, nike air max, michael kors, prada outlet, ray ban sunglasses, louboutin outlet, ray ban sunglasses, polo ralph lauren outlet, gucci outlet, nike air max, oakley sunglasses, cheap oakley sunglasses, nike free, louis vuitton, replica watches, longchamp outlet, ugg boots, chanel handbags, ugg boots, oakley sunglasses, tiffany jewelry, longchamp, jordan shoes, polo ralph lauren outlet, replica watches, michael kors outlet, michael kors outlet, louboutin shoes, kate spade outlet, oakley sunglasses, prada handbags, louboutin, ugg boots, christian louboutin outlet, longchamp outlet, nike outlet, louis vuitton outlet, michael kors outlet

 
At 04:17, Blogger oakleyses said...

air jordan pas cher, kate spade handbags, coach outlet, nike roshe, nike air max, abercrombie and fitch, hermes, north face, louboutin pas cher, sac longchamp, true religion jeans, longchamp pas cher, oakley pas cher, nike air max, ray ban uk, sac guess, hollister, nike free run uk, hogan, true religion jeans, ray ban pas cher, nike free, timberland, michael kors, nike roshe run, lacoste pas cher, new balance pas cher, lululemon, michael kors, mulberry, vanessa bruno, nike blazer, coach outlet, michael kors, hollister pas cher, vans pas cher, burberry, coach factory outlet, true religion jeans, ralph lauren pas cher, tn pas cher, air force, ralph lauren uk, north face, coach purses, converse pas cher, michael kors, nike air max, air max, true religion outlet

 
At 04:20, Blogger oakleyses said...

iphone 5s cases, abercrombie and fitch, giuseppe zanotti, ralph lauren, iphone 6s plus cases, wedding dresses, nfl jerseys, soccer jerseys, valentino shoes, asics running shoes, iphone 6s cases, herve leger, hollister, new balance, timberland boots, beats by dre, lululemon, ipad cases, reebok shoes, s5 cases, babyliss, mcm handbags, iphone 6 plus cases, oakley, mont blanc, iphone 6 cases, iphone cases, soccer shoes, north face outlet, ferragamo shoes, nike huarache, jimmy choo shoes, nike trainers, p90x workout, birkin bag, baseball bats, louboutin, hollister, vans shoes, instyler, longchamp, insanity workout, mac cosmetics, celine handbags, ghd, nike air max, bottega veneta, nike roshe, north face outlet, chi flat iron

 
At 04:23, Blogger oakleyses said...

juicy couture outlet, doke gabbana outlet, nike air max, wedding dresses, pandora charms, bottes ugg, karen millen, moncler, gucci, montre pas cher, ugg,uggs,uggs canada, swarovski crystal, canada goose uk, swarovski, pandora jewelry, toms shoes, vans, hollister, supra shoes, canada goose outlet, michael kors handbags, louis vuitton, ray ban, louis vuitton, hollister, moncler, pandora jewelry, ugg boots uk, converse outlet, ugg pas cher, louis vuitton, moncler, canada goose, canada goose outlet, ugg,ugg australia,ugg italia, moncler, canada goose, coach outlet, moncler, michael kors outlet online, canada goose, links of london, barbour, moncler outlet, marc jacobs, michael kors outlet, thomas sabo, pandora charms, lancel, sac louis vuitton pas cher

 
At 02:47, Blogger Minko Chen said...

coach handbags outlet
true religion jeans sale
mlb jerseys
cheap jordan shoes
michael kors uk
michael kors outlet
coach outlet store
louis vuitton outlet store
lacoste pas cher
michael kors handbags wholesale
coach outlet online
michael kors outlet
true religion outlet
cheap ugg boots
michael kors handbags
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
longchamp handbags outlet
giuseppe zanotti outlet

 

Postita kommentaar

<< Esileht